Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Of u een eigen risico heeft verschilt per verzekeraar. Sommige verzekeraars hanteren geen eigen risico. In dit geval krijgt u alle kosten meteen vergoed. Andere verzekeraars hanteren een eigen risico vanaf twee gebeurtenissen. Dit betekent dat u de eerste twee keer dat u aanspraak doet op uw aansprakelijkheidsverzekering geen eigen risico hoeft te betalen, maar hierna wel. Sommige verzekeraars hanteren een eigen risico bij elke gebeurtenis. U zult dan bij elke gebeurtenis eerst een bedrag aan eigen risico moeten betalen voordat de verzekeraar de rest dekt.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright