Zakelijk

Wat is een waarborgfonds auto?

Veelgestelde vragen autoverzekering


Waarborgfonds auto

Het Waarborgfonds is het vangnet voor benadeelden in het verkeer, gebaseerd op de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) Deze wet stelt vast dat alle motorrijtuigen (auto’s, motoren, vrachtauto’s, bussen, bromfietsen, snorfietsen) in Nederland verzekerd moeten zijn voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Dat houdt de autoschade in die aan een ander wordt toegebracht. Normaal gesproken kan degene die schade lijdt een verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen voor de schade. Voor degenen die niet terecht kunnen bij een verzekeraar met een schade door een motorvoertuig, is er het Waarborgfonds.

Het Waarborgfonds is er alleen voor schade door motorrijtuigen. Schade als gevolg van vandalisme wordt niet vergoed.

Het Waarborgfonds werkt als vangnet

In sommige gevallen kan een verzekeringsmaatschappij niet voor de schade aansprakelijk worden gesteld wanneer er autoschade wordt verricht. Bijvoorbeeld als de bezitter/houder van het motorrijtuig geen autoverzekering heeft afgesloten. Of wanneer de bestuurder weg is gegaan zonder naam en adres achter te laten. Het Waarborgfonds Motorrijtuigen kan in deze situaties een uitkomst bieden.

Waarborgfonds autoschade: hoe werkt het?

Het Waarborgfonds auto wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen faciliteren. Iedereen die een motorrijtuig verzekert betaalt dus indirect mee aan het Waarborgfonds. Een deel van de WA-premie voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

In de praktijk

In de volgende gevallen komt het Waarborgfonds auto in actie bij schade in het verkeer in Nederland. Hier moet wel de aansprakelijkheid van de veroorzaker vastgesteld zijn.

  • Als niet bekend is wie de schade heeft veroorzaakt
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is
  • Als het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder van de diefstal weet
  • Als de verzekeringsmaatschappij insolvent is
  • Als de bezitter/houder wegens gemoedsbezwaren een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft

Samenwerking met Veilig Verkeer Nederland

Vanaf 2016 werkt het Waarborgfonds Motorverkeer samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Ze zetten zich beiden in voor verkeersveiligheid en het terugdringen van ongelukken, zowel met als zonder dader.

Meldpunt Veilig Verkeer

Het fonds ondersteunt in het bijzonder het Meldpunt Veilig Verkeer. Door deze samenwerking willen de partijen bewoners aanmoedigen melding te maken van verkeersonveilige situaties en zo buurten verkeersveiliger maken. Deze samenwerking wordt vormgegeven door een financiële bijdrage van het Waarborgfonds Motorverkeer aan VVN en het delen van kennis en communicatielijnen tussen organisaties.

Voorkom het inschakelen van het waarborgfonds auto door je auto goed te verzekeren tegen schade. Met de online vergelijker van Verzekering.nl vind je de autoverzekering die het beste bij jou past.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven