Particulier

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de nettowinst verliezen wanneer de bedrijfsvoering stil komt te liggen door gebeurtenissen zoals brand, waterschade, storm, vandalisme of diefstal. Wij helpen graag bij het vinden van de beste verzekeraar voor jouw bedrijf.

Bedrijfsschade­verzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële verliezen in geval van stilstand in de bedrijfsvoering. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering?

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?

De bedrijfsschadeverzekering biedt financiële bescherming aan bedrijven wanneer hun reguliere bedrijfsactiviteiten worden onderbroken door incidenten zoals brand, overstroming, diefstal of vandalisme, mits deze in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. Deze verzekering vergoedt verlies van nettowinst en dekt ook de vaste lasten die blijven doorlopen, zoals huur en salarissen. Hierdoor is essentiële bescherming gewaarborgd voor het bedrijf in geval van dergelijke incidenten.

Waarom een bedrijfsschadeverzekering afsluiten voor jouw bedrijf?

Een bedrijfsschadeverzekering is cruciaal voor de financiële stabiliteit en continuïteit van een bedrijf na onverwachte gebeurtenissen zoals brand of diefstal. Deze verzekering helpt niet alleen bij het dekken van verloren nettowinst als gevolg van bedrijfsonderbrekingen, maar biedt ook dekking voor vaste kosten, waaronder huur van bedrijfspanden.

De bedrijfsschadeverzekering helpt bedrijven om financiële problemen te voorkomen en zorgt ervoor dat ze kunnen blijven draaien na een tegenslag. Het geeft zowel de eigenaren als de werknemers van een bedrijf een gerust gevoel. Deze verzekering is een belangrijk onderdeel van een goed risicomanagementplan en zorgt ervoor dat een bedrijf snel weer op de been is na moeilijke tijden.

Bedrijfsschadeverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een bedrijfsschadeverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsadviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een bedrijfsschadeverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste bedrijfsschadeverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een bedrijfsschadeverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de bedrijfsschadeverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de bedrijfsschadeverzekering af.

Alles wat je moet weten over de bedrijfsschadeverzekering

Wat wordt er gedekt met een bedrijfsschadeverzekering?

Bedrijfsschade ontstaat wanneer een bedrijf door incidenten zoals brand, wateroverlast of diefstal de bedrijfsactiviteiten niet kan voortzetten. Dit resulteert in omzetverlies terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen. Hieronder worden enkele algemene voorbeelden gegeven van wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een bedrijfsschadeverzekering. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de specifieke dekkingen en uitsluitingen per verzekeraar kunnen verschillen. 

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Aanvullende dekking

De aanvullende dekking voor publiekstrekkersrisico binnen de bedrijfsschadeverzekering biedt financiële bescherming als je bedrijf inkomsten verliest doordat een nabijgelegen publiekstrekker, zoals een winkelcentrum, supermarkten of een evenement tijdelijk sluit. Hierdoor worden de negatieve financiële gevolgen van verminderde klantenstromen opgevangen. Deze aanvullende dekking zorgt ervoor dat het bedrijf stabiel blijft tijdens zulke onvoorziene omstandigheden.

De aanvullende dekking voor extra kosten binnen de bedrijfsschadeverzekering biedt financiële bescherming voor de extra uitgaven die nodig zijn om je bedrijf na een schadegeval weer operationeel te maken. Dit kan bijvoorbeeld huur van tijdelijke werkruimte, overwerk van personeel of de aankoop van noodvoorzieningen omvatten. Hierdoor kun je de continuïteit van je bedrijfsvoering waarborgen zonder je zorgen te maken over de bijkomende kosten.

Bedrijven met een bedrijfsschadeverzekering sluiten ook vaak deze verzekeringen af:

Een bedrijfsgebouwenverzekering, ook wel de zakelijke opstalverzekering genoemd, beschermt het fysieke pand van een onderneming tegen schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak en andere specifieke gedekte gebeurtenissen. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Een inventaris- en goederenverzekering verzekert de zakelijke inventaris en goederen van een onderneming. De schade kan bijvoorbeeld ontstaan bij inbraak, wateroverlast of brand in jouw bedrijfspand. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering

Een milieuschadeverzekering biedt dekking op het moment dat er onbedoeld schade wordt aangericht aan het milieu. Bijvoorbeeld verontreiniging van bodem of water. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Eigen risico bij bedrijfsschadeverzekering

Het eigen risico bij een bedrijfsschadeverzekering is het bedrag dat de verzekeringsnemer zelf betaalt in geval van schade. De hoogte van het eigen risico heeft direct invloed op de te betalen premie: een hoger eigen risico resulteert vaak in een lagere maandelijkse premie. Dit bedrag moet betaald worden voordat de verzekeraar het resterende deel van het schadebedrag uitkeert. Houd er rekening mee dat er vaak tot een zekere hoogte uitgekeerd wordt, dit bedrag is afhankelijk van de polisvoorwaarden en de keuzes die gemaakt worden bij het afsluiten van de verzekering. Kies dus strategisch hoeveel financiële last het bedrijf zelf kan dragen voordat de verzekering uitkeert, om zo de maandelijkse kosten te beperken.

Wat is het verschil tussen de bedrijfsgebouwenverzekering en bedrijfsschadeverzekering?

Er is regelmatig verwarring tussen de bedrijfsgebouwenverzekering en de bedrijfsschadeverzekering, maar dit zijn twee verschillende dekkingen. Het belangrijkste verschil is dat de gebouwenverzekering materiële schade aan het bedrijfsgebouw dekt. De bedrijfsschadeverzekering daarentegen, dekt de immateriële schade die ontstaat wanneer een bedrijf stil komt te liggen na een incident. Hierbij gaat het om de uitkering van de verloren nettowinst gedurende deze periode. Bedrijfsschade kan ontstaan door schade aan het bedrijfspand, maar het kan ook voorkomen bij schade aan de inventaris of goederen, milieuschade en zelfs door externe omstandigheden die de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Meer weten over de bedrijfsgebouwenverzekering? Klik op de knop hieronder voor meer informatie.

Het belang van deskundig advies bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade als gevolg van bedrijfsonderbrekingen. Bedrijfsactiviteiten kunnen stil komen te liggen door bijvoorbeeld een brand in het pand of wanneer belangrijke apparatuur gestolen is of kapotgaat.

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke bedrijf, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een restaurant heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een boekhoudkantoor. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een bedrijfsschadeverzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij geven advies over hoe je de meest kosteneffectieve dekking krijgt zonder in te leveren op essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen bedrijfsschade.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een bedrijfsschadeverzekering wordt bepaald door een aantal verschillende factoren. Deze factoren helpen de verzekeraar om het risico in te schatten en op basis daarvan de premie vast te stellen. Over het algemeen kun je verwachten dat de volgende factoren worden meegenomen bij het bepalen van de premie. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Verzekerd bedrag
Het verzekerde bedrag is een belangrijke factor bij het bepalen van de premie voor een bedrijfsschadeverzekering. Bedrijven met een hoger verzekerd bedrag betalen doorgaans een hogere premie, omdat het financiële risico bij een bedrijfsonderbreking toeneemt met de omvang van de dekking. Het is essentieel om het juiste verzekerde bedrag te kiezen om ervoor te zorgen dat je bedrijf voldoende beschermd is tegen financiële verliezen tijdens een onderbreking.

2. Aard van de bedrijfsactiviteiten
De sector waarin het bedrijf actief is en de aard van de bedrijfsactiviteiten spelen een grote rol. Bedrijven in risicovollere sectoren, zoals productie of chemie, waar incidenten zoals branden of chemische lekkages vaker voorkomen, zullen doorgaans een hogere premie betalen.

3. Locatie van het bedrijf
De geografische locatie van het bedrijf heeft ook invloed op de premiebepaling. Bedrijven gevestigd in gebieden met een hoger risico op diefstal of vandalisme kunnen een hogere premie verwachten.

4. Preventieve maatregelen en risicomanagement 
De aanwezigheid en effectiviteit van risicomanagement en preventieve maatregelen kunnen ook de premie beïnvloeden. Bedrijven die investeren in goede veiligheidssystemen, brandbeveiliging, en regelmatige veiligheidscontroles kunnen vaak rekenen op een lagere premie omdat ze het risico op schade verkleinen.

Weten wat jouw premie voor een bedrijfsschadeverzekering wordt?

Ontvang een offerte op maat

Scenario’s waar de bedrijfsschadeverzekering dekking kan bieden

Bedrijven kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met bedrijfsschade. Om een beter beeld te krijgen van incidenten die bedrijfsschade kunnen veroorzaken en de bijbehorende rol van d everzekeraar worden hieronder drie snearios toegelicht. 

Een elektrische storing veroorzaakt een grote brand in de werkplaats van een textielbedrijf, wat leidt tot een tijdelijke bedrijfsonderbreking. In dit geval zal de verzekeraar de schade evalueren om te bepalen of er inkomsten zijn misgelopen. De bedrijfsschadeverzekering dekt vervolgens de misgelopen nettowinst voor de periode die in de polis is afgesproken.

Bij een softwareontwikkelingsbedrijf wordt er kostbare apparatuur gestolen waar het bedrijf afhankelijk van is om de werkzaamheden uit te voeren. Het gaat om servers en computers waarmee het bedrijf werkt. Deze gestolen goederen zorgen voor een bedrijfsstilstand, de verzekeraar keert in dit geval de nettoverliezen uit dat het bedrijf loopt door de vertraging in werkzaamheden. 

Bedrijven kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met bedrijfsschade. Om een beter beeld te krijgen van incidenten die bedrijfsschade kunnen veroorzaken en de bijbehorende rol van de verzekeraar, worden hieronder drie scenario’s toegelicht.

Tips voor het afsluiten van je bedrijfsschadeverzekering

Tip 1: Bepaal de juiste dekkingsperiode
Kies een dekkingsperiode die lang genoeg is om je bedrijf te herstellen na een incident. Gedurende deze periode zal de verzekeraar de misgelopen omzet uitkeren om het herstel te ondersteunen. Afhankelijk van de aard van je bedrijf en de mogelijke risico’s, kan de benodigde tijd variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar. Standaard is de dekkingsperiode vaak 12 maanden, maar steeds vaker blijkt dit niet voldoende om terug te keren naar de oude omzet. Factoren die hierbij een rol spelen zijn de complexiteit van de herstelwerkzaamheden, de beschikbaarheid van materialen en arbeidskrachten en de tijd die nodig is om klanten terug te winnen. Het is daarom belangrijk om een realistische inschatting te maken van de hersteltijd en eventueel te kiezen voor een langere dekkingsperiode om ervoor te zorgen dat je bedrijf volledig kan herstellen zonder financiële problemen.

Tip 2: Zorg voor een accurate schatting van je verzekerde bedrag
Bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering is het belangrijk om een realistische inschatting te maken van het verzekerde bedrag. Onderschatting kan leiden tot onderverzekering, waardoor je mogelijk niet volledig gecompenseerd wordt bij schade. Aan de andere kant kan het overschatten van je omzet ook resulteren in een onvolledige compensatie. Zorg dus voor een nauwkeurige berekening van het verzekerde bedrag om optimale dekking te garanderen.

Tip 3: Investeer voor het afsluiten in risicobeheer
Het implementeren van effectieve veiligheids- en risicomanagementstrategieën kan zowel het risico op schadegebeurtenissen verlagen als de premiekosten verminderen. Verzekeraars met verplichte preventiemaatregelen bieden vaak lagere premies, omdat beveiligingssystemen en onderhoudscontroles het risico verkleinen. Daarentegen rekenen verzekeraars zonder deze eisen hogere premies vanwege het grotere risico op schadeclaims. Door te investeren in preventiemaatregelen en te kiezen voor een verzekeraar die dit beloont, verbeter je de veiligheid van je bedrijf en bespaar je op verzekeringskosten.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een bedrijfsschadeverzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over bedrijfsschadeverzekering

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of John van den Bos

John van den Bos

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door John van den Bos. John houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven