Particulier

a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waarom a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt jouw onderneming voor schadeclaims die voort komen uit letselschade en/of materiële schade aan andermans zaken en producten

Een ondernemer kan op verschillende manieren aansprakelijk worden gesteld. Met de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt voor mogelijke letselschade en materiële schade aan andermans zaken en producten. Deze schade kan bijvoorbeeld ontstaan doordat een van je werknemers tijdens het werk schade aanricht bij een derde persoon. Een klant die een ongeluk heeft tijdens een bezoek kan jouw bedrijf ook aansprakelijk stellen voor het ongeluk. Tot slot kan je aansprakelijk gesteld worden voor schade waar klanten aan lijden door één van je producten, bijvoorbeeld door een productiefout. Deze gebeurtenissen kunnen voor onverwachte hoge kosten zorgen, die kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s of meer. Deze mogelijke risico’s kunnen financieel afgedekt worden door de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wat kan je verwachten van de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Het verzekeringspakket is op verschillende manieren in te richten, maar toch zijn er een aantal dingen die je kan verwachten met de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

 • De onderneming is standaard verzekerd voor schade die wordt toegebracht aan de spullen van anderen door jou of je medewerkers.
 • Je bent verzekerd voor schade die ontstaat door gebreken aan het product dat je levert.
 • Wanneer je personeel is meeverzekerd, worden nieuwe medewerkers, uitzendkrachten en vrijwilligers standaard meeverzekerd.
 • Als werkgever ben je verzekerd voor de aansprakelijkheid bij een ongeval of wanneer een werknemer van jou tijdens zijn werkzaamheden iets overkomt.
 • Je bent standaard verzekerd voor een bedrag van €2,5 miljoen per geval. Per verzekeringsjaar ben je voor maximaal €5 miljoen verzekerd.

Is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor jouw bedrijf?

De a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is geschikt voor jouw bedrijf wanneer je verzekerd wilt zijn voor schades die ontstaan door jou of je werknemers aan anderen of aan hun spullen. Als je als onderneming verzekerd wilt zijn voor schade aan de spullen van werknemers bij een bedrijfsongeval of bij letselschade van een werknemer, is deze verzekering geschikt voor jouw onderneming. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering past bij jou als je verzekerd wilt zijn voor productaansprakelijkheid.

Als je de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluit, is het handig dat je alles te weten komt over de verzekering. Wij benoemen daarom verschillende belangrijke punten:

 • Word je ten onrechte aansprakelijk gesteld? En valt de claim onder de afgesloten dekking? Neem contact op met onze adviseurs, zij zorgen voor het verweer met de andere partij.
 • Stop je met je onderneming? Het is mogelijk dat er nog schadeclaims binnenkomen uit het verleden. Het is mogelijk om hiervoor verzekerd te blijven. Dit wordt het na-risico genoemd. Er worden dan nieuwe afspraken gemaakt over de premie en tot welk moment je een schade kunt melden.
 • Gaat je bedrijf andere werkzaamheden uitvoeren? Neem contact op met de adviseur en geef de veranderingen door aan je verzekeringsadviseur van EVR, zodat je op de juiste manier verzekerd blijft.
 • Heeft je bedrijf schade? Onze verzekeringsadviseurs zullen het proces voor je leiden. Je kunt de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering na een jaar op elk gewenst moment opzeggen. Een maand later zal de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering stoppen.

Extra dekkingen voor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het is mogelijk om gebruik te maken van extra dekkingen voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De mogelijkheid om extra dekkingen af te sluiten kan worden nagevraagd bij de verzekeringsadviseur van EVR.

De volgende extra dekkingen zijn mogelijk:

 • Het eigen risico kan verhoogd worden, waardoor de premie zal zakken.
 • Standaard ben je verzekerd voor een bedrag van €2,5 miljoen per geval, met als maximum €5 miljoen per verzekeringsjaar. Dit kan verhoogd worden. Als je dit wilt verhogen, zal de maximale vergoeding per verzekeringsjaar en de premie automatisch meeverhogen.
 • Het dekkingsgebied is de Europese Unie, maar als je actief bent buiten de Europese Unie, geef dit dan aan bij de verzekeringsadviseur. Het dekkingsgebied kan uitgebreid worden naar een dekkingsgebied van de hele wereld.

Wat is er niet verzekerd met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van a.s.r.?

In sommige gevallen biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking. In onder andere de volgende gevallen keert a.s.r. niet uit:

 • Schade die is ontstaan voor de ingangsdatum van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en waarvan jij op de hoogte was.
 • Schade waarbij alleen sprake is van financiële schade (zuivere vermogensschade) en waarbij geen letsel of schade aan goederen is ontstaan.
 • Schade door of aan zaken waarvoor je een exportvergunning nodig hebt, maar waarvoor je geen vergunning hebt gekregen.
 • Schade die veroorzaakt wordt door luchtvaartuigen, vaartuigen en motorrijtuigen.
 • Schade die verband houdt met asbest.
 • Schade die niet binnen het dekkingsgebied valt.

Wil je weten in welke gevallen de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nog meer geen dekking biedt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de situaties met je kunnen bespreken.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

De a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten bij een onafhankelijke verzekeringsadviseur. De adviseurs van EVR zijn specialisten die aan de hand van de verstrekte informatie de situatie goed kunnen inschatten. Hierdoor weet je zeker dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aansluit bij jouw onderneming. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd.

De premie van de a.s.r. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. De premie wordt berekend op basis van de jaaromzet/jaarloon van je bedrijf en/of de herbouwwaarde van een onroerend goed. Tot slot wordt de premie bepaald op basis van het verzekerde bedrag.

Ben je geïnteresseerd in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van a.s.r.? Vul de offerte in en kom in contact met onze onafhankelijke adviseurs die je verder zullen helpen.

Scroll naar boven