Particulier

Bedrijfsgebouwenverzekering

Een bedrijfsgebouwenverzekering is essentieel voor de continuïteit van jouw bedrijf. Wij bekijken je gebouw(en) en gaan voor je op zoek naar een passende verzekering.

Een bedrijfsgebouwen­verzekering afsluiten?

Bescherm je organisatie tegen financiële risico’s veroorzaakt door schade aan het bedrijfsgebouw. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een bedrijfsgebouwenverzekering?

Wat is een bedrijfsgebouwenverzekering?

Een bedrijfsgebouwenverzekering, ook wel de zakelijke opstalverzekering genoemd, beschermt het fysieke pand van een onderneming tegen schade veroorzaakt door brand, storm, inbraak en andere specifieke gedekte gebeurtenissen. Het dekt niet alleen de schade aan het gebouw zelf, maar kan ook betrekking hebben op bijgebouwen, vaste inrichtingen en soms zelfs buitenobjecten die tot het bedrijfsperceel behoren.

Waarom een bedrijfsgebouwenverzekering afsluiten?

Het afsluiten van een bedrijfsgebouwenverzekering is belangrijk voor het beschermen van de fysieke basis van je onderneming. Schade aan het bedrijfsgebouw kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen. De kosten voor een eventuele herbouw van het pand kunnen hoog oplopen, maar er kunnen ook indirecte kosten ontstaan. Als het pand wegens schade niet gebruikt kan worden, kan dit de bedrijfsvoering onderbreken. Deze verzekering draagt bij aan het waarborgen van de continuïteit van het bedrijf.

Bedrijfsgebouwenverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een bedrijfsgebouwenverzekering die bij jouw organisatie past? Vul dan je (pand)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze deskundige adviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat jouw belang voorop en we zoeken graag met jou naar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste bedrijfsgebouwenverzekeraars

Zo vraag je gemakkelijk een bedrijfsgebouwenverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de bedrijfsgebouwenverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de bedrijfsgebouwen­verzekering af.

Alles wat je moet weten over de bedrijfsgebouwenverzekering

Wat wordt er doorgaans wel en niet gedekt bij een bedrijfsgebouwenverzekering?

De dekkingen van een bedrijfsgebouwenverzekering kunnen per verzekeraar verschillen. Houd er rekening mee dat verzekeraars soms verplichte preventiemaatregelen kunnen stellen, zoals het vereisen van een brandveilig pand of het periodiek keuren van elektrische installaties. Deze preventiemaatregelen hebben over het algemeen invloed op de afhandeling van schadeclaims. Als je aan alle preventie-eisen voldoet, zijn dit voorbeelden van zaken die doorgaans wel en niet gedekt worden:

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Bedrijven die een bedrijfsgebouwenverzekering afsluiten, kiezen vaak ook voor deze verzekeringen:

De glasverzekering biedt financiële dekking voor schade aan glas in het bedrijfsgebouw, zoals ruiten, glazen deuren, of wanden. Dit glas kan door verschillende oorzaken kapot gaan. Meer weten over glasverzekeringen? Klik hier voor meer informatie.

De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de financiële schade die ontstaat door een onderbreking van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als gevolg van schade aan het bedrijfsgebouw. Meer weten over de bedrijfsschadeverzekering? Klik hier voor meer informatie.

De machinebreukverzekering biedt dekking voor schade aan machines en installaties die binnen het bedrijfsgebouw worden gebruikt, door bijvoorbeeld technische of bedieningsfouten. Meer weten over de machinebreukverzekering? Klik hier voor meer informatie.

De elektronicaverzekering biedt specifieke dekking voor schade aan elektronische apparatuur en computersystemen. Meer weten over de bedrijfsschadeverzekering? Klik hier voor meer informatie.

De inventaris- en goederenverzekering, ook bekend als de zakelijke inboedelverzekering, is een populaire aanvullende verzekering bij de bedrijfsgebouwenverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan het verlies van bedrijfseigendommen binnen het gebouw, zoals kantoormeubilair, computers en andere bedrijfsmiddelen. Meer weten over de Invetaris- & goederenverzekering? Klik hier voor meer informatie.

Hoe werkt het eigen risico bij de bedrijfsgebouwenverzekering? 

Het eigen risico speelt een belangrijke rol bij het afsluiten van een bedrijfsgebouwenverzekering. Dit betreft het deel van de schade dat je als verzekerde zelf bereid bent om te betalen, voordat de verzekeraar de rest van de schade vergoedt. Het is logisch dat als je kiest voor een hoger eigen risico, de verzekeraar een lagere maandpremie hanteert. Dit kan voordelig zijn voor bedrijven die lagere maandelijkse kosten nastreven, maar in staat zijn om een groter deel van eventuele schade zelf te dragen. Bovendien hangt de hoogte van het eigen risico af van factoren zoals de locatie van het pand, het type gebouw, en de risico-inschatting door de verzekeraar.

Beursverzekering voor complexe risico's

De beursverzekering speelt een cruciale rol bij het verzekeren van grote en risicovolle ondernemingen, waaronder omvangrijke bedrijfsgebouwen. Deze verzekeringsvorm maakt het mogelijk voor meerdere verzekeraars om gezamenlijk grotere risico’s te dekken, die te omvangrijk zijn voor één enkele partij. In het geval van bedrijfsgebouwenverzekeringen biedt dit type verzekering een oplossing voor bedrijven die hun faciliteiten willen beschermen tegen diverse risico’s zoals brand, waterschade, natuurrampen en andere onvoorziene gebeurtenissen.

Wanneer er complexe risico’s spelen bij het afsluiten van een bedrijfsgebouwenverzekering, wordt het totale risico verdeeld onder meerdere verzekeraars. Elke verzekeraar die deelneemt, neemt een deel van het risico op zich. Vervolgens wordt de premie die door de verzekeringnemer wordt betaald, verdeeld onder de deelnemende verzekeraars naar rato van het risico dat zij hebben geaccepteerd.

Het belang van deskundig advies

Het verkrijgen van deskundig advies is belangrijk bij het kiezen van een bedrijfsgebouwenverzekering. Elk bedrijfspand is uniek en loopt verschillende risico’s, variërend van brand tot vandalisme. Zonder een passende bedrijfsgebouwenverzekering kunnen deze risico’s leiden tot aanzienlijke financiële schade. Het is daarom essentieel dat jouw verzekering precies past bij de kenmerken en risico’s van jouw pand.

Het raadplegen van een specialist biedt niet alleen gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar voorkomt ook potentiële financiële verliezen door ontoereikende dekking. Een adviseur kan een op maat gemaakte verzekeringsoplossing bieden, perfect afgestemd op jouw bedrijf, de unieke risico’s, en de specifieke eisen van jouw sector. Met de diversiteit aan risico’s in verschillende bedrijven en industrieën, is professioneel advies essentieel voor optimale bescherming. Ontdek wat EVR voor jou en je onderneming kan betekenen

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijfspand heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een bedrijfspand in Zwolle heeft bijvoorbeeld andere risico's dan een pand aan het water of de zee. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een bedrijfsgebouwenverzekering kunnen complex zijn. Een adviseur kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een organisatie kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen financiële schade aan het bedrijfsgebouw.

De juiste herbouwwaarde verzekeren, hoe voorkom je een onderverzekering?

Bij het verzekeren van je bedrijfsgebouw is het essentieel om de juiste herbouwwaarde te verzekeren. Een accurate inschatting voorkomt onderverzekering en zorgt ervoor dat je in geval van schade niet voor financiële verrassingen komt te staan. Hieronder vind je enkele richtlijnen om ervoor te zorgen dat de verzekerde waarde van je pand overeenkomt met de werkelijke kosten om het te herbouwen:

  • Herbouwwaarde: Zorg ervoor dat de verzekerde waarde van je pand overeenkomt met de actuele herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om het pand in dezelfde staat te herbouwen na totaalverlies. 
  • Taxatie: Laat regelmatig een taxatie uitvoeren door een erkende taxateur om de herbouwwaarde te bepalen. Dit helpt onderverzekering te voorkomen.
  • Indexatie: Overweeg een polis met automatische indexatie. Dit zorgt ervoor dat de verzekerde som jaarlijks wordt aangepast aan de hand van de bouwkostenindex.
  • Wijzigingen doorgeven: Informeer je verzekeraar over significante wijzigingen aan het pand, zoals verbouwingen of uitbreidingen, die de herbouwwaarde kunnen beïnvloeden.
  • Controleer de polisvoorwaarden: Bekijk of je verzekering een garantie tegen onderverzekering biedt en aan welke voorwaarden je moet voldoen om hiervoor in aanmerking te komen.

Hoe wordt de premie bepaald?​

De premie voor een bedrijfsgebouwenverzekering wordt bepaald door verschillende factoren, die per verzekeraar kunnen verschillen. Deze factoren helpen de verzekeraar het risico in te schatten en daarmee de premie vast te stellen. Over het algemeen kun je verwachten dat de volgende factoren worden meegenomen bij het bepalen van de premie. Let op, De methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar:

1. Waarde van het pand
De herbouwwaarde van het pand is bepalend voor de hoogte van de premie. Een hogere waarde betekent een hogere premie, omdat de potentiële uitkering bij schade ook forser is. Verzekeraars hanteren een promillage om tot een premie te komen, voor hogere verzekerde sommen is een lager promillage van toepassing dan bij lagere verzekerde sommen. 

2. Locatie
De geografische ligging van het pand speelt een rol. Gebieden met een hoger risico op overstromingen, aardbevingen, of in stedelijke gebieden met een hogere kans op inbraak, kunnen leiden tot een hogere premie.

3. Bedrijfsactiviteiten
De aard van de activiteiten die in het pand plaatsvinden, heeft invloed op de premie. Bedrijven met een hoger brand- of schaderisico, zoals fabrieken of chemische opslag, zullen een hogere premie hebben.

4. Gekozen dekkingen
De omvang van de dekking speelt ook een rol. Uitgebreidere dekkingen die meer risico’s afdekken, leiden vaak tot een hogere premie. Dit omvat aanvullende dekkingen zoals glasverzekering of huurderving dekking.

Ontvang een offerte op maat

Wat is een huurderving dekking?

Een huurderving dekking is een onderdeel van een verzekering dat de inkomsten dekt die je misloopt wanneer je verhuurde pand niet gebruikt kan worden vanwege schade, zoals brand, storm, of wateroverlast. Als verhuurder kun je door dergelijke schade tijdelijk geen huurinkomsten ontvangen omdat het pand onbruikbaar is voor je huurders. De huurderving dekking zorgt ervoor dat deze misgelopen huurinkomsten worden vergoed over de periode dat het pand hersteld wordt en niet verhuurd kan worden. Deze dekking helpt de financiële impact van de schade te beperken door de verloren huurinkomsten te compenseren, zodat de verhuurder niet met een inkomstenverlies wordt geconfronteerd tijdens de herstelperiode.

In welke scenario’s kan de bedrijfsgebouwenverzekering uitkomst bieden? 

Bedrijfspanden zijn essentieel voor het waarborgen van de continuïteit van een bedrijf. Schade aan deze panden kan op verschillende manieren ontstaan. Hieronder volgen enkele scenario’s van potentiële schadeclaims die zich kunnen voordoen en die relevant zijn voor de bedrijfsgebouwenverzekering:

Na een hevige storm ondervindt een kantoorpand ernstige waterschade. Het dak, dat niet recentelijk is onderhouden, blijkt op meerdere plaatsen water door te laten. Dit leidt tot aanzienlijke schade aan de structuur van het gebouw zelf. De bedrijfsgebouwenverzekering dekt in dit scenario de reparatiekosten van het dak, zodat het pand weer in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld.

Een technische storing in een elektrisch apparaat veroorzaakt ‘s nachts een brand in het magazijn van een groothandel. De brand beschadigt de structuur van het magazijn. De bedrijfsgebouwenverzekering biedt financiële compensatie voor het herbouwen van het magazijn, waardoor het bedrijf zijn activiteiten zo snel mogelijk kan hervatten.

Tijdens een lang weekend wordt een detailhandel het doelwit van inbraak en vandalisme. De inbrekers forceren de toegangsdeur en richten aanzienlijke schade aan het interieur van het pand aan. Als gevolg hiervan moet de winkel enkele dagen gesloten blijven voor reparaties. De bedrijfsgebouwenverzekering dekt de kosten voor het herstellen van de schade aan het pand, waaronder de reparatie van de toegangsdeur en het herstel van het beschadigde (vaste)interieur. Dit zorgt ervoor dat het pand snel en effectief naar zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, waardoor verdere financiële impact wordt geminimaliseerd.

Tips voor je bedrijfsgebouwenverzekering

Tip 1: Flexibele dekkingsmogelijkheden
Kies voor een verzekering met flexibele dekkingsmogelijkheden die aanpasbaar is aan jouw specifieke behoeften. Ga op zoek naar opties die de unieke risico’s gerelateerd aan jouw bedrijfslocatie en activiteiten dekken.

Tip 2: Voorkom een onderverzekering
Voorkom onderverzekering door je bedrijfspand regelmatig te laten taxeren. Zo garandeer je dat de opgegeven herbouwwaarde correct is, waardoor het volledige bedrag van eventuele schade wordt gedekt.

Tip 3: Indexeer de omgevingsrisico’s
Afhankelijk van de locatie van het pand, kan het risico op bijvoorbeeld overstromingen of aardbevingen groter zijn. Controleer of je aanvullende dekkingen nodig hebt of kunt afsluiten tegen dergelijke natuurrampen.

 

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een bedrijfsgebouwenverzekering onmisbaar. Het is belangrijk om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsspecialist van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Zet de eerste stap om je bedrijf te beschermen tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over bedrijfsgebouwenverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Martin Dekker

Martin Dekker

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Martin Dekker. Martin houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven