Particulier

Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt extra zekerheid aan jouw opdrachtgevers en beschermt jouw onderneming tegen eventuele financiële schadeclaims.

Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering (BAV) afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële risico’s door beroepsfouten. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidverzekering?

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is een verzekering die professionals beschermt tegen het risico van aansprakelijkheidsclaims voor financiële schade die voortvloeit uit beroepsfouten, nalatigheden of verkeerd uitgevoerd advies. Wanneer een professional een fout maakt die leidt tot financieel verlies voor een klant of derde partij, kan deze partij een claim indienen voor de geleden schade. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van verdediging tegen dergelijke claims en vergoedt de eventuele schadevergoedingen tot de dekkingslimieten van de polis.

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is belangrijk voor een bedrijf omdat het bescherming biedt tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt kunnen worden in professionele dienstverlening. Het dekt de kosten van eventuele schadeclaims en juridische verdediging, waardoor een bedrijf zich kan beschermen tegen eventuele financiële verliezen. Daarnaast helpt deze verzekering het vertrouwen van klanten te behouden en toont het aan dat het bedrijf verantwoordelijk en voorbereid is op mogelijke professionele risico’s. Het hebben van deze verzekering kan ook een vereiste zijn voor bepaalde contracten en zorgt ervoor dat bedrijven zich kunnen focussen op hun groei en kernactiviteiten, zonder de constante zorg voor potentiële aansprakelijkheidskwesties.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsspecialist, ontdekt je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de beroepsaansprakelijkheids­verzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de beroepsaansprakelijkheids-verzekering af.

Alles wat je moet weten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat wordt er gedekt bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Elke professionele activiteit kent zijn eigen risico’s. Hieronder volgt een overzicht van wat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering doorgaans dekt en welke schadeclaims worden uitgesloten. Houd er rekening mee dat de exacte dekkingen, aanvullende verzekeringen en uitsluitingen kunnen variëren per verzekeraar.

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Claims made dekking

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt in veel gevallen aangeboden met een standaard claims made dekking. Dit type dekking houdt in dat over het algemeen alleen claims die zijn gemeld binnen de actieve looptijd van de polis worden gedekt. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat verzekeraars vaak verschillende voorwaarden en uitsluitingen hanteren. Claims made dekkingen kunnen worden uitgebreid met aanvullende inloop- en uitloopdekkingen voor een completere bescherming.

Aanvullende dekkingen

Het inlooprisico heeft betrekking op werkzaamheden die verricht zijn vóór de startdatum van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een aanvullende dekking voor het inlooprisico biedt dekking voor claims die worden ingediend voor incidenten die plaatsvonden voordat de polis actief werd, maar waarvan de claims pas worden gemeld nadat de verzekering is ingegaan. Het afdekken van het inlooprisico is van groot belang voor professionals en bedrijven; het biedt namelijk bescherming tegen risico’s voortvloeiend uit eerdere werkzaamheden, wat essentieel is voor een effectief risicomanagement.

De aanvullende dekking voor het uitlooprisico biedt bescherming tegen claims die worden ingediend nadat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is beëindigd. Deze dekking kan belangrijk zijn voor professionals en bedrijven die diensten verlenen of advies geven, omdat claims met betrekking tot hun werkzaamheden soms pas later aan het licht komen. Bijvoorbeeld, als een architect een gebouw ontwerpt en na enkele jaren blijkt er een constructiefout te zijn, dan kan een claim ingediend worden lang nadat het project is afgerond en de oorspronkelijke verzekering mogelijk niet meer actief is.

De aanvullende dekking zorgt ervoor dat professionals nog steeds beschermd zijn tegen dergelijke late claims. Het is een essentiële dekking voor iedereen wiens beroepsaansprakelijkheidsrisico’s voortduren na het opleveren van de diensten. Het uitlooprisico is bijzonder belangrijk in sectoren waar de gevolgen van professionele fouten pas na een lange periode zichtbaar kunnen worden, zoals de bouw, architectuur, medische zorg, en juridische dienstverlening. Het biedt financiële zekerheid en gemoedsrust, wetende dat men beschermd is tegen toekomstige risico’s en claims.

Eigen risico

Het eigen risico bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke overweging voor zowel de verzekeringsnemer als de verzekeringsmaatschappij. Het eigen risico is het bedrag dat de verzekeringsnemer zelf dient te betalen voordat de verzekering de overige schade dekt. Dit aspect van de verzekering speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de premie, het beheersen van het risico en het stimuleren van zorgvuldig gedrag bij de verzekerde. Overweeg het financiële risico dat je bereid bent te nemen voordat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Het belang van deskundig advies

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade als gevolg van claims die ontstaan door fouten, nalatigheid of het niet naleven van professionele standaarden in je vakgebied. Zonder de geschikte dekking kunnen deze claims ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken. 

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke beroep, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk beroep heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een advocaat heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een IT-consultant. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren die samen het risico inschatten dat de verzekeraar neemt door iemand te verzekeren. Deze factoren geven inzicht in de kans op een claim en de mogelijke kosten daarvan. Hier zijn de belangrijkste factoren die de premie beïnvloeden. Let op: De methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. De aard van de beroepsactiviteiten
Sommige beroepen hebben een hoger risico op claims vanwege de aard van hun werk. Bijvoorbeeld medische professionals, advocaten en architecten hebben vaak een hogere premie vanwege het grotere risico op kostbare fouten.

2. Omzet en bedrijfsgrootte
De omzet en de grootte van een onderneming zijn indicatoren voor het volume van het werk en de potentiële blootstelling aan risico’s. Hogere omzet en meer werknemers kunnen leiden tot een hogere premie omdat er meer kans is op een fout die tot een claim leidt.

3. Dekkingslimieten en eigen risico
De gekozen dekkingslimieten en het eigen risico beïnvloeden direct de premie. Hogere dekkingslimieten bieden meer bescherming en leiden tot hogere premies, terwijl een hoger eigen risico, waarbij de verzekerde een deel van de schade zelf draagt, de premie kan verlagen.

4. Contractvoorwaarden
Specifieke voorwaarden en uitsluitingen in de overeenkomsten die je als ondernemer aangaat kunnen ook invloed hebben op de premie. Afspraken die tot een hogere aansprakelijkheid leiden zullen de premie verhogen. Wanneer je door goede contractvoorwaarden juist de aansprakelijkheid beperkt zal dit een gunstigere premie opleveren. 

5. Preventieve maatregelen
Bedrijven die actief risicomanagement toepassen, zoals het hebben van sterke interne controles, trainingen en veiligheidsprotocollen, kunnen vaak rekenen op lagere premies omdat deze maatregelen het risico op fouten verlagen. 

Weten wat jouw premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt?

Ontvang een offerte op maat

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Voor bepaalde beroepen kan het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht zijn. Dit is met name het geval bij werkzaamheden waarbij het risico op beroepsaansprakelijkheid als zeer groot wordt beschouwd. De beroepen die wettelijk verplicht zijn om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, omvatten:

  • Financieel adviseur
  • Accountant
  • Advocaat
  • Notaris
  • Architect

Naast wettelijke verplichtingen kunnen diverse beroeps- en bedrijfsorganisaties het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen. Het hebben van zo’n verzekering kan worden geëist door opdrachtgevers of bijvoorbeeld overheid bij het toekennen van opdrachten.

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

In welke scenario’s kan er aanspraak gemaakt worden op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

In de praktijk merken wij dat er enkele hardnekkige misvattingen zijn rondom beroepsaansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hieronder noemen wij de meest voorkomende misvattingen bij deze vorm van aansprakelijkheid.

Het is juist dat er grote verschillen zijn tussen opdrachtgevers. Maar maakt zo’n verplichting eigenlijk uit voor het beroepsaansprakelijkheidsrisico? Nee, totaal niet! Aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten is in de wet vastgelegd. Dat sommige opdrachtgevers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht stellen, is in hun eigen belang. Ze zoeken een garantie voor zichzelf. Ook zonder verplichting loop je dus het risico op een claim vanwege een beroepsfout. Zelfs wanneer het een vaste en “niet moeilijke” opdrachtgever betreft, blijft het risico aanwezig. Wij raden altijd aan om jezelf te verplaatsen in een omgekeerde situatie. Als een fout van een andere ondernemer bijvoorbeeld € 500,- zou kosten voor jouw bedrijf, dan is er meestal geen probleem vanwege de goede relatie. Maar wat als het jouw bedrijf € 50.000,- of € 100.000,- kost, verwacht je dan nog steeds geen vergoeding van de andere ondernemer?

Dat is goed nieuws! Dit scheelt een zwaar bedrijfsrisico en tevens de kosten voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij deze oplossing zijn er een drietal belangrijke aandachtspunten. Veel algemene voorwaarden worden zelf gemaakt of van internet geplukt en vervolgens zelf bewerkt. Dit raden wij ten zeerste af. Juridisch zijn deze contracten vaak niet waterdicht, waardoor ze je helemaal geen bescherming bieden tegen dergelijke claims. Soms staan er bepalingen in die in strijd zijn met de wet. Een slimme advocaat zal deze voorwaarden ongeldig laten verklaren. Stel dat jouw voorwaarden wél helemaal waterdicht zijn opgesteld, dan blijft er nog altijd een mogelijk risico. Sommige opdrachtgevers hanteren namelijk inkoopvoorwaarden inclusief eisen rondom aansprakelijkheid. Deze inkoopvoorwaarden gaan boven jouw algemene voorwaarden, waardoor het beroepsaansprakelijkheidsrisico weer terugkomt. Het derde aandachtspunt bij het werken met een uitsluiting is jouw concurrentiepositie. Als zo’n uitsluiting gangbaar is in jouw sector, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als een groot deel van jouw concurrenten deze uitsluiting niet heeft, kun je opdrachten gaan mislopen.

Dit is buitengewoon onverstandig. Allereerst is het risico niet gekoppeld aan een enkele opdracht. Een aansprakelijkheidsrisico is tenslotte altijd aanwezig. Als je iemand letsel toebrengt of materiële schade veroorzaakt, is dat direct merkbaar. Een beroepsfout kan zich direct, maar ook later openbaren. Als de verzekering op dat moment al is opgezegd, heb je alsnog een groot probleem. Ook een nieuw afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering zal dit meestal niet in behandeling nemen. Alleen als er op de oude beroepsaansprakelijkheidsverzekering een zogeheten uitloopdekking is opgenomen óf de nieuwe verzekering een inloopdekking heeft, zal de claim in behandeling worden genomen. Dan moet de claim zich nog wel even openbaren binnen de periode waar de uitloop- of inloopdekking recht op geeft. Kortom, wij raden aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering door te laten lopen en bij het overstappen goed te letten op het risico van uitloop/inloop.

Tips voor je beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Tip 1: Eigen risico
Wanneer je over voldoende middelen beschikt, vraag dan naar de mogelijkheden van een hoger eigen risico bij schade. Dit kan de vaste lasten flink omlaag brengen.

Tip 2: Wereldwijde dekking
Als je internationaal werkt of klanten buiten jouw eigen land helpt, overweeg dan een verzekering met wereldwijde dekking. Claims uit andere landen kunnen gecompliceerd zijn, dus zorg ervoor dat je polis internationale incidenten dekt.

Tip 3: Aanvullende dekking
Zorg voor een inloop- en uitloopdekking bij je beroepsaansprakelijkheidsverzekering om je te beschermen tegen claims die voortkomen uit werk verricht voor of na je polisperiode.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, inventaris-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kunnen onze experts de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

De belangrijkste antwoorden over beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Peter Alblas

Peter Alblas

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Peter Alblas. Peter houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven