Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt je privévermogen op het moment dat je een fout maakt tijdens een bestuursfunctie. Wij denken graag met je mee en zoeken de beste verzekeraar voor je uit.

Bestuurders­aansprakelijkheids­verzekering afsluiten?

Bescherm je organisatie tegen financiële risico’s veroorzaakt door bestuurdersfouten. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bescherming aan bestuursleden, directeuren, commissarissen en toezichthouders van bedrijven, verenigingen, stichtingen en non-profitorganisaties tegen persoonlijke aansprakelijkheidsclaims. Deze claims kunnen ontstaan uit de handelingen en beslissingen die zij maken in hun bestuurlijke rol. De verzekering heeft als doel het persoonlijke privé vermogen te beschermen in het geval van bestuurdersaansprakelijkheid.

Waarom is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering belangrijk?

In de complexe juridische wereld van het zakenleven biedt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bescherming tegen claims die kunnen voortvloeien uit beslissingen van bestuurders. Zulke aansprakelijkheidsclaims kunnen niet alleen hun carrière schaden, maar ook hun persoonlijke vermogen bedreigen. Dankzij deze verzekering kunnen bestuurders zich concentreren op het leiden van hun organisatie zonder de constante zorg over mogelijke persoonlijke financiële risico’s. 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die bij jouw organisatie past? Vul dan je (organisatie)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering.

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat jouw belang voorop en we zoeken graag met jou naar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat

Meer weten over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen?

Wil je meer weten? Lees verder en vind uitgebreide informatie over verzuimverzekeringen verderop op deze pagina.

Keuze uit de beste bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan

1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de bedrijfsverzekering(en) af.

Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Alles wat je moet weten over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Dekkingen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hoewel de exacte dekkingen per verzekeraar kunnen verschillen, zijn hier enkele voorbeelden van wat doorgaans wel en niet onder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering valt:

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Aanvullende dekkingen

Het inlooprisico heeft betrekking op beslissingen en acties die genomen zijn vóór de startdatum van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een aanvullende dekking voor het inlooprisico biedt bescherming voor claims die worden ingediend voor incidenten die plaatsvonden voordat de polis actief werd, maar waarvan de claims pas worden gemeld nadat de verzekering is ingegaan. Het afdekken van het inlooprisico is belangrijk voor bestuurders en leidinggevenden, het biedt namelijk bescherming tegen risico’s voortvloeiend uit eerdere besluitvormingen en handelingen, wat essentieel is voor een effectief risicomanagement.

De aanvullende dekking voor het uitlooprisico beschermt tegen claims die worden ingediend nadat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is beëindigd, essentieel voor bestuurders wiens beslissingen risico’s met zich meebrengen die pas jaren later zichtbaar worden. Deze dekking is cruciaal in sectoren waar effecten van besluiten lang na vertrek van de bestuurder merkbaar zijn, en biedt financiële zekerheid en gemoedsrust tegen late claims.

Hoe werkt het eigen risico bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? 

Het eigen risico in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering duidt op het bedrag dat de verzekerde zelf draagt bij financiële schade vóórdat de verzekering uitkeert. Dit bedrag kan, afhankelijk van de polisvoorwaarden van de verzekeraar, naar voorkeur aangepast worden. Het kiezen voor een hoger eigen risico resulteert in een lagere premie, maar verhoogt ook het financiële risico dat de verzekerde loopt bij een schadeclaim.

Het belang van deskundig advies

Het verkrijgen van deskundig advies is cruciaal bij het kiezen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Elke bestuurder neemt beslissingen met financiële implicaties. Zonder een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen deze beslissingen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid en significante financiële schade. Het is dus belangrijk dat jouw verzekering nauwkeurig is afgestemd op de specifieke risico’s van jouw bedrijfsvoering.

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een voetbalvereniging heeft bijvoorbeeld andere bestuursrisico's dan een beleggingsbank. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen financiële en aansprakelijkheidsclaims.

Hoe wordt de premie bepaald?​

Het berekenen van de premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering omvat de evaluatie van meerdere factoren die samen het risico bepalen voor de verzekeraar bij het uitbetalen van schadeclaims. Hoewel de specifieke beoordelingscriteria kunnen variëren per verzekeraar, worden hieronder algemene factoren uiteengezet die vaak worden meegenomen in de premiebepaling. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Grootte van de organisatie
Grotere organisaties hebben vaak complexere operaties en een hoger risicoprofiel, wat kan leiden tot een hogere premie. Dit komt doordat de financiële en operationele schaal van de onderneming de schadeclaims kan vergroten.

2. Sector en bedrijfsactiviteiten
De aard van de bedrijfsvoering en de sector waarin de organisatie actief is, spelen een belangrijke rol. Sectoren met een hoger risico, zoals financiële dienstverlening of technologie, kunnen hogere premies verwachten door de grotere kans op complexe juridische kwesties.

3. Beleid en procedures
Organisaties die interne controles, risicomanagement-praktijken en bestuursbeleid hebben ingevoerd, kunnen vaak rekenen op gunstigere premievoorwaarden. Dit toont aan dat het bedrijf actief werkt aan het verminderen van risico’s.

4. Dekkingsomvang
De keuze van de verzekeringsdekking, inclusief de limiet en het eigen risico, heeft directe invloed op de premie. Meer uitgebreide dekkingen en lagere eigen risico’s verhogen de premie, terwijl beperktere dekkingen en hoger eigen risico deze kunnen verlagen.

5. Internationale blootstelling
Bedrijven die internationaal opereren, kunnen te maken krijgen met extra risico’s door verschillen in wetgeving en regelgeving. Dit kan resulteren in een hogere premie.

Ontvang een offerte op maat

Wat is de wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)?

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), ingevoerd in Nederland op 1 juli 2021, is gericht op het verbeteren en verhelderen van de regels omtrent bestuur en toezicht voor diverse rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen, en coöperaties. Deze wet breidt de bestaande beleidseisen uit, met specifieke aandacht voor taken, verantwoordelijkheden, en de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders. 

Met de WBTR worden de mogelijkheden voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders en toezichthouders onder bepaalde omstandigheden verruimd, wat het belang van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering benadrukt. Deze verzekering wordt essentieel als bescherming tegen de financiële risico’s van claims die kunnen voortvloeien uit beschuldigingen van wanbestuur of nalatigheid, vooral gezien de strengere eisen en verhoogde risico’s die de WBTR met zich meebrengt.

Scenario’s

Bestuurders kunnen gedurende en na afloop van het bestuurstermijn geconfronteerd worden met verschillende claims. Hier volgen enkele scenario’s van potentiële (schade)claims die zich kunnen voordoen en die relevant zijn voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Een jong technologiebedrijf dat zich snel ontwikkelt met innovatieve software wordt geconfronteerd met groei problemen. De bestuurders, gefocust op de ontwikkeling van de software, hebben weinig ervaring in het bedrijfsleven. Dit heeft geleid tot fouten in de naleving van regelgeving en in de financiële rapportages. In zo’n situatie is het mogelijk dat een investeerder het bedrijf aanklaagt voor misleiding, met name vanwege onjuiste of overdreven bedrijfs- en financiële prognoses.

Bij zowel een fusie als een overname tussen bedrijf A en B kan het voorkomen dat er onverwacht verborgen schulden aan het licht komen. Als deze situatie zich voordoet, bestaat de kans dat aandeelhouders de bestuurders van het bedrijf aanklagen wegens nalatigheid en het ontbreken van transparantie tijdens het proces.

Bestuursleden falen in het toezicht houden op de bedrijfsoperaties, het gebrek aan toezicht heeft geleid tot schendingen van milieuregels. Overheidsinstanties leggen zware boetes op en belanghebbenden klagen het bedrijf, en dus de bestuurders, aan voor reputatieschade. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering helpt bij het dekken van de juridische kosten en eventuele schadevergoedingen.

Tips voor je bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Tip 1: Volg de ontwikkelingen
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de wetgeving die bestuurdersaansprakelijkheid beïnvloeden.

Tip 2: Transparante communicatie
Houd de communicatie met andere bestuurders, toezichthouders en belanghebbenden transparant en frequent.

Tip 3: Indexeer de risico’s
Indexeer zorgvuldig de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie. Met deze kennis, kan er effectief gezocht worden naar een verzekering die een passende dekking biedt.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kunnen onze experts de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Martin Dekker

Martin Dekker

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Martin Dekker. Martin houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven