Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Wat is schuldaansprakelijkheid?

Antwoord

Verwijtbare schuld

Van schuldaansprakelijkheid wordt gesproken als je zonder serieuze rechtvaardiging het recht van een ander hebt geschonden. Bijvoorbeeld door een eigendom te beschadigen of iemand te verwonden. Als je schuld hebt aan de beschadiging of verwonding, is dat een onrechtmatige daad. Hieraan wordt in de wet een verplichting tot schadevergoeding gekoppeld. Schuld is een ruim begrip. Opzet is niet vereist en vormen van onvoorzichtigheid, onoplettendheid en lompheid vallen onder schuldaansprakelijkheid. Er wordt van schuldaansprakelijkheid gesproken indien schuld van de schadeveroorzaker als de rechtsgrond voor aansprakelijkheid wordt aangenomen. Bij schuldaansprakelijkheid moet de benadeelde bewijzen dat de aangesprokenen schuld had aan het ontstaan van de schade.

Schuld door opzet of nalatigheid

Bij schuldaansprakelijkheid heb jijzelf schuld en valt je iets te verwijten. Dit kan doordat je iets doet of doordat je juist nalatig bent geweest. Bijvoorbeeld als je niet handelt in een gevaarlijke situatie. Of als je bij je tante op visite bent en je in je enthousiasme een antieke vaas van zijn plek gooit. Deze schade kan een aantal duizenden euro’s kosten en is jou te verwijten.

Wordt schuldaansprakelijkheid gedekt?

In de meeste gevallen is een schuldaansprakelijkheid gedekt in een aansprakelijkheidsverzekering. Het is echter wel belangrijk dat je de goede dekking kiest, passend bij je situatie. Zo heb je als gezin namelijk een aansprakelijkheidsverzekering nodig met gezinsdekking en niet een dekking voor alleenstaanden.

Meer weten?

Wil je meer weten over aansprakelijkheid en hoe je je daar het beste voor kan verzekeren? Op Verzekering.nl vind je antwoorden op veelgestelde vragen en kun je aansprakelijkheidsverzekeringen snel en eenvoudig met elkaar vergelijken.

Vergelijk de beste verzekeraars
© copyright