Particulier

Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt bestuurders tegen aansprakelijkheidsclaims, nadat er een bestuursfout is gemaakt.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Markel dekt de risico’s die bestuurders, commissarissen en toezichthouders bij het nemen van beslissingen. Als bestuurder loop je verschillende soorten risico’s. Zo zorgt een verkeerde beslissing voor een negatieve impact op de onderneming, waardoor er een lastige situatie kan ontstaan. Verder is het mogelijk dat de bestuurders privé aansprakelijk worden gesteld, waardoor hun privé vermogen aangetast kan worden.

Toezichthouders, commissarissen en bestuurders zijn vaak niet bewust van de mogelijke risico’s van de beslissingen die worden genomen. Hoewel zij beslissingen nemen in het belang van de onderneming, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Tevens kunnen ook fouten van een medebestuurslid ervoor zorgen dat ze aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Een bestuur fout kan o.a. ontstaan door een verkeerd financieel rapport, mismanagement of door het niet naleven van de wet- en regelgeving. De Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de gevolgen van bovenstaand fouten. Hierdoor zal de aansprakelijkheidsclaim gedekt worden, waardoor het privé vermogen niet aangetast kan worden, mits het verzekerde bedrag hoog genoeg is.

Wat is er gedekt met de Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Voor bestuurders en toezichthouders van bedrijven is het van groot belang om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De beslissingen die zij nemen hebben immers invloed op de gehele organisatie, maar mogelijk ook op het eigen privé vermogen of dat van een medebestuurder. Door de Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten krijgen bestuurders zekerheid over hun eigen privé vermogen en worden eventuele schadeclaims gedekt door de verzekeraar.

In de basis komen veel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen overeen met elkaar, maar toch zijn er enkele verschillen per verzekeraar. Wij benoemen de situaties waarin de Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkeert:

  • Aansprakelijkheid die ontstaat door het nalaten of verkeerde handelen van een bestuurder, commissaris of toezichthouder
  • De verzekering dekt aansprakelijkheid voor een verkeerde uitvoering van bestuurstaken.
  • Aansprakelijkheid voor een onrechtmatige daad.
  • Aansprakelijkheidsclaims die voor de ingangsdatum van de verzekeraar zijn ontstaan, maar dit geldt niet voor bekende fouten of aanspraken die al bekend waren voor de ingangsdatum.

Het is van belang om de verzekeringsvoorwaarden goed door te nemen, voordat de Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten. Hierdoor kom je nooit voor onverwachte kosten te staan met de onderneming. Zodra de verzekering is afgesloten zullen alle dekkingen en beperkingen zichtbaar zijn op het polis blad. Hierdoor ben je als ondernemer op de hoogte in welke situaties er dekking zal zijn.

Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Ben jij geïnteresseerd in het afsluiten van de Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Ga dan nu naar het offerteformulier en vul de gewenste verzekeringen in, zodat onze adviseurs contact met je kunnen opnemen. Onze verzekeringsspecialisten zullen de best mogelijke verzekering adviseren, zodat jouw onderneming gedekt is voor alle mogelijke bedrijfsrisico’s. EVR neemt de financiële belangen van klanten erg serieus, waardoor er gezocht wordt naar een sluitende Markel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, voor de best mogelijke premie.

Scroll naar boven