Verschil tussen beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid?

 Het is belangrijk om het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid te weten, voordat je een van de twee verzekeringen afsluit. Wij helpen je graag bij het uitleggen wat het verschil is tussen beroepsaansprakelijkheidverzekering en bedrijfsaansprakelijkheidverzekering.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Beroepsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een werknemer voor schade die hij of zij toebrengt aan een derden, terwijl hij of zij zijn of haar beroep uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een arts die een fout maakt tijdens een operatie, of voor een programmeur die een fout maakt in de codering van een website, waardoor de website een lange tijd niet meer werkt. Beroepsaansprakelijkheid is dus gericht op het beschermen van de derdern tegen fouten of onzorgvuldigheid van de werknemer.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade die het bedrijf toebrengt aan derden, bijvoorbeeld aan medewerkers en klanten. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een bedrijf dat een ongeval veroorzaakt door het niet naleven van veiligheidsvoorschriften, of voor doordat een klant een ongeval krijgt door bijvoorbeeld een natte vloer in de winkel. Bedrijfsaansprakelijkheid biedt dus dekking aan het bedrijf, nadat zij aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade door de derden.

Er is dus een belangrijk verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid: beroepsaansprakelijkheid betreft de aansprakelijkheid van een professional voor schade aan een cliënt, terwijl bedrijfsaansprakelijkheid de aansprakelijkheid van een bedrijf voor schade aan derden betreft. Beroepsaansprakelijkheid is dus gericht op het beschermen van de cliënt, terwijl bedrijfsaansprakelijkheid gericht is op het beschermen van derden.

De risico’s van beroepsaansprakelijkheid kunnen afgedekt worden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade, ben je met deze verzekering financieel gedekt. Hierdoor hoef je niet zelf voor de kosten op te draaien. De risico’s van bedrijfsaansprakelijkheid kunnen ook afgedekt worden met een verzekering, maar dit is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor geldt ook dat de verzekering de aansprakelijkheid financieel dekt, waardoor je niet voor onverwachte kosten komt te staan. Het is belangrijk om te onthouden dat beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid twee verschillende verzekeringen zijn. Ze moeten dus afzonderlijk van elkaar afgesloten worden.

Nu het verschil tussen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering duidelijk is gemaakt, is het mogelijk dat je interesse hebt in één van de verzekeringen. Ben je opzoek naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering? Vul het offerteformulier in en kom in contact met onze verzekeringsadviseurs. Onze specialisten staan klaar om het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid te verduidelijken en om de verzekeringen af te sluiten. Het is uiteraard mogelijk om de verzekeringen los of samen af te sluiten.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Artikel delen:

Scroll naar boven