Particulier

Verzuimverzekering

Iedere onderneming heeft zijn eigen uitdagingen als het gaat om personeelsbeheer. Ziekteverzuim is een risico dat elke ondernemer liever vermijdt, maar helaas is het niet altijd te voorkomen. Daarom is het essentieel dat je verzuimverzekering aansluit op de unieke behoeften van jouw bedrijf.

Verzuimverzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële risico’s door ziekteverzuim. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een verzuimverzekering?

Wat is een verzuimverzekering?

Een verzuimverzekering biedt financiële bescherming tegen de kosten die ontstaan bij ziekteverzuim van medewerkers. Wanneer een medewerker niet in staat is om te werken, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, zorgt deze verzekering ervoor dat de werkgever het loon kan doorbetalen. Een verzuimverzekering dekt niet alleen het salaris, maar kan ook ondersteuning bij preventiemaatregelen en de re-integratie van werknemers bieden.

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Ziekteverzuim kan een aanzienlijke impact hebben op een bedrijf, zowel financieel als operationeel. Naast de directe loondoorbetaling kunnen indirecte kosten ontstaan, zoals een verminderde productiviteit, het inhuren van tijdelijk personeel, of het overwerk dat voor de overige medewerkers ontstaat. 

Bij langdurige ziekte moet een werknemer gedurende twee jaar ten minste 70% van zijn loon, en nooit minder dan het minimumloon, doorbetaald krijgen. Ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor rekening van de werkgever. Een verzuimverzekering biedt niet alleen financiële bescherming voor deze zaken, maar ook begeleiding bij bijvoorbeeld de re-integratie van de medewerker. Dit vermindert de druk op de bedrijfsvoering en draagt bij aan het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Verzuimverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een verzuimverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een verzuimverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste verzuimverzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Gemakkelijk een verzuimverzekering aanvragen

1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de verzuimverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de verzuimverzekering(en) af.

Alles wat je moet weten over de verzuimverzekering

Wat wordt er gedekt met een verzuimverzekering?

Let op: de dekkingen en uitsluitingen kunnen verschillen per verzekeraar, lees daarom altijd zorgvuldig de polisvoorwaarden door. De verzuimverzekering biedt dekking voor diverse aspecten gerelateerd aan ziekteverzuim. Hier volgen enkele voorbeelden van wat doorgaans wel en niet wordt gedekt:

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Bedrijven die een verzuimverzekering afsluiten, kiezen vaak ook voor deze verzekeringen:

De MKB verzuim ontzorgverzekering ondersteunt ondernemers van middelgrote en kleine bedrijven (MKB) door de financiële lasten te dekken en hulp te bieden bij de begeleiding wanneer werknemers ziek worden. Deze verzekering dekt de loonbetaling van zieke werknemers tot twee jaar en biedt daarnaast ondersteuning bij de re-integratie. Meer informatie over de MKB verzuim ontzorgverzekering? Klik hier voor uitgebreide details.

De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) is onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en richt zich op werknemers die meer dan 35% maar niet volledig arbeidsongeschikt zijn. Zij krijgen ondersteuning bij het hervatten van werk. Een WGA-hiaatverzekering dekt het inkomensverlies dat deze werknemers ervaren als hun WGA-uitkering lager uitvalt dan hun oorspronkelijke loon, waardoor zij financieel beter beschermd zijn tijdens hun herstelperiode. Meer informatie over de WGA hiaatverzekering? Klik hier voor uitgebreide details. 

De WIA-excedentverzekering biedt een financieel vangnet aan arbeidsongeschikte werknemers die boven de WIA-loongrens zitten en een WIA-uitkering ontvangen. Werknemers die boven de WIA-loongrens zitten, lopen het risico dat ze zonder de verzekering inkomensverlies lijden door hun ziekte. Zonder de WIA-excedentverzekering ontvang je de standaard WIA-uitkering, wat voor sommige werknemers veel minder is dan hun normale salaris. Een WIA-excedentverzekering is een aanvulling op de uitkering die je ontvangt nadat je arbeidsongeschikt bent geraakt. Meer informatie over de WIA bodemverzekering? Klik hier voor uitgebreide details. 

De WIA-Bodemverzekering biedt financiële zekerheid aan werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard en daardoor geen aanspraak maken op reguliere WIA-uitkeringen. Deze verzekering zorgt voor een basisinkomen, waarmee deze werknemers financieel ondersteund worden, ondanks dat de werknemers buiten de standaard WIA-uitkeringen vallen. Meer informatie over de WIA bodemverzekering? Klik hier voor uitgebreide details. 

Conventionele dekking of stop-loss dekking

Conventionele dekking

De conventionele dekking biedt dekking voor de loonkosten van zieke werknemers, deze dekking is op basis van het aantal zieke dagen dat een werknemer afwezig is. De doorbetaling van het loon is op basis van een vooraf vastgesteld percentage van het loon. Dit percentage varieert, afhankelijk van de specifieke arbeidsvoorwaarden of de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), tussen een minimum van 70% en een maximum van 100% van het loon. 

Bijvoorbeeld, indien een werknemer 30 dagen ziek is en het overeengekomen eigen risico 20 werkdagen bedraagt, dan dekt de verzekeraar de loonkosten voor de resterende 10 dagen. Een hoger aantal werkdagen dat door de werkgever zelf gedragen wordt, leidt tot een verlaging van de verzekeringspremie. Voor langdurige ziekte zijn werkgevers verplicht om het loon voor een periode van twee jaar door te betalen, met een minimum van 70% van het loon en nooit lager dan het minimumloon.

Stop-loss verzekering

Een stop-loss verzekering helpt werkgevers om de kosten van ziekteverzuim beter te beheren en te plannen. De kern van deze verzekering is ‘eigen behoud’. Dit staat voor een bedrag dat werkgevers zelf aan ziekteverzuimkosten betalen, voordat de verzekering iets uitkeert. Dit deel noemen we het eigen risico. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de verzekeringspremie. Werkgevers kunnen kiezen hoeveel ze vergoed willen krijgen als werknemers ziek zijn: dit kan een vast bedrag of zelfs onbeperkt zijn. Hierdoor weten ze vooraf wat hun maximale kosten zijn, bestaande uit het eigen risico en de verzekeringspremie. Dit maakt het makkelijker om financieel te plannen.

Het belang van deskundig advies

Het verkrijgen van deskundig advies is cruciaal bij het kiezen van een verzuimverzekering, die dient als financiële bescherming tegen de kosten van ziekte en afwezigheid van werknemers. Zonder passende dekking kunnen loon- en indirecte kosten aanzienlijke financiële en productiviteitsverliezen veroorzaken.

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een schoonmaakbedrijf heeft bijvoorbeeld ander soort verzuim dan een boekhandel. Daarnaast kunnen er verplichtingen zijn vanuit de Wet of een CAO. Wij kunnen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzuimverzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een verzuimverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen financiële en gezondheidsrisico's.

Hoe wordt de premie bepaald?​

De premie van een verzuimverzekering wordt doorgaans berekend als een percentage van de totale loonsom van de werknemers. Dit percentage varieert afhankelijk van diverse factoren die samen het risico op ziekteverzuim binnen een bedrijf aangeven. Over het algemeen ligt de premie tussen de 1,5% en 5,5% van de totale loonkosten. Hieronder volgen enkele voorbeelden van factoren die invloed kunnen hebben op de premie. De methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Sector en beroepsgroep
Sommige sectoren en beroepsgroepen lopen meer risico op verzuim door ziekte, wat kan leiden tot hogere premies. Beroepen met een hoge fysieke belasting of stressvolle werkomgeving hebben vaak een hogere kans op verzuim. Zo hebben bijvoorbeeld zorgmedewerkers en bouwvakkers vaak een hoger verzuimpercentage.

2. De grootte van het bedrijf
De omvang en het aantal werknemers in een bedrijf kunnen invloed hebben op de premie. Hele grote bedrijven kunnen een hoger risico lopen op verzuim vanwege het grotere aantal werknemers. Bedrijven tot drie werknemers hebben vaak een kleine toeslag aangezien één verzuimgeval direct een grote invloed heeft op het rendement van de verzekering.  

3. Leeftijdsopbouw van het personeel
Een ouder personeelsbestand kan een hoger risico op ziekteverzuim betekenen, wat de premie kan verhogen. In sommige branches speelt juist weer dat een jong personeelsbestand veel kortdurend verzuim oplevert. Ook dit kan effect hebben op de premie, maar is vaak op te lossen met een langere periode eigen risico. 

4. Verzuimcijfers
Een bedrijf met een lage verzuimcijfers kan vaak rekenen op een lagere premie dan een bedrijf waar vaker verzuim voorkomt. Deze verzuimcijfers moeten wel aantoonbaar zijn door middel van een verklaring door een arbodienst. 

5. Eigen risico
Het aantal werkdagen of het geldbedrag dat de werkgever bereid is zelf te dragen voordat de verzekering uitkeert speelt een belangrijke rol in het bepalen van de premie. Een hoger eigen risico zal leiden tot een lagere premie.

6. Preventie- en re-integratiebeleid
Een actief beleid kan het risico op langdurig verzuim verkleinen en daarmee ook de premie positief beïnvloeden.

Ontvang een offerte op maat

Wat doet de arbodienst?

De arbodienst biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden. Dit omvat een uitgebreid aanbod van diensten die kunnen variëren per arbodienst en per pakket van de desbetreffende arbodienst. Enkele voorbeelden zijn: 

Begeleiding bij ziekte
De arbodienst biedt ondersteuning aan werknemers tijdens hun ziekteperiode en helpt bij de re-integratie in het werkproces. 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
De arbodienst biedt advies en beoordeelt de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van bedrijven. Hierin worden de werkgerelateerde risico’s beschreven, samen met de genomen maatregelen om deze te minimaliseren.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek
De arbodienst voert ook gezondheidsonderzoeken uit, dit wordt gedaan om de gezondheid en het welzijn van de werknemers te monitoren. 

Training en voorlichting
Er worden trainingen aangeboden om een veiligere en gezondere werkplek te creëren. Denk aan voorschriften voor het gebruik van beschermingsmiddelen en egronomische werkhoudingen. 

De arbodienst, gefinancierd door de werkgever, moet onafhankelijk werken. Dit betekent dat persoonlijke en medische informatie van werknemers niet zonder hun toestemming mag worden gedeeld. Bij geschillen, bijvoorbeeld over de werkhervatting of het re-integratietraject, kan een werknemer een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV. Dit zijn opties buiten de arbodienst voor onafhankelijk advies of beoordeling wanneer er een meningsverschil is met de arbodienst.

In welke scenario’s biedt een verzuimverzekering dekking?

Een verzuimverzekering beschermt werkgevers tegen de financiële gevolgen van werknemersverzuim door ziekte of letsel. Hier zijn drie scenario’s waarin een verzuimverzekering uitkomst biedt:

Een medewerker lijdt aan een ernstige ziekte en is daardoor langdurig afwezig. De loonkosten lopen door, maar de verzuimverzekering dekt deze kosten, waardoor het bedrijf niet wordt belast met het voortdurend betalen van het loon tijdens de afwezigheid van de werknemer.

Wanneer een herstelde medewerker na een periode van gedekt verzuim opnieuw uitvalt met dezelfde klachten zullen de meeste verzekeraars dit dekken onder de eerdere ziektemelding. Hierdoor is er niet opnieuw een eigen risico periode van toepassing. Vaak is er wel een maximaal aantal dagen tussen herstel en nieuwe uitval opgenomen in de polisvoorwaarden. 

Na een ongeval moet een werknemer re-integreren met aangepaste werkzaamheden. De verzekering kan bijdragen aan de kosten voor aanpassingen op de werkplek en professionele begeleiding tijdens de re-integratieperiode, waardoor de werknemer geleidelijk en verantwoord kan terugkeren in het werkproces.

Tips voor je verzuimverzekering

Tip 1: Ontwikkel een preventiestrategie
Zorg voor een goede preventiestrategie: Investeer in preventieprogramma’s om verzuim te verminderen en toon dit aan je verzekeraar, het kan leiden tot gunstigere premies.

Tip 2: Evalueer je verzekering periodiek
Evalueer de verzekering jaarlijks: Door veranderingen in je bedrijf kan ook je verzuimrisico veranderen. Pas de verzekering hierop aan.

Tip 3: Werk samen met je arbodienst
Werk samen met je arbodienst: Zorg voor een goede samenwerking en communicatie tussen je arbodienst en verzekeraar voor efficiënte verzuimbehandeling en re-integratie.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een verzuimverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Het laatste zakelijke nieuws

Lees de ontwikkelingen omtrent verzekeringen

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over verzuimverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Martin Dekker

Martin Dekker

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Martin Dekker. Martin houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven