Op de hoogte
blijven?
Antwoord

U kunt uw autoverzekering op drie momenten opzeggen:

Verkoop van de auto

Wanneer u de auto verkoopt aan iemand anders of naar de schroot brengt, kunt u uw verzekering opzeggen.

Vervallen einddatum

Wanneer de einddatum van het contract is verlopen, kunt u uw autoverzekering opzeggen.

Wijziging polisvoorwaarden

Wanneer de verzekeraar een wijziging aanbrengt in de polisvoorwaarden heeft u het recht om binnen een maand de verzekering op te zeggen.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright