Particulier

Machinebreukverzekering

Een machinebreukverzekering dekt de kosten bij materiële beschadiging aan machines en installaties in jouw bedrijfspand. Deze verzekering is vooral belangrijk voor bedrijven die afhankelijk zijn van machines en installaties voor hun operationele werkzaamheden.

Machinebreukverzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële verliezen in geval van defecte machines en installaties. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een machinebreukverzekering?

Wat is een machinebreukverzekering?

De machinebreukverzekering dekt de kosten voor schade aan machines of installaties die bedrijfsmatig worden gebruikt. Als er schade optreedt, kan het nodig zijn om de machine of installatie te repareren of zelfs te vervangen. Bij deze verzekering neemt de verzekeraar de kosten voor deze reparaties of vervanging op zich.

Waarom een machinebreukverzekering afsluiten?

Wanneer de bedrijfsactiviteiten van een bedrijf of organisatie sterk afhankelijk zijn van de machines en installaties die worden gebruikt voor de operationele werkzaamheden, is het belangrijk om een machinebreukverzekering af te sluiten. Deze verzekering biedt op meerdere vlakken bescherming. Zo zorgt het voor financiële bescherming in geval van schade, reparaties of vervanging. Het waarborgt de continuïteit van de dagelijkse werkzaamheden en speelt een belangrijke rol in het risicomanagement van het bedrijf. 

Voor ondernemers kan deze verzekering ook voor gemoedsrust zorgen, omdat je dankzij de dekking snel en efficiënt reparaties kunt uitvoeren of machines en installaties kunt vervangen. Dit helpt om de werkzaamheden zo snel mogelijk voort te zetten.

Machinebreukverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een machinebreukverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsadviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een machinebreukverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste machinebreukverzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Zo vraag je gemakkelijk een machinebreukverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de machinebreukverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de machinebreukverzekering af.

Alles wat je moet weten over de machinebreukverzekering

Wat wordt er gedekt met een machinebreukverzekering?

Veel bedrijven zijn afhankelijk van de functionaliteit van hun machines en installaties voor hun dagelijkse werkzaamheden. De machinebreukverzekering is specifiek ontworpen om bescherming te bieden tegen schade aan deze essentiële apparatuur. Gezien de hoge kosten voor het vervangen of repareren van beschadigde machines en installaties, is het cruciaal om te begrijpen wat deze verzekering precies dekt. Let wel, de onderstaande dekkingen zijn slechts voorbeelden en kunnen variëren per verzekeraar.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Aanvullende dekking

De dekking voor technische bedrijfsschade biedt uitkomst wanneer de werkzaamheden stil komen te liggen door technische defecten in de machines en installaties van een bedrijf. Wanneer de werkzaamheden afhankelijk zijn van de functionaliteit van dergelijke machines en installaties, kan het zijn dat bedrijven omzet mislopen. In dit geval wordt financiële dekking geboden voor de verloren nettowinst gedurende de stilgelegen periode en voor de doorbetaling van de vaste lasten.

Bedrijven met een machinebreukverzekering sluiten ook vaak deze verzekeringen af:

De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor vaste lasten en verlies van nettowinst wanneer de bedrijfsvoering wordt onderbroken door gebeurtenissen zoals brand, diefstal, of defecte machines en installaties. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Een inventaris- en goederenverzekering verzekert de zakelijke inventaris en goederen van een onderneming. De schade kan bijvoorbeeld ontstaan bij inbraak, wateroverlast of brand in jouw bedrijfspand. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering

De bedrijfsgebouwenverzekering dekt de financiële schade aan het bedrijfsgebouw veroorzaakt door gebeurtenissen zoals inbraak, brand of wateroverlast. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Eigen risico bij machinebreukverzekering

Het eigen risico bij een machinebreukverzekering is het deel van de schadekosten dat voor rekening van de verzekerde komt bij iedere schadeclaim. De verzekerde betaalt een vooraf overeengekomen bedrag zelf, voordat de verzekering de rest van de kosten dekt. Dit eigen risico verschilt per verzekeraar en kan variëren afhankelijk van het type schade of de betrokken apparatuur. Zo kan er bijvoorbeeld voor bepaalde risicovolle machines een hoger eigen risico gelden. Het doel van het eigen risico is om het risico tussen de verzekeraar en de verzekerde te delen en de verzekerde aan te moedigen zorgvuldig om te gaan met de verzekerde apparatuur, aangezien er financiële consequenties verbonden zijn aan elke schade.

Welke machines en installaties zijn gedekt bij de machinebreukverzekering?

Voor bedrijven die afhankelijk zijn van machines en installaties is de machinebreukverzekering onmisbaar. Om een duidelijk beeld te geven van de apparatuur die gedekt wordt, volgen hier enkele voorbeelden van machines die typisch verzekerd zijn onder de machinebreukverzekering. Houd er rekening mee dat deze lijst per verzekeraar kan verschillen:

  • Plasticverwerkende machines
  • Grafische machines
  • Houtverwerkende machines
  • Metaalverwerkende machines
  • Papierverwerkende machines
  • Textielverwerkende machines

Het belang van deskundig advies bij het afsluiten van een machinebreukverzekering

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een machinebreukverzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade aan machines en installaties die zakelijk worden gebruikt. Complicaties of schade aan deze apparatuur kan aanzienlijke financiële schade veroorzaken. Voor bedrijven is het essentieel om gedekt te zijn voor deze kosten om de financiële impact te minimaliseren. Hierdoor kunnen zij zo snel mogelijk overgaan tot het vervangen of repareren van de beschadigde machines en de bedrijfsactiviteiten voortzetten.

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke bedrijf, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een metaalbewerker heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een drukkerij. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een machinebreukverzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen schade aan machines en installaties.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een machinebreukverzekering wordt bepaald door een aantal verschillende factoren. Deze factoren helpen de verzekeraar om het risico in te schatten en op basis daarvan de premie vast te stellen. Over het algemeen kun je verwachten dat de volgende factoren worden meegenomen bij het bepalen van de premie. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Waarde van de machines en installaties
Hoe hoger de waarde van de machines en installaties die verzekerd zijn, hoe hoger de maandelijkse premie zal uitvallen. Dit is omdat duurdere apparatuur gewoonlijk gepaard gaat met hogere vervangings- of reparatiekosten. Het is belangrijk om te weten dat verzekeraars voor risicovolle apparatuur speciale voorwaarden kunnen hanteren, zoals een hoger eigen risico of zelfs een volledige uitsluiting van dekking.

2. Doeleinde van de machines en installaties
De werkzaamheden die met de machines worden uitgevoerd, hebben ook invloed op de premie. Zoals eerder vermeld, beschouwen verzekeraars bepaalde apparatuur als risicovol vanwege factoren zoals storingsgevoeligheid, brandrisico of diefstalgevoeligheid. De sector waarin het bedrijf actief is en de specifieke functies van de gebruikte machines stellen de verzekeraar in staat om een nauwkeurigere risico-inschatting te maken. Deze factoren spelen een belangrijke rol in het bepalen van de verzekeringspremie.

3. Locatie van het bedrijf 
De geografische locatie van het bedrijf heeft ook invloed op de premiebepaling. Bedrijven gevestigd in gebieden met een hoger risico op diefstal of vandalisme kunnen een hogere premie verwachten.

4. Eigen risico
De premie voor de machinebreukverzekering kan verlaagd worden wanneer de verzekeringsnemer een hoger eigen risico op zich neemt. Dit betekent dat de verzekerde bereid is om een groter deel van de eventuele schade zelf te dragen, waardoor het risico voor de verzekeraar afneemt. Als gevolg hiervan kan de verzekeraar de premiekosten verlagen, wat financieel voordelig kan zijn voor bedrijven die minder vaak claims indienen.

Weten wat jouw premie voor een machinebreukverzekering wordt? Klik dan hieronder op de knop voor een offerte op maat!

Ontvang een offerte op maat

In welke situaties kan de machinebreukverzekering uitkomst bieden?

In een tijdperk waarin machines en technologie onmisbaar zijn geworden in vrijwel elke industrie, is een machinebreukverzekering cruciaal om bescherming te bieden tegen onverwachte defecten en schade. Hieronder volgen enkele scenario’s die illustreren hoe bedrijven te maken kunnen krijgen met machinebreuken en op welke manieren een verzekeraar kan helpen de impact van dergelijke incidenten te minimaliseren.

Een fabrikant van wenskaarten wordt geconfronteerd met een brand die ontstaat door een defecte machine. Deze brand verspreidt zich door de fabriekshal en veroorzaakt aanzienlijke schade aan verschillende belangrijke productiemachines. In dit geval zal de verzekeraar de omvang van de schade beoordelen en de kosten voor het vervangen of repareren van de beschadigde machines vergoeden, voor zover deze gedekt zijn door de polisvoorwaarden.

Een drukkerij wordt geconfronteerd met wateroverlast door een gebroken leiding boven hun operationele machines. Hierdoor lopen de machines aanzienlijke waterschade op, waardoor speciale droog- en herstelwerkzaamheden vereist zijn. De machinebreukverzekering dekt de kosten voor de reparatie van deze beschadigde machines. Daarnaast ontstaat er technische bedrijfsschade doordat essentiële onderdelen niet werken en de levering van vervangende onderdelen lang duurt door schaarste. Dit leidt tot een bedrijfsonderbreking. De verzekering biedt financiële dekking voor zowel de reparatiekosten als de verloren nettowinst en doorbetaling van vaste lasten gedurende de stilstand.

Een meubelbedrijf werd tijdens het weekend slachtoffer van vandalisme in de werkplaats. Een groep jongeren drong de locatie binnen en bracht schade toe aan zowel de voorraad als de houtbewerkingsmachines die gebruikt worden. De machinebreukverzekering dekt de kosten voor het vervangen of repareren van de beschadigde machines.

Tips voor het afsluiten van je machinebreukverzekering

Tip 1: Regelmatig onderhoud
Zorg ervoor dat alle machines en installaties regelmatig worden onderhouden volgens de specificaties van de fabrikant. Goed onderhoud verkleint niet alleen het risico op schade, maar waarborgt ook de continuïteit van de bedrijfsvoering. Daarnaast is het belangrijk om een voorraad aan te leggen van onderdelen die vaak kapot gaan of gevoelig zijn voor schade, zodat reparaties snel kunnen worden uitgevoerd en stilstand wordt geminimaliseerd.

Tip 2: Zorg voor een accurate schatting van de waarde
Zorg voor een nauwkeurige inventarisatie van de machines, inclusief de modellen en aankoopwaarden, wanneer je de verzekering afsluit. Deze informatie is essentieel om onderverzekering te voorkomen en ervoor te zorgen dat je voldoende dekking hebt in geval van schade.

Tip 3: Overweeg aanvullende dekkingen en verzekeringen
Overweeg aanvullende dekkingen en verzekeringen, maak een realistische risico-inschatting en bekijk welke dekkingen en verzekeringen voor jouw bedrijf relevant zijn. Door de juiste keuzes te maken, voorkom je risico’s op financiële tegenslagen.

Deskundig advies bij EVR

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een machinebreukverzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over machinebreukverzekering

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Robert Jan Everts

Robert Jan Everts

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Robert Jan Everts. Robert Jan houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven