Particulier

CAR-verzekering

In de bouwsector zijn risico’s op schade en aansprakelijkheidsclaims onvermijdelijk. Zorg daarom dat je een verzekering kiest die aansluit bij de specifieke risico’s van jouw bouwprojecten.

Een CAR-verzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële risico’s bij incidenten op de bouwplaats. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een CAR-verzekering?

Wat is een CAR-verzekering?

Construction All Risk (CAR)-verzekeringen bieden dekking voor risico’s die kenmerkend zijn voor de bouwsector. Ze zijn specifiek ontworpen om materiële schade aan het bouwwerk tijdens de bouwperiode te dekken. De CAR-verzekering biedt bescherming tegen onvoorziene incidenten die schade kunnen veroorzaken aan het bouwproject, de materialen en de uitrusting op de bouwplaats.

Waarom een CAR-verzekering afsluiten?

Voor de bouwsector is een CAR-verzekering onmisbaar, omdat het bescherming biedt tegen een breed scala aan risico’s. Deze verzekering dekt financiële verliezen die voortkomen uit materiële schade, veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden zoals brand, storm, diefstal en vandalisme. Bovendien biedt de mogelijkheid om aanvullende risico’s te verzekeren een extra bescherming, zo ben je altijd beschermd tegen onverwachte financiële tegenslagen.

De bouwsector heeft vaak te maken met grote investeringen, de CAR-verzekering is daarom van belang voor de financiële continuïteit van bouwprojecten. Een onverwachte gebeurtenis kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Deze verzekering dient als een financieel vangnet waardoor projecten succesvol afgerond kunnen worden zonder financiële zorgen.

CAR-verzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een CAR-verzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsadviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een CAR-verzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste CAR-verzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Zo vraag je gemakkelijk een CAR-verzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de CAR-verzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de CAR-verzekering af.

Alles wat je moet weten over de CAR-verzekering

Dekkingsoverzicht van de CAR-verzekering

Bouwprojecten gaan gepaard met grote investeringen en diverse risico’s. Wanneer je een CAR-verzekering afsluit, is het belangrijk om te weten welke dekkingen deze biedt. Hieronder vind je enkele voorbeelden van wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een CAR-verzekering. Houd er echter rekening mee dat de exacte dekkingen en uitsluitingen kunnen verschillen per verzekeraar:

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Aanvullende dekkingen

Deze aanvullende dekking beschermt tegen schade aan eigendommen van de opdrachtgever die al op of nabij de bouwplaats aanwezig waren voordat het bouwproject begon. Deze dekking is vooral belangrijk bij renovatieprojecten of uitbreidingen, waarbij er een risico bestaat op schade aan bestaande gebouwen.

Dit biedt dekking voor schade aan persoonlijke eigendommen van werknemers, bezoekers of andere derden die zich op de bouwplaats bevinden. Het kan gaan om kleding, voertuigen of andere persoonlijke items die beschadigd raken door bouwactiviteiten.

Deze dekking biedt bescherming voor schade aan materialen die gebruikt worden ter ondersteuning van het bouwproces, maar die geen onderdeel zijn van de uiteindelijke constructie. Denk hierbij aan steigers, bekistingen, tijdelijke hekken en andere hulpmaterialen die tijdens de bouw kunnen worden beschadigd.

Deze dekking geldt voor schade die optreedt tijdens de onderhoudsperiode nadat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond, maar voordat het project officieel is overgedragen aan de opdrachtgever. Het beschermt tegen schade die ontstaat tijdens het verhelpen van defecten of het voltooien van de laatste afwerkingen, wat vaak onder de garantievoorwaarden van de aannemer valt.

Eigen risico bij de CAR-verzekering

Het eigen risico bij een CAR-verzekering is het bedrag dat de verzekerde zelf moet betalen voordat de verzekeraar de rest van de schade dekt. Het eigen risico wordt doorgaans per schadegeval toegepast, de hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het risiconiveau van het project. Het aanpassen van het eigen risico bedrag kan de verzekeringspremie beïnvloeden, een hoger eigen risico zorgt voor een lagere premie. Houd er rekening mee dat in sommige gevallen specifieke risico’s of soorten schade een afwijkend eigen risico hebben, dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. 

Doorlopende of aflopende CAR-verzekering, wat is het verschil?

Doorlopende CAR-verzekering
Een doorlopende CAR-verzekering is een vorm van verzekering voor bouwbedrijven of aannemers die continu aan meerdere projecten werken. Deze verzekering biedt een jaarlijkse dekking voor alle bouwprojecten die een bedrijf uitvoert, zonder dat voor elk nieuw project een aparte polis nodig is. Dit zorgt voor administratieve eenvoud en kostenefficiëntie. De dekking van de verzekering kan verschillen per verzekeraar. 

Aflopende CAR-verzekering
Een aflopende CAR-verzekering is een verzekering specifiek ontworpen voor een enkel bouwproject. Deze verzekering begint en eindigt met de duur van het project. Dit type verzekering is ideaal voor bedrijven die slechts incidenteel aan bouwprojecten werken of voor projecten die een unieke of hogere risicobeoordeling vereisen, waardoor een doorlopende dekking niet passend is.

Het belang van deskundig advies

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een CAR-verzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade als gevolg van incidenten op het bouwproject. Zonder de geschikte dekking kunnen deze claims ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken. 

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke bedrijf, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. De hoofdaannemer die een woonwijk bouwt heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan de onderaannemer die keukens plaatst. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een CAR-verzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen risico's in de bouw.

Moeten onderaannemers een CAR-verzekering afsluiten?

Hoewel het niet wettelijk verplicht is, wordt het sterk aanbevolen om een CAR-verzekering af te sluiten. Deze verzekering is speciaal ontworpen om bescherming te bieden tegen schadeclaims die voortkomen uit werkzaamheden op de bouwplaats. Als onderaannemer verricht je specifieke taken waarvoor je bent aangesteld, en de CAR-verzekering biedt dekking voor schade en aansprakelijkheidsclaims gerelateerd aan deze werkzaamheden. Het afsluiten van een passende CAR-verzekering voor aannemers beschermt je tegen financiële risico’s en voorkomt tegenslagen, wat leidt tot meer zekerheid gedurende je projecten.

Hoe wordt de premie bepaald?

Om de premie vast te stellen voor een CAR-verzekering wordt er gekeken naar het risicoprofiel van het bouwproject. De verzekeraar maakt een inschatting van de factoren die een risico vormen of mee wegen voor het bepalen van de premie. Hoewel de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen kunnen verschillen per verzekeraar, zijn hier enkele algemene factoren die meestal worden meegenomen:

1. Waarde van het project
De waarde van het bouwproject, oftewel de totale investering, speelt een grote rol bij het bepalen van de premie voor een CAR-verzekering. Dit bedrag is een indicatie van het risico bij schade; hogere kosten betekenen een groter risico, wat resulteert in een hogere premie.

2. Locatie van het project
De geografische locatie van het bouwproject heeft invloed op de premie. Projecten in gebieden met hogere risico’s op bijvoorbeeld natuurrampen of diefstal kunnen een hogere premie hebben.

3. Duur van het project
De duur van het project wordt door verzekeraars ook gezien als een risicofactor. Langdurige projecten hebben een grotere kans op schade tijdens de bouwperiode. Hoe langer het project duurt, hoe groter de kans op incidenten wordt geacht, en dit resulteert in een hogere premie.

4. Bouwwerkzaamheden
De aard van de bouwwerkzaamheden heeft directe invloed op de premie. De complexiteit en het type bouwactiviteiten beïnvloeden de premie die de verzekeraar vaststelt. Projecten met meer technische complexiteit of een hoger risico op schade krijgen doorgaans een hogere premie.

Weten wat jouw premie voor een CAR-verzekering wordt

Ontvang een offerte op maat

Is een CAR-verzekering verplicht?

Nee, een CAR-verzekering (Construction All Risk) is niet wettelijk verplicht. Echter, het kan voorkomen dat een opdrachtgever deze verzekering vereist. Dergelijke eisen worden vaak opgenomen in de voorwaarden van het bestek. Het is daarom belangrijk om altijd goed de voorwaarden door te lezen en te zorgen dat je goed verzekerd bent voordat je aan een bouwproject begint. Naast de mogelijkheid dat opdrachtgevers een CAR-verzekering kunnen verplichten voor het uitvoeren van een project, is het handig om deze verzekering ook zonder verplichting af te sluiten. De CAR-verzekering biedt essentiële bescherming tegen financiële risico’s die zich kunnen voordoen tijdens een bouwproject.

In welke scenario’s biedt de CAR-verzekering bescherming? 

De CAR-verzekering biedt essentiële bescherming voor bouwprojecten. Er zijn meerdere risico’s waar een bouwbedrijf of aannemer rekening mee moet houden gedurende de bouwperiode. Om het belang van de CAR-verzekering en de werking ervan beter te begrijpen, volgen hier enkele voorbeelden van scenario’s die zich kunnen voordoen tijdens het bouwproject.

Tijdens het weekend zijn er waardevolle bouwmaterialen, apparatuur en gereedschap gestolen van een bouwterrein. De CAR-verzekering dekt deze diefstal, wat essentieel is voor de financiële continuïteit van het bouwproject. Zo kan de bouw doorgaan zonder financiële tegenslagen. Let wel op; de verzekeraar kan preventieve voorwaarden stellen om diefstal te voorkomen. Controleer dus de polisvoorwaarden om te weten wat in jouw situatie van toepassing is.

Wanneer een bouwproject getroffen wordt door extreme weersomstandigheden, zoals een storm, kan dit leiden tot schade aan de constructie. Zo kan een storm structuren beschadigen en wateroverlast veroorzaken. De verzekering dekt de reparatiekosten en de kosten voor het opruimen van de door de storm veroorzaakte schade. Dankzij deze vergoeding kan het project zo snel mogelijk weer worden hervat.

Bij de bouw van een brug wordt pas tijdens de constructiefase een fout in het ontwerp ontdekt. Dit vereist extra werk om de constructie aan te passen. In het geval van een constructiefout zal de verzekering de financiële schade dekken die nodig is om de fout te corrigeren en de bouw voort te zetten volgens de vereiste specificaties.

Tips voor je CAR-verzekering

Tip 1: Documenteer je project
Houd gedetailleerde documentatie bij van alle bouwactiviteiten, materiaalaankopen en wijzigingen in het project. Dit is belangrijk voor het geval je een claim moet indienen.

Tip 2: Training en veiligheidsvoorschriften
Zorg dat alle betrokkenen, inclusief onderaannemers, getraind zijn in veiligheidspraktijken en risicobewustzijn om de kans op schade en claims te verminderen.

Tip 3: Actualiseer de dekking voor elk project
Elk bouwproject is anders. Zorg ervoor dat je verzekering wordt bijgewerkt om de specifieke risico’s van elk nieuw project te dekken.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een CAR-verzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over CAR-verzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of John van den Bos

John van den Bos

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door John van den Bos. John houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven