Particulier

Nationale-Nederlanden verzuimverzekering

Waarom Nationale-Nederlanden verzuimverzekering
De Nationale-Nederlanden verzuimverzekering dekt jouw onderneming voor de mogelijke financiële risico’s bij een langdurige arbeidsongeschikte medewerkers.

De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden helpt jouw onderneming bij het afdekken van de verschillende financiële risico’s die ontstaan zodra een werknemer langdurig ziek is en arbeidsongeschikt raakt. De Nationale-Nederlanden verzuimverzekering biedt dekking voor de loonkosten van langdurig zieke werknemers die door de zeikte niet in staat zijn om te werken. De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden helpt werkgevers bij het ontzorgen van het re-integratietraject en het dekken van de financiële kosten bij langdurig verzuim. Verder biedt de verzekering re-integratiebegeleiding en preventieve maatregelen.

De verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden biedt werkgevers de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende dekkingsvormen. Zo kunnen werkgevers kiezen voor een complete dekking, waarbij alle verzuimkosten worden gedekt, of voor een gedeeltelijke dekking, waarbij alleen de loonkosten worden gedekt. Verder is het ook mogelijke om aanvullende dekkingen af te sluiten bij de verzuimverzekering.

Voordelen van de Nationale Nederlanden verzuimverzekering

Een voordeel van de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden is de flexibiliteit van de verzekering. De verzekering biedt de werkgever de mogelijkheid om verzekering afstemmen op de specifieke behoeften van het bedrijf. Zo kan de verzekering worden aangepast aan de grootte van de organisatie en aan de sector waarin deze actief is.

Een ander voordeel van de verzuimverzekering van Nationale-Nederlanden is het casemanagement. Een casemanager is vast aanspreekpunt voor de werkgever en werknemers tijdens de verzuimperiode. Dit aanspreekpunt begeleidt het re-integratietraject en zorgt ervoor dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de voortgang van het verzuim.

Nationale-Nederlanden biedt tevens ook een ondersteuning aan bij preventie en re-integratie. Zo kunnen werkgevers gebruik maken van verschillende trainingen en workshops om de gezondheid en productiviteit van hun werknemers te verbeteren. Ook biedt de verzekeraar tijdens het re-integratietraject ondersteuning bij het vinden van passend werk voor zieke werknemers.

Wat is er niet gedekt bij de Nationale-Nederlanden verzuimverzekering?

Zoals eerder vermeld, biedt de Nationale-Nederlanden verzuimverzekering dekking voor de loonkosten en re-integratiekosten van een arbeidsongeschikte medewerker. Voordat je besluit de verzuimverzekering af te sluiten, is het ook belangrijk om te weten in welke situaties de verzekering geen dekking biedt. Hieronder vind je enkele voorbeelden waarin de verzekeraar niet uitkeert:

  • Medewerkers die al arbeidsongeschikt waren voordat de verzekering werd afgesloten.
  • Als de werkgever verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van de medewerker.
  • In geval van fraude.
  • Bij onvoldoende medewerking aan het re-integratietraject.

Wil je weten in welke situaties de verzekeraar wel dekking biedt? Vul dan het offerteformulier in en kom in contact met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze specialisten voorzien je van de nodige informatie.

Nationale-Nederlanden verzuimverzekering afsluiten

Heb jij interesse om de Nationale-Nederlanden verzuimverzekering af te sluiten? Ga dan naar het offerteformulier en vul het in. De verzekeringsspecialisten van EVR zullen contact met je opnemen over het ingevulde formulier. Tijdens dit gesprek zullen de wensen en behoeftes in kaart worden gebracht, zodat er een duidelijk beeld geschetst kan worden. Vervolgens zullen onze adviseurs met een passend advies komen, zodat je een sluitende verzekering krijgt voor jouw onderneming.

Scroll naar boven