Zakelijk

Wat zijn verhaalkosten?

Veelgestelde vragen aansprakelijkheidsverzekering


Onze top 5 aansprakelijkheidsverzekeraars

Binnen de context van de aansprakelijkheidsverzekering verwijzen verhaalkosten doorgaans naar de uitgaven die ontstaan bij het verhalen van schade op de aansprakelijkheidsverzekering. Wanneer je bijvoorbeeld schade hebt geleden door toedoen van een ander en je wilt deze schade verhalen op diens aansprakelijkheidsverzekering, kunnen er kosten optreden in verband met dit verhaalproces.

Deze kosten omvatten onder andere:

1. Juridische kosten: Als het noodzakelijk is om juridische stappen te ondernemen om de schade te verhalen, kunnen er kosten ontstaan voor het inschakelen van een advocaat of juridisch adviseur.
2. Administratieve kosten: Hierbij zijn de uitgaven inbegrepen die gepaard gaan met administratieve handelingen die vereist zijn om de schade te verhalen, zoals het opstellen van documenten, correspondentie, en andere gerelateerde taken.
3. Expertisekosten: Soms is het noodzakelijk om experts in te schakelen om de omvang van de schade te beoordelen. De kosten van deze experts kunnen onder verhaalkosten vallen.
4. Kosten van gerechtelijke procedures: Als er gerechtelijke stappen nodig zijn om de schade te verhalen, kunnen er kosten zijn die verband houden met de juridische procedures.

Sommige verzekeraars dekken deze kosten vanuit de aansprakelijkheidsverzekering. Of dit ook geldt voor jouw verzekering, kun je terugvinden in de poliswaarden.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven