Particulier

WEGAS verzekering

De WEGAS-verzekering biedt financiële dekking voor werknemers die betrokken raken bij een werkgerelateerd verkeersongeval. Deze verzekering dekt zowel de materiële schade als de letselschade die hierdoor ontstaat.

WEGAS verzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële risico’s in geval van materiële of letselschade bij werknemers. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een WEGAS verzekering?

Wat is een WEGAS verzekering?

Een WEGAS-verzekering staat voor werkgeversaansprakelijkheidsverzekering, deze verzekering is ontworpen voor werknemers die deelnemen aan het verkeer. Deze verzekering is bedoeld om werkgevers te beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims van werknemers die tijdens werktijd een ongeluk krijgen met een motorvoertuig. De WEGAS-verzekering is ook van toepassing wanneer werknemers per fiets, openbaar vervoer of te voet deelnemen aan het verkeer en verongelukt raken.

Waarom een WEGAS verzekering afsluiten?

Een WEGAS-verzekering is cruciaal voor bedrijven met personeel, aangezien er altijd het risico bestaat dat een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval. Dit risico is nog groter voor bedrijven waarbij werknemers regelmatig deelnemen aan het verkeer, zoals transport- en logistiek bedrijven, bedrijven met een buitendienst of monteurs. Door de frequente verkeersdeelname lopen deze bedrijven een verhoogd risico op ongevallen.

De WEGAS-dekking is belangrijk omdat bij een verkeersongeval aanzienlijke letselschade kan ontstaan, die niet wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of de bedrijfsautoverzekering. Door een WEGAS-verzekering af te sluiten, kies je voor een ruime dekking en ben je als werkgever goed voorbereid op mogelijke ongelukken van werknemers.

WEGAS verzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een WEGAS verzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsadviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een WEGAS verzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste WEGAS verzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Zo vraag je gemakkelijk een WEGAS verzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de WEGAS verzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de WEGAS verzekering af.

Alles wat je moet weten over de WEGAS verzekering

Dekkingsoverzicht van de WEGAS verzekering

Voor bedrijven waarvan de werknemers deelnemen aan het verkeer om hun werkzaamheden uit te voeren, is de WEGAS-verzekering een belangrijk onderdeel van de financiële dekking bij ongevallen. Deze verzekering biedt bescherming tegen de kosten van letselschade die niet door andere verzekeringen worden gedekt. Hier volgt een overzicht van wat er doorgaans wel en niet wordt gedekt met de WEGAS-verzekering. Let op, de dekkingen en uitsluitingen kunnen per verzekeraar verschillen.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Bedrijven met een WEGAS verzekering sluiten ook vaak deze verzekeringen af:

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vormt de basis van het zakelijke verzekeringspakket. Met deze verzekering wordt de onderneming gedekt tegen materiële schade en letselschade nadat de onderneming aansprakelijk is gesteld. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Een verzuimverzekering biedt financiële bescherming tegen de kosten die ontstaan bij ziekteverzuim van medewerkers. Wanneer een medewerker niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, zorgt deze verzekering ervoor dat de werkgever het loon kan doorbetalen. Een verzuimverzekering dekt niet alleen het salaris, maar kan ook ondersteuning bij preventiemaatregelen en de re-integratie van werknemers bieden. Lees verder voor meer informatie over de verzuimverzekering.

Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering biedt juridische hulp tijdens zakelijke conflicten. Buiten verkeersongevallen kan het voorkomen dat bedrijven op andere gebieden juridische hulp nodig hebben, waarbij de kosten hoog kunnen oplopen. Daarom is het altijd verstandig om goed verzekerd te zijn tegen deze financiële risico’s. Lees verder voor meer informatie over deze verzekering.

Eigen risico bij WEGAS verzekering

Het eigen risico bij een WEGAS verzekering is het deel van de schadekosten dat voor rekening van de verzekerde komt bij iedere schadeclaim. De verzekerde betaalt een vooraf overeengekomen bedrag zelf, voordat de verzekering de rest van de kosten dekt. Dit eigen risico verschilt per verzekeraar en kan variëren afhankelijk van het type schade. Het doel van het eigen risico is om het risico tussen de verzekeraar en de verzekerde te delen en de verzekerde aan te moedigen om veilig aan het verkeer deel te nemen, aangezien er financiële consequenties verbonden zijn aan elke (letsel)schade.

Wat is het verschil tussen WEGAS en WEGAM?

De WEGAM-verzekering biedt dekking aan werknemers die een motorvoertuig besturen. De WEGAS-verzekering dekt werknemers die deelnemen aan het verkeer, dit kan in een motorvoertuig zijn, maar ook per fiets, te voet of in het openbaar vervoer. Om beter te begrijpen wat beide verzekeringen dekken, volgt hieronder een overzicht:

WEGAM verzekering
Met de WEGAM (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen) ben je als werkgever gedekt tegen de schade die werknemers oplopen bij een verkeersongeval als bestuurder van een motorvoertuig. Deze verzekering dekt zowel de materiële kosten als de kosten die ontstaan door letselschade bij een medewerker.

WEGAS verzekering
De WEGAS (Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering) is een uitgebreide dekking voor werknemers die deelnemen aan het verkeer tijdens de werkzaamheden. De WEGAS-verzekering biedt dekking voor motorvoertuigbestuurders, voetgangers en medewerkers die de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Ook hier worden zowel de materiële als de letselschade gedekt in het geval van een verkeersongeluk.

Het belang van deskundig advies 

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een WEGAS verzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade wanneer een medewerken materiële of letselschade oploopt tijdens een verkeersongeval.

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke bedrijf, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een bedrijf met veel personeel op de weg heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een retail winkel. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een WEGAS verzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen materiële en letselschade aan werknemers.

Hoe wordt de premie bepaald?

Een WEGAS verzekering is niet zonder risico voor verzekeringsmaatschappijen, de materiële en letselschade kunnen hoog oplopen. Maar hoe wordt dan het risico bepaald door de verzekeraar? Hier volgen enkele factoren die verzekeraars gebruiken om de premie vast te stellen. Let op, de factoren kunnen per verzekeraar verschillen. 

1. Voertuigen en aantallen
De verzekeraar kan vragen om een overzicht van de voertuigen en de aantallen daarvan die worden gebruikt in de bedrijfsactiviteiten. Op basis van deze gegevens wordt het risico op verkeersongevallen en daarmee het risico op schadeclaims ingeschat.

2. Aantal medewerkers
Het aantal medewerkers, zzp’ers en vrijwilligers wordt ook gebruikt om een risicoprofiel op te stellen. Hoe meer werknemers dagelijks de weg op gaan voor een bedrijf of organisatie, hoe groter de kans op een verkeersongeluk wordt geacht.

3. Locatie van het bedrijf 
De geografische locatie van het bedrijf heeft ook invloed op de premiebepaling. Bedrijven gevestigd in gebieden met een hoger risico op verkeersongelukken, zoals grote en drukke steden, kunnen een hogere premie verwachten.

Weten wat jouw premie voor een WEGAS verzekering wordt?

Ontvang een offerte op maat

Wat houdt goed werkgeverschap in volgens artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek?

Artikel 7:611 stelt dat zowel de werkgever als de werknemer verplicht zijn zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Goed werkgeverschap verwijst naar de verantwoordelijkheid van de werkgever en houdt in dat de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor bepaalde schade die een werknemer lijdt. Enkele belangrijke aspecten van goed werkgeverschap zijn:

Wees zorgvuldig
Als werkgever is het belangrijk om een zorgvuldige houding te hebben ten opzichte van de werknemers. Dit betekent dat er moet worden voldaan aan het zorgvuldigheidsbeginsel. Bij ingrijpende veranderingen binnen een organisatie moet de werkgever een onderzoeksplicht vervullen; de feiten en belangen moeten hier worden nagegaan. De hoorplicht houdt in dat de werkgever moet luisteren naar de standpunten en bezwaren van de werknemers. Tot slot geldt er een plicht om de belangen van zowel de werkgever als de werknemers evenredig mee te nemen in beslissingen.

Maak geen misbruik van je machtspositie
Goed werkgeverschap houdt onder andere in dat er geen misbruik wordt gemaakt van je machtspositie. Wanneer er veranderingen worden doorgevoerd, wordt er rekening gehouden met het personeel.

Motiveer ingrijpende beslissingen
Wanneer er een ingrijpende beslissing genomen gaat worden, moet deze worden onderbouwd en voorgelegd aan de werknemers. Door het bespreekbaar te maken, krijgen de werknemers de kans om bezwaar te maken tegen de beslissing en hun standpunt kenbaar te maken.

Vertrouwensbeginsel
De werknemers hebben ook bepaalde verwachtingen van de werkgever. Daarom is het belangrijk om tijd vrij te maken om hierover in gesprek te gaan. Dit biedt de mogelijkheid om zowel de wensen en behoeften van de werknemers te bespreken als om te kijken of de werkgever deze, indien realistisch, kan waarmaken.

Gelijke behandeling voor werknemers
Als werkgever moet je geen onderscheid maken tussen verschillende collega’s op basis van bijvoorbeeld geslacht. Elke medewerker verdient gelijke behandeling.Als werkgever moet je geen onderscheid maken tussen verschillende collega’s op basis van bijvoorbeeld geslacht. Elke medewerker verdient gelijke behandeling.

Zorg voor een goede ongevallenverzekering
Er wordt van werkgevers verwacht dat er voldoende dekking is voor werknemers in geval van een ongeval. Daarom is het als werkgever belangrijk om de risico’s van de bedrijfsactiviteiten te inventariseren en hierop voorbereid te zijn door relevante ongevallen te dekken. De meest complete invulling hiervoor is de WEGAS-verzekering voor werknemers die onderweg zijn voor werkgerelateerde zaken zoals woon-werkverkeer. 

Daarnaast is het raadzaam om een verzuimverzekering af te sluiten, die de loonkosten dekt tijdens de periode dat een werknemer door ziekte of een ongeval niet kan werken. Een collectieve ongevallenverzekering biedt dekking voor ongevallen die zowel tijdens het werk als in de vrije tijd plaatsvinden, en kan uitkeringen bieden bij blijvende invaliditeit of overlijden van een werknemer. Door deze verzekeringen af te sluiten, zorgt u ervoor dat uw werknemers goed beschermd zijn en dat uw bedrijf voorbereid is op de financiële gevolgen van ongevallen.

Scenario’s waarin de WEGAS verzekering uitkomst kan bieden?

Om een beter beeld te krijgen van de werking van de WEGAS-verzekering en de rol van de verzekeraar, staan hieronder drie uitgewerkte scenario’s waarin er aanspraak gemaakt kan worden op de verzekering. Deze scenario’s illustreren ook de rol van de verzekeraar in dergelijke incidenten.

Een medewerker van een postbedrijf raakt betrokken bij een verkeersincident tijdens het bezorgen van pakketten naar klanten. De aanrijding veroorzaakt letselschade aan zijn nek en rug. De WEGAS-verzekering biedt in dit geval een schadevergoeding als compensatie voor de gewonde medewerker. Bovendien, omdat de medewerker met zijn eigen auto reed zou hij normaal gesproken minder schadevrije jaren hebben en een hogere premie moeten betalen. Ook hiervoor biedt de WEGAS-verzekering compensatie, zodat de medewerker niet financieel benadeeld wordt door een hogere verzekeringspremie.

Een werknemer die op weg is naar een afspraak met een klant wordt te voet bij een zebrapad aangereden. Als gevolg van dit ongeval breekt de medewerker een been. De WEGAS-verzekering zal in dit geval financiële compensatie bieden voor de medische kosten en de inkomensverliezen door het tijdelijke afwezig zijn van deze werknemer.

Een medewerker van een advocatenkantoor gebruikt zijn fiets om naar kantoor te gaan. Tijdens een van zijn ritten wordt hij aangereden door een auto en loopt letselschade op. De WEGAS-verzekering biedt dekking voor de medische kosten en de inkomensderving als gevolg van de arbeidsongeschiktheid van de medewerker. In dit geval kan er aanspraak gemaakt worden op de WEGAS-verzekering omdat de werknemer onderweg was in het woon-werkverkeer.

Tips voor je WEGAS verzekering

Tip 1: Stel preventieve maatregelen op voor werknemers
Zorg ervoor dat werknemers goed op de hoogte zijn van de veiligheidsmaatregelen en gedragsregels die moeten worden nageleefd tijdens het gebruik van vervoersmiddelen voor werk. Regelmatige training kunnen helpen om het risico op ongevallen te verminderen.

Tip 2: Zorg voor een correcte inventarisatie van vervoersmiddelen
Door een correcte inventarisatie van alle bedrijfsvoertuigen en het aantal medewerkers in het bedrijf, kun je de juiste dekking bepalen en onderverzekering voorkomen.

Tip 3: Sluit aanvullende verzekeringen af om financiële risico’s te beperken
Naast de WEGAS verzekering is het belangrijk om aanvullende verzekeringen af te sluiten om financiële risico’s te beperken. Denk bijvoorbeeld aan een verzuimverzekering om loonkosten te dekken bij ziekte of ongeval, een collectieve ongevallenverzekering voor dekking bij werk- en privé ongevallen. 

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een WEGAS verzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Het laatste zakelijke nieuws

Lees de ontwikkelingen omtrent verzekeringen

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over WEGAS verzekering

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Jeroen van der Zwan

Jeroen van der Zwan

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Jeroen van der Zwan. Jeroen houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven