Particulier

Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

Het is van groot belang dat jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt voor alle werkzaamheden die je uitvoert. Dit lijkt logisch, maar in de praktijk blijkt vaak dat de huidige aansprakelijkheidsverzekering van bedrijven niet goed aansluit bij de bedrijfsactiviteiten.

Bedrijfsaansprakelijk­heidsverzekering (AVB) afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële risico’s door ongelukken. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vormt de basis van het zakelijke verzekeringspakket. Met deze verzekering wordt de onderneming gedekt tegen materiële schade en letselschade nadat de onderneming aansprakelijk is gesteld.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vaak gezien als een essentiële component van het risicomanagement voor bedrijven, biedt bescherming tegen de financiële gevolgen van claims die voortkomen uit schade aan derden of hun eigendommen. Deze verzekering is van cruciaal belang voor zowel kleine ondernemers als grote corporaties, omdat het helpt om de continuïteit en financiële stabiliteit van een bedrijf te waarborgen in het geval van onvoorziene gebeurtenissen.

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een zakelijke omgeving kan onvoorspelbaar zijn en bevat diverse risico’s. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt bedrijven dan een essentiële bescherming. Het verzekert dat bedrijven kunnen blijven opereren ondanks de financiële tegenslagen die voortkomen uit mogelijke aansprakelijkheidsclaims. Hiermee wordt een financiële buffer gecreëerd die cruciaal kan zijn voor de continuïteit en stabiliteit van het bedrijf op lange termijn.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering.

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering af.

Alles wat je moet weten over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat wordt gedekt bij de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Elk bedrijf heeft te maken met specifieke risico’s die voortvloeien uit de werkzaamheden. Om financiële risico’s te beperken, is het van belang dat bedrijven een passende verzekering afsluiten. Hieronder volgt een overzicht van wat een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering doorgaans dekt en welke schadeclaims worden uitgesloten. Houd er rekening mee dat de exacte dekkingen, aanvullende verzekeringen en uitsluitingen kunnen variëren per verzekeraar.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Aanvullende dekkingen

Als werkgever ben je verantwoordelijk – en dus ook aansprakelijk – voor de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Bij een ongeval loopt de onderneming dan het risico aansprakelijk gesteld te worden, denk aan materiële of letselschade bij werknemers. In de Arbowet staan specifieke regels waaraan een onderneming zich moet houden. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bedrijven een boete opleggen als het de verplichtingen ter bescherming van de werknemers niet nakomt. 

Als producent – of verkopende partij – kun je aansprakelijk worden gesteld door schade dat door jouw product is geleden. Wet- en regelgeving omtrent productaansprakelijkheid is complex, en daardoor ontstaat de mogelijkheid dat jouw onderneming ongemerkt deze aansprakelijkheid overneemt. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door het toevoegen van een eigen label, een kleine uitbreiding of aanpassing van het product en zelfs al door het verkopen van het product in een andere hoeveelheid dan de oorspronkelijke producent.

Het opzichtrisico is een vaak vergeten dekking waar bedrijven mee in aanraking kunnen komen. Vaak wordt het opzichtrisico niet standaard meeverzekerd, wat leidt tot onverwachte en vervelende kosten. Met het opzichtrisico wordt de schade bedoelt die jij aanbrengt aan zaken van andere waar je aan werkt of in bewaring hebt, maar ook aan zaken die geleend of gehuurd zijn. Verzekeraars sluiten opzicht standaard uit van de dekking. Het is voor bepaalde beroepen mogelijk om opzicht beperkt mee te verzekeren. Er is dan een laag verzekerd bedrag mogelijk in combinatie met een eigen risico.

Het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) en beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Verschil tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid

Het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid zit in de aard van de risico’s die ze afdekken. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt tegen schade die voortkomt uit professionele fouten, verkeerd advies of nalatigheid in de dienstverlening, veelal financiële of immateriële schade. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daarentegen biedt dekking voor schade aan personen of eigendommen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten, zoals ongevallen op de werkplek of productdefecten. Beide verzekeringen zijn essentieel voor bedrijven, maar dienen verschillende doeleinden.

Het belang van deskundig advies bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het inwinnen van deskundig advies is belangrijk bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering beschermt tegen financiële schade door claims vanwege fouten, nalatigheid, of het niet volgen van professionele standaarden. Zonder passende dekking kunnen zulke claims leiden tot ernstige financiële en reputatieschade. 

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een loodgieter heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een restaurant. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen bedrijfsaansprakelijksheidsrisico's.

Hoe wordt de premie bepaald?​

De premie voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt opgebouwd op basis van enkele factoren. Op basis van deze factoren kan de verzekeraar een risico inschatting maken, en daar jouw premie op baseren. Dit zijn de belangrijkste factoren. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. De aard van de beroepsactiviteiten
De sector en specifieke activiteiten van het bedrijf zijn cruciaal bij het bepalen van het risico. Een drukbezocht restaurant heeft door aanwezigheid van een groot aantal klanten een hoger risico op claims dan een administratiekantoor zonder klantbezoek.

2. Omzet en bedrijfsgrootte
Verzekeraars gebruiken de omzet en de omvang van het personeelsbestand als maatstaf voor het risico. Grotere bedrijven hebben doorgaans een hogere premie vanwege het grotere risico op schadeclaims.

3. Eigen risico
Een hoger eigen risico, waarbij het bedrijf een deel van de schade zelf betaalt voordat de verzekering uitkeert, zal leiden tot een lagere premie.

4. Dekkingen
De keuze voor (een aanvullende) dekking speelt een rol. Wanneer er in meer situaties dekking is op de verzekering geeft dit altijd een hogere premie. Bedrijven moeten een balans vinden tussen adequate bescherming en een betaalbare premie.

5. Verzekerde som
De verzekerde som van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is standaard € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per jaar. Bij sommige verzekeraars is een lagere verzekerde som mogelijk, maar gezien de ontwikkelingen op het gebied van schade wordt dat afgeraden. Voor sommige bedrijven kan zelfs een hogere verzekerde som aan te raden zijn. De hoogte van het verzekerde bedrag beïnvloedt de premie die je moet betalen.

Ontvang een offerte op maat

Hoe een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering je onderneming beschermt

In een zakelijke omgeving waar onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een essentieel vangnet. Hier zijn vier belangrijke redenen waarom deze verzekering onmisbaar is voor elke onderneming:

Bescherming tegen financiële verliezen
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten die voortvloeien uit schadeclaims. Deze kosten bestaan uit juridische kosten, schikkingen en eventuele schadevergoedingen. Zonder deze verzekering zouden de financiële gevolgen rechtstreeks ten laste komen van het bedrijf, wat serieuze gevolgen kan hebben voor de financiële situatie voor de organisatie.

Reputatiemanagement
In het geval van een claim kan een snelle en professionele afhandeling door de verzekeraar helpen de reputatie van het bedrijf te beschermen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stelt bedrijven in staat om adequaat te reageren op incidenten zonder dat dit ten koste gaat van hun reputatie of klantrelaties.

Contractuele eisen
In sommige gevallen is het hebben van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet alleen een verstandige keuze, maar ook een contractuele vereiste. Opdrachtgevers, leasemaatschappijen of overheidscontracten kunnen bedrijven verplichten om een dergelijke verzekering te hebben als voorwaarde voor samenwerking. 

Gemoedsrust
Ten slotte biedt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gemoedsrust voor ondernemers. Dit stelt bedrijven in staat om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, innovatie en groei, zonder de constante zorg voor mogelijke rechtszaken of schadeclaims.

Vormen van aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid houdt in dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor schade door fouten of nalatigheden in hun bestuursfunctie. Deze claims kunnen gedekt worden met een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 

Deze vorm van aansprakelijkheid betreft de verantwoordelijkheid van bedrijven voor schade aan het milieu, zoals vervuiling van lucht, water, en bodem, veroorzaakt door hun activiteiten. Het kan leiden tot financiële claims voor herstelkosten en sanering. 

Cyberaansprakelijkheid gaat over de verantwoordelijkheid van bedrijven voor schade als gevolg van cyberincidenten, zoals datalekken of cyberaanvallen. Dit omvat zowel de directe schade bij het bedrijf zelf als de schade aan derden door bijvoorbeeld het verlies van persoonsgegevens. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt professionals tegen schadeclaims die ontstaan door beroepsfouten, zoals onzorgvuldig advies, verkeerde dienstverlening of nalatigheid, wat kan leiden tot financiële verliezen of reputatieschade voor hun cliënten of derde partijen. 

Deze verzekering biedt uitgebreide dekking voor risico’s gerelateerd aan bouwprojecten, van schade aan het werk zelf tot aansprakelijkheid voor schade aan derden. Het dekt een breed scala aan incidenten, van constructiefouten tot natuurrampen, gedurende de gehele bouwperiode en soms ook tijdens de onderhoudsperiode.

Dit betreft de aansprakelijkheid van vervoerders voor schade of verlies van goederen tijdens transport onder hun hoede, ongeacht of het transport over land, via de lucht, of over zee plaatsvindt. Deze aansprakelijkheid kan zowel betrekking hebben op schade aan de vervoerde goederen zelf als op schade veroorzaakt door vertragingen in de levering.

In welke scenario’s kan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering jou helpen

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een essentiële bescherming voor bedrijven, die helpt bij het dekken van de kosten van schadeclaims die kunnen voortkomen uit hun bedrijfsactiviteiten. Hieronder volgen drie scenario’s waarin deze verzekering bedrijven heeft kunnen helpen:

Een klant bezoekt een winkel en struikelt over een onveilig geplaatste verlengsnoer op de vloer, wat resulteert in een gebroken pols. De klant dient een schadeclaim in voor medische kosten, verlies van inkomen tijdens herstel, en mogelijk nog pijn en lijden. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan dekking bieden voor de medische kosten, compensatie voor het verlies van inkomen, en eventuele juridische kosten die voortkomen uit de claim, waardoor het bedrijf beschermd blijft tegen financiële schade.

Een aannemersbedrijf werkt aan een renovatieproject bij een klant thuis. Tijdens de werkzaamheden veroorzaakt een medewerker per ongeluk aanzienlijke schade aan een duur kunstwerk. De klant eist vergoeding voor de schade of vervanging van het kunstwerk. In dit geval kan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de kosten dekken voor reparatie of vervanging van het beschadigde eigendom en eventuele bijkomende juridische kosten, waardoor het bedrijf wordt behoed voor een aanzienlijke financiële last. Hier kan dekking voor opzicht een belangrijke rol spelen bij een eventuele uitkering. 

Een bedrijf dat keukenapparatuur produceert, wordt geconfronteerd met een reeks claims van klanten die beweren dat een van hun producten oververhit raakt en brand veroorzaakt. Deze claims omvatten schade aan woningen en persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen kan de extra dekkingsoptie voor productaansprakelijkheid, onderdeel van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bescherming bieden tegen juridische kosten en schadevergoedingen die voortvloeien uit deze claims. Dit kan het bedrijf beschermen tegen de financiële impact van de claims en helpen bij het handhaven van hun bedrijfsvoering tijdens het juridische proces.

Tips voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Tip 1: Identificeer product risico’s
Wanneer je producten verkoopt, is het cruciaal om de specifieke risico’s van elk product te identificeren. Dit houdt in dat je de mogelijke gevaren analyseert die jouw producten kunnen veroorzaken, waaronder schade of letsel bij eindgebruikers. Laat je adviseren welke (aanvullende) dekking geschikt is voor jouw risicoprofiel.

Tip 2: Identificeer risico’s op de werkvloer en werklocaties
Identificeer de specifieke risico’s die aanwezig zijn op de werkvloer of andere werklocaties. Op basis van dit risicoprofiel, zorg je ervoor dat er passende veiligheidstrainingen en -voorschriften worden ontwikkeld voor de werknemers die aan deze risico’s worden blootgesteld.

Tip 3: Wet en regelgeving in de gaten houden
Houd wijzigingen in de wet- en regelgeving met betrekking tot bedrijfsaansprakelijkheid in de gaten. Bijvoorbeeld, als nieuwe milieuwetgeving wordt geïntroduceerd die van invloed kan zijn op jouw bedrijf, is het cruciaal om ervoor te zorgen dat je passende maatregelen neemt om deze nieuwe risico’s te dekken en goed te verzekeren.

Deskundig advies van EVR

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, inventaris-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kunnen onze experts de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen over bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

De belangrijkste antwoorden over bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Martin Dekker

Martin Dekker

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Martin Dekker. Martin houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven