Zakelijk

Wordt schade door eigen schuld verzekerd?

Veelgestelde vragen opstalverzekering


Veel mensen vragen zich af of schade die ze zelf veroorzaken gedekt wordt door hun verzekering. Schade die je opzettelijk maakt of door roekeloosheid zal nooit worden verzekerd, ook schade door bijvoorbeeld slecht onderhoud zal niet worden vergoed. Het verschilt per dekking of schade door eigen schuld zal worden verzekerd. Laten we dit onderwerp nader bekijken.

Dekt verzekeringen schade veroorzaakt door eigen schuld?

In de meeste gevallen dekken verzekeringen geen schade die rechtstreeks het gevolg is van eigen roekeloosheid, nalatigheid of opzettelijke acties. Dit geldt voor zowel autoverzekeringen als andere soorten verzekeringen zoals aansprakelijkheidsverzekeringen en inboedelverzekeringen.

Wat wordt beschouwd als schade door eigen schuld?

Schade door eigen schuld kan vele vormen aannemen, zoals het per ongeluk omstoten van een dure vaas, het laten vallen van je telefoon, of het veroorzaken van een auto-ongeluk als gevolg van het negeren van verkeersregels. Verzekeraars beschouwen deze situaties over het algemeen als schade veroorzaakt door eigen schuld.

Wat wordt wel gedekt door verzekeringen?

Verzekeringen zijn bedoeld om onvoorziene gebeurtenissen en risico’s te dekken, zoals brand, diefstal, natuurrampen en ongelukken waarvoor je niet zelf verantwoordelijk bent. In dergelijke gevallen kan je verzekering je helpen bij het vergoeden van de schade.

Hoe kan ik mezelf beschermen?

Hoewel verzekeringen schade door eigen schuld doorgaans niet dekken, kun je jezelf beschermen door voorzichtig te zijn en verantwoordelijk te handelen. Daarnaast kun je overwegen om aanvullende verzekeringen af te sluiten of een hogere dekking te kiezen om specifieke risico’s te dekken waarvoor je verzekering normaal gesproken geen dekking biedt.

Schade door eigen schuld: Wat zijn de uitzonderingen?

In sommige gevallen kunnen verzekeringen wel dekking bieden voor schade veroorzaakt door eigen schuld, afhankelijk van de specifieke voorwaarden van je polis en de situatie. Het is daarom belangrijk om de voorwaarden van je verzekering zorgvuldig door te nemen en bij twijfel contact op te nemen met je verzekeraar voor meer informatie.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven