Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wat is een inboedelverzekering?

Antwoord

Met een inboedelverzekering wordt schade als gevolg van brand, inbraak, vandalisme of waterschade gedekt. Een inboedelverzekering is niet verplicht maar zeker aan te raden om af te sluiten. Met inboedel worden alle roerende zaken die tot het huishouden behoren bedoeld. Alle spullen die niet vastzitten aan het huis en die je met een verhuizing mee kunt nemen, zoals tafels, stoelen en de televisie. De keuken hoort dus niet bij de inboedel maar het keukengerei wel. Alles wat niet verhuisbaar is, dus wat nagelvast aan de grond zit, valt onder de opstalverzekering.

Wat wordt er gedekt?

Niet elke verzekeraar biedt dekking bij alle mogelijke schade, waardoor het in sommige gevallen verstandig is om een aanvullende verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld als je zeer dure apparaten of sieraden wil verzekeren. Een standaard inboedelverzekering biedt dekking voor al de apparatuur, meubels, kostbaarheden en andere spullen in je huis. De dekking van een inboedelverzekering valt schade door: brand, wateroverlast, blikseminslag, ontploffing, inbraak, gewelddadige beroving, storm (minimaal windkracht 7), schroeien en smelten. Schade die je zelf veroorzaakt doordat je iets omstoot of laat vallen wordt alleen gedekt met een allriskpolis. Schade als gevolg van opzet grove eigen schuld of achterstallig onderhoud is in principe nooit gedekt.

Schade buitenshuis

Er zijn een paar verzekeringen die niet alleen schade binnenshuis dekken, maar ook bijvoorbeeld diefstal van tuinmeubelen, tuingereedschap, vlaggenstokken en wasgoed in de tuin of op het balkon. Een barbecue valt hier níet onder. Vergoedingen kunnen alleen worden gegeven voor schade die is veroorzaakt door een in de voorwaarden beschreven oorzaak, zoals schade als gevolg van storm en diefstal. Je verzekeraar legt in de voorwaarden detailleert uit waar de inboedelverzekering wel en geen dekking voor biedt.

De waarde van je inboedel

De inboedelverzekering biedt tot een bepaald bedrag dekking. Je kan bij het afsluiten zelf de waarde van de inboedel bepalen. Hoe hoger de waarde van je inboedel, hoe hoger de premie. Door de inboedelwaardemeter in te vullen kan je makkelijk de waarde van je inboedel bepalen. Als je een te lage waarde opgeeft, heb je kans op onderverzekering en krijg je een groot deel van de schade niet vergoed. Een aantal maatschappijen biedt de mogelijkheid aan om zelf een verzekerde waarde te kiezen. Een te hoge inboedelwaarde zorgt ervoor dat je een te hoge premie betaald. De hoogte van de premie hangt ook af van het aantal risico’s dat je met je inboedelverzekering afdekt. In de loop van de tijd zal de inboedel in waarde gaan stijgen. Dit komt doordat de hoeveelheid roerende zaken in de loop van de tijd toenemen, door inflatie zal waarde van de roerende zaken ook stijgen. Check daarom regelmatig of de verzekerde waarde nog klopt. Om de stijging van de waarde van de inboedel tegemoet te komen, bieden veel maatschappijen de mogelijkheid van indexatie. Indexatie houdt in dat de verzekerde waarde op jaarbasis automatisch met een paar procent wordt verhoogd.

Vergelijk de beste verzekeraars
© copyright