Particulier

Inventarisverzekering en goederenverzekering

Een inventaris- en goederenverzekering verzekert de zakelijke inventaris en goederen van een onderneming. De schade kan bijvoorbeeld ontstaan bij inbraak, wateroverlast of brand in jouw bedrijfspand.

Een inventaris- en goederenverzekering afsluiten?

Bescherm je organisatie tegen financiële risico’s veroorzaakt door schade aan inventaris en goederen. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een inventarisverzekering en goederenverzekering?

Wat is een inventaris- en goederenverzekering?

De inventaris- en goederenverzekering bieden bescherming tegen schade of verlies van bedrijfseigendommen, elk met dekking voor specifieke risico’s. De inventarisverzekering dekt vaste inventaris en bedrijfsuitrusting zoals meubilair en vaste inrichtingen tegen risico’s zoals brand, diefstal en vandalisme, voornamelijk op een vaste bedrijfslocatie. 

De goederenverzekering richt zich op de bescherming van producten die het bedrijf verhandelt of verwerkt, van grondstoffen tot afgewerkte producten, dit is belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van een constante aanvoer van deze goederen.

Waarom een inventaris- en goederenverzekering afsluiten?

Een inventaris- en goederenverzekering is belangrijk voor bedrijven omdat deze bescherming biedt tegen financiële verliezen veroorzaakt door schade of verlies van essentiële bedrijfsbezittingen. Deze verzekering zorgt ervoor dat bedrijven niet zwaar financieel belast worden bij incidenten zoals brand, diefstal of extreme weersomstandigheden, wat van belang is voor het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. De financiële schade aan de inventaris en het verlies van goederen kan flink oplopen, daarom fungeert deze verzekering als een vangnet voor bedrijven. Door deze risico’s af te dekken, kan een bedrijf zich na een incident snel herpakken, bijvoorbeeld door het aanschaffen van nieuwe goederen of het herstellen of vervangen van essentiële inventaris.

Inventaris- en goederenverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een inventaris- en goederenverzekering die bij jouw organisatie past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat jouw belang voorop en we zoeken graag met jou naar een inventaris- en goederenverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste inventaris- en goederenverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een inventarisverzekering en goederenverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de inventaris- en goederenverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de inventaris- en goederenverzekering af.

Alles wat je moet weten over de inventarisverzekering en goederenverzekering

Dekkingsoverzicht van de inventaris- en goederenverzekering

Een inventaris- en goederenverzekering beschermt tegen schade of verlies van bedrijfsmiddelen en voorraden, wat een belangrijk onderdeel is voor bedrijven om financiële stabiliteit te behouden bij onvoorziene gebeurtenissen. Het is belangrijk om te beseffen dat de dekkingen en uitsluitingen per verzekeraar kunnen verschillen.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Bedrijven die een inventaris- en goederenverzekering afsluiten, kiezen vaak ook voor deze verzekeringen:

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor verliezen die ontstaan wanneer de bedrijfsvoering van jouw onderneming stil komt te liggen als gevolg van schade aan goederen of de inventaris. Lees meer over de bedrijfsschadeverzekering. 

Een lichtreclameverzekering biedt specifieke dekking voor alle lichtreclameborden en/of -installaties. Lees meer over de lichtreclameverzekering. 

Een machinebreukverzekering dekt de kosten die gemaakt worden bij materiële beschadiging aan machines en installaties in het bedrijfspand. Lees meer over de machinebreukverzekering. 

De elektronicaverzekering biedt dekking voor de apparatuur in het bedrijfspand. De schade kan flink oplopen en is dus een belangrijke dekking voor bedrijven die afhankelijk zijn van elektronische apparatuur. Lees meer over elektronicaverzekering. 

Een werkmaterieelverzekering dekt de kosten bij beschadiging aan jouw werkmaterieel of de schade die je met jouw werkmaterieel aanbrengt aan een ander. Lees meer over de werkmaterieelverzekering.

Een glasverzekering biedt dekking tegen schade aan glas in bedrijfspanden, veroorzaakt door bijvoorbeeld ongelukken, vandalisme, of een storm. Deze verzekering vergoedt de kosten voor het vervangen of herstellen van gebroken ruiten en ander glaswerk, waardoor bedrijven beschermd zijn tegen financiële verliezen door glasschade. Lees meer over de glasverzekering. 

Hoe werkt het eigen risico bij de inventarisverzekering en goederenverzekering? 

Bij de inventaris- en goederenverzekering is het eigen risico het bedrag dat de verzekeringsnemer zelf betaalt voordat de verzekering de rest van de schade vergoedt. Het eigen risico kan variëren, afhankelijk van de polisvoorwaarden en de keuzes die de verzekeringsnemer maakt bij het afsluiten van de verzekering. Een hoger eigen risico resulteert vaak in een lagere premie, omdat de verzekerde een groter deel van het risico op zich neemt.

Preventiemaatregelen om schade aan inventaris en goederen te voorkomen

Hieronder volgen enkele tips om schade aan inventaris en goederen te voorkomen. Deze maatregelen beperken niet alleen de financiële risico’s, maar kunnen ook leiden tot een gunstigere verzekeringspremie. Door proactief risico’s te beheersen, toon je aan de verzekeraar dat je bedrijf serieus werk maakt van risicopreventie.

Periodieke veiligheidsinspecties
Voer regelmatig veiligheidsinspecties uit om potentiële risico’s te identificeren en hierop te anticiperen. Zorg ook voor een regelmatige keuring van de elektronische systemen, aangezien dit een eis kan zijn van de verzekeraar. Deze veiligheidsinspecties zijn essentieel om veiligheidsproblemen tijdig te ontdekken en aan te pakken.

Correcte opslag van goederen
Zorg ervoor dat alle goederen correct en veilig zijn opgeslagen. Gebruik stellingen die voldoen aan veiligheidsnormen en zorg voor adequate bescherming tegen water, vuur en andere schadelijke invloeden.

Beveiligingssystemen
Installeer beveiligingssystemen zoals inbraakalarmen en brandbeveiligingssystemen om diefstal en schade door brand te voorkomen.

Noodplannen en -procedures
Het opstellen van een noodplan en het vastleggen van standaardprocedures voor situaties zoals brand of wateroverlast zorgt ervoor dat medewerkers weten hoe te handelen in dergelijke noodsituaties. Dit toont aan dat het bedrijf actief bezig is met preventie, wat kan helpen om de kans op escalatie van deze situaties te verminderen. 

Het belang van deskundig advies

Het verkrijgen van deskundig advies is belangrijk bij het kiezen van een inventarisverzekering en goederenverzekering. Elk bedrijf is uniek en loopt verschillende risico’s, variërend van brand tot diefstal en vandalisme. Zonder een passende inventaris- en goederenverzekering kunnen deze risico’s leiden tot aanzienlijke financiële schade. Het is daarom essentieel dat jouw verzekering precies past bij de kenmerken en risico’s van jouw bedrijf.

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een advocatenkantoor heeft bijvoorbeeld andere risico's dan een restaurant. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een inventarisverzekering en goederenverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen financiële schade aan de inventaris of goederen binnen het bedrijf.

Hoe wordt de premie bepaald?​

Een inventaris- en goederenverzekering beschermt tegen schade of verlies van bedrijfsmiddelen en voorraden, wat belangrijk is voor bedrijven om financiële stabiliteit te behouden bij onvoorziene gebeurtenissen. Het is belangrijk om te beseffen dat de dekkingen en uitsluitingen per verzekeraar kunnen verschillen.

1. Bedrijfspand
Het bedrijfspand heeft een directe invloed op de premie van de verzekering. Er wordt vooral gekeken naar het risico op brand en hoe snel deze zich kan verspreiden binnen het pand. Factoren zoals de gebruikte isolatiematerialen en de bouwmaterialen van het pand spelen hierbij een belangrijke rol.

2. Veiligheidsmaatregelen
Het risico op schade wordt mede bepaald door de preventieve maatregelen die in het pand zijn getroffen. Hierbij kun je denken aan isolatie, sprinklerinstallaties en alarmsystemen die allemaal bijdragen aan het verminderen van het risico en de potentieel ernstige gevolgen van incidenten zoals brand en diefstal.

3. Bedrijfslocatie
De locatie van de bedrijfsactiviteiten heeft invloed op de premie. Bedrijven die gevestigd zijn in gebieden met een hoger risico op diefstal en vandalisme kunnen te maken krijgen met hogere premies.

4. Type en waarde van de goederen
De waarde en het type goederen die worden opgeslagen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van het risico voor de verzekeraar. Wanneer de totale waarde van de opgeslagen goederen hoger is, zal ook de maandelijkse premie hoger zijn, omdat de potentiële uitbetaling bij schade of verlies toeneemt. Het type goederen dat wordt opgeslagen speelt ook een belangrijke rol, goederen die in trek zijn voor diefstal zoals telefoons en laptops vormen ook een hoger risico op diefstal voor de verzekeraar.

5. Bedrijfsactiviteiten
De bedrijfsactiviteiten spelen ook een rol bij het bepalen van de premie. Risicovolle activiteiten zorgen ervoor dat de maandelijkse premie omhoog zal gaan.

Weten wat jouw premie wordt voor een inventaris- en goederenverzekering? Klik op de knop hieronder. 

Ontvang een offerte op maat

Hoe voorkom ik een onderverzekering?

Onderverzekering betekent dat de gedekte waarde lager is dan de actuele waarde van je verzekerde goederen. Dit betekent dat als bijvoorbeeld je gehele inventaris vervangen moet worden na een brand, de verzekering een lager bedrag zal uitkeren dan de exacte waarde van de inventaris. Hoe voorkom je onderverzekering? Hier zijn enkele tips:

Voer regelmatig een waardebepaling uit
Door regelmatig een waardebepaling uit te voeren, zorg je ervoor dat de waarden van de inventaris en voorraden van je bedrijf actueel blijven. Dit helpt bij het correct indexeren van alle goederen die aanwezig zijn in het bedrijfspand of de opslag.

Informeer de verzekeraar over belangrijke wijzigingen
Als er belangrijke aankopen gedaan zijn, de inventaris uitgebreid wordt of er andere significante wijzigingen worden gedaan, meld dit dan onmiddellijk aan de verzekeraar. Door de polis up-to-date te houden, zorg je ervoor dat de verzekerde waarden overeenkomen met de werkelijke waarden.

Professionele taxatie
Overweeg om professionele taxateurs in te schakelen om een accurate en actuele waardering van je eigendommen te krijgen. Dit kan vooral nuttig zijn voor gespecialiseerde apparatuur of unieke items waarvan de waarde moeilijk te schatten is.

Scenario’s waar een inventaris- en goederenverzekering dekkingen kan bieden

Veel bedrijven zijn sterk afhankelijk van hun locatie of van de goederen die ze opslaan en verkopen. Bij een incident op een van deze plekken kan de schade aanzienlijk zijn. Hieronder volgen drie scenario’s waarbij schade kan ontstaan die niet alleen hinderlijk is, maar ook een grote financiële impact kan hebben op deze bedrijven. Tevens wordt in deze scenario’s de rol van de verzekeraar toegelicht.

In de loop van de nacht breekt er brand uit in een boekhoudkantoor, waarbij werkplekken, kasten en ander meubilair vernietigd worden. Deze items zijn hierdoor onbruikbaar geworden. De verzekeraar zal een onderzoek instellen naar de oorzaak en de omvang van het incident. Op basis van dit onderzoek zal de verzekeraar de schadevergoeding uitkeren, zodat het boekhoudkantoor de inventaris kan herstellen of vervangen.

Een e-commerce bedrijf is het slachtoffer geworden van een inbraak in hun opslagruimte, waarbij waardevolle voorraad is gestolen. Indien het bedrijf voldoet aan de door de verzekeraar gestelde beveiligingseisen, zal de verzekeraar de verzekerde waarde van de gestolen goederen uitbetalen aan het e-commerce bedrijf.

Tijdens een inbraak in een restaurant, waarbij gezocht werd naar geld en waardevolle spullen, is er schade aangericht aan het meubilair en de apparatuur. In het geval van dergelijk vandalisme zal de verzekering de nodige schadevergoeding uitkeren voor het herstellen of vervangen van de beschadigde en gestolen inventaris en goederen.

Tips voor je inventarisverzekering en goederenverzekering

Tip 1: Juiste waardebepaling
Zorg dat je een nauwkeurige schatting maakt van de vervangingswaarde van je eigendommen, voorraden en andere verzekerde items. Het is belangrijk dat deze schatting de kosten reflecteert om alles nieuw aan te schaffen of te vervangen tegen de huidige marktprijzen.

Tip 2: Preventiemaatregelen
Zorg ervoor dat je voldoende preventieve maatregelen treft om schade te voorkomen. Dit beschermt niet alleen je inventaris en goederen, maar kan ook leiden tot een gunstigere premie. 

Tip 3: Update de verzekering
Het is belangrijk om de waarde van je bezittingen periodiek te indexeren om onderverzekering te voorkomen. Als er grote veranderingen plaatsvinden, zoals uitbreidingen of aanzienlijke nieuwe aankopen, informeer dan je verzekeraar en update je dekking.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een inventarisverzekering en goederenverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Het laatste zakelijke nieuws

Lees de ontwikkelingen omtrent verzekeringen

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over inventaris- en goederenverzekering

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Robert Jan Everts

Robert Jan Everts

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Robert Jan Everts. Robert Jan houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven