Particulier

Cyberverzekering

Cyberaanvallen worden steeds frequenter, grootschaliger en professioneler uitgevoerd. Zorg ervoor dat jouw bedrijf goed beschermd is tegen financiële en aansprakelijkheidsrisico’s veroorzaakt door cyberaanvallen.

Cyberverzekering afsluiten?

Bescherm je bedrijf tegen financiële en aansprakelijkheidsrisico’s van cyberaanvallen. Klik hieronder en vul de informatie in voor een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een cyberverzekering?

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering biedt uitgebreide bescherming tegen de financiële gevolgen van cyberincidenten, zoals datalekken, ransomware, systeeminbraken en cyberaanvallen. Deze verzekering is specifiek ontworpen om de directe schade aan je IT-systemen en data te dekken. Bovendien dekt een cyberverzekering in veel gevallen ook de aansprakelijkheid voor schade die aan derde partijen is toegebracht.

Waarom een cyberverzekering afsluiten?

Cyberaanvallen worden steeds professioneler en frequenter uitgevoerd, het is daarom belangrijk om goed voorbereid te zijn op dergelijke aanvallen. Een cyberverzekering speelt hierin een belangrijke rol door de onderneming te beschermen tegen de hoge kosten die gepaard gaan met het herstel na een cyberincident. Deze kosten omvatten niet alleen juridische uitgaven en crisismanagement, maar ook compensaties, boetes en schadevergoedingen die kunnen voortvloeien uit schade aan derden. De verzekering biedt daarmee bescherming voor het behoud van de financiële stabiliteit en de reputatie van het bedrijf.

Een cyberverzekering helpt om continuïteit te waarborgen in het geval van digitale verstoringen. Zonder deze bescherming kunnen bedrijven blootgesteld worden aan onderbrekingen die de bedrijfsvoering kunnen belemmeren. Het hebben van een cyberverzekering betekent dus niet alleen herstel van directe schade, maar kan ook ondersteuning bieden in het snel en effectief reageren op incidenten. Hierdoor wordt de impact op de bedrijfsactiviteiten geminimaliseerd.

Cyberverzekering afsluiten?

Ben je op zoek naar een cyberverzekering die bij jouw bedrijf past? Vul dan je (bedrijfs)gegevens in door op ‘offerte aanvragen’ te klikken. Na het invullen van de offerte aanvraag kom je in contact met de adviseurs van EVR, onze experts doen er alles aan om ondersteuning te bieden bij het vinden van de perfecte verzekering. 

Met een persoonlijk advies op maat en een goed gesprek met onze verzekeringsadviseurs, ontdek je snel welke verzekering aansluit bij jouw organisatie. Wij nemen de financiële belangen serieus en zetten ons volledig in om de best mogelijke dekking en premie te vinden. Bij ons staat het bedrijfsbelang voorop en we zoeken graag met jou naar een cyberverzekering waar je echt iets aan hebt. Klik op de knop hieronder voor een offerte op maat.

Keuze uit de beste cyberverzekeraars

Wij werken o.a. samen met

Zo vraag je gemakkelijk een cyberverzekering aan

Stel hier jouw pakket met bedrijfsverzekeringen samen
1
Stap 1: Kies je verzekering

Selecteer de cyberverzekering en eventueel andere verzekering(en).

2

Stap 2: Advies door EVR

Een ervaren adviseur neemt contact met je op en spreekt je verzoek met je door.

3
Stap 3: Offerte op maat

De adviseur maakt een vergelijking en zorgt voor een offerte op maat.

4
Stap 4: Sluit je verzekering af

Je bent akkoord en sluit de cyberverzekering af.

Alles wat je moet weten over de cyberverzekering

Wat wordt er gedekt bij een cyberverzekering?

Met de toename van cyberaanvallen is het van belang om goed beschermd te zijn tegen de schade die uit dergelijke aanvallen kan voortvloeien. Hieronder volgen enkele algemene voorbeelden van wat doorgaans wel en niet wordt gedekt door een cyberverzekering. Het is echter belangrijk te weten dat de specifieke dekkingen en uitsluitingen van cyberverzekeringen kunnen variëren per verzekeraar:

Wat wordt er wel gedekt?

Wat wordt er niet gedekt?

Bedrijven die een cyberverzekering afsluiten, kiezen vaak ook voor deze verzekering:

Wanneer een bedrijf getroffen wordt door een cyberaanval, kan dit leiden tot bedrijfsstilstand. Deze onderbreking van de werkzaamheden heeft financiële gevolgen, zoals omzetverlies. In sommige gevallen kan dit verlies aan inkomsten aanvullend verzekerd worden. Lees meer over deze verzekering. 

Eigen risico bij cyberaanvallen

Bij een cyberverzekering betaalt de verzekerde eerst een eigen risico, dat zowel een vast bedrag als een percentage van de schade kan zijn, afhankelijk van de polisvoorwaarden. Dit bedrag wordt per incident berekend, wat inhoudt dat voor ieder cyberincident een vooraf bepaald eigen risico geldt. Door te kiezen voor een hoger eigen risico kan de verzekerde genieten van een lagere premie, aangezien dit een groter financieel risico voor de verzekerde betekent en tegelijkertijd het risico voor de verzekeraar vermindert. Dit kan voordelig zijn voor zowel de verzekerde als de verzekeraar.

Wat kan je doen om cyberrisico's te beperken?

Wat kan een bedrijf doen om de cyberrisico’s te beperken? Hieronder volgen enkele voorbeelden van effectieve strategieën om cyberrisico’s te beperken en de beveiliging van bedrijfsgegevens te verbeteren:

Regelmatige beveiligingsaudits en risicoanalyses
Het is van belang om periodiek beveiligingscontroles uit te voeren om kwetsbaarheden in het IT-systeem te identificeren en aan te pakken.

Firewalls en antivirussoftware
Gebruik firewalls en antivirusprogramma’s om netwerken te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en malware.

Regelmatige back-ups
Zorg ervoor dat je regelmatig belangrijke bedrijfsgegevens opslaat op een externe, veilige locatie om gegevensverlies te voorkomen.

Beveiligingstraining voor medewerkers
Bied regelmatig trainingen aan over cyberbeveiliging om medewerkers bewust te maken van de risico’s en hen te leren hoe ze phishing-aanvallen en andere veelvoorkomende cyberdreigingen kunnen herkennen en vermijden.

Het belang van deskundig advies

Het is belangrijk voor professionals en bedrijven om deskundig advies in te winnen bij het afsluiten van een cyberverzekering. Deze verzekering biedt bescherming tegen financiële schade als gevolg van claims die ontstaan door datalekken, ransomware, virussen, hacks en andere cyberaanvallen. Zonder de geschikte dekking kunnen deze claims ernstige financiële en reputatieschade veroorzaken. 

Het inschakelen van een specialist is daarom van onschatbare waarde. Het verzekert je niet alleen van gemoedsrust door de bevestiging dat je goed beschermd bent, maar het helpt ook financiële verliezen te voorkomen die door onvoldoende dekking kunnen ontstaan. Door te investeren in professioneel advies zorg je voor de best mogelijke bescherming voor jezelf en je onderneming. Een deskundige kan namelijk een verzekeringsoplossing op maat samenstellen, die perfect aansluit bij jouw specifieke bedrijf, de unieke risico’s die daarbij horen, en de eisen van jouw branche. Gezien de diversiteit in risico’s tussen verschillende sectoren en beroepen is dit een essentiële stap. Ontdek hieronder wat EVR voor jouw bedrijf kan betekenen.

Identificatie van de specifieke risico's

Elk bedrijf heeft zijn eigen set van potentiële risico's. Een makelaar heeft bijvoorbeeld andere verzekeringsbehoeften dan een kledingwinkel. Wij kunnen op het gebied van verzekeringen helpen bij het identificeren van deze specifieke risico's, zodat je verzekering bescherming biedt tegen de meest relevante dreigingen voor jouw praktijk of bedrijf.

Begrijpen van de polisvoorwaarden

De voorwaarden, dekkingen en uitsluitingen van een cyberverzekering kunnen complex zijn. Een deskundige kan deze voorwaarden verhelderen en ervoor zorgen dat je volledig begrijpt wat wel en niet gedekt is. Dit inzicht is waardevol bij het maken van een geïnformeerde beslissing over de verzekering die het beste bij jouw behoeften past.

Optimaliseren van dekking en kosten

Wij kunnen advies geven over hoe je de meest kosteneffectieve dekking kunt krijgen zonder in te leveren op de essentiële bescherming. Dit kan onder meer het aanpassen van dekkingslimieten en eigen risico's omvatten, afhankelijk van jouw specifieke risicotolerantie en financiële situatie.

Voortdurende ondersteuning

De behoeften van een professionele praktijk of bedrijf kunnen veranderen naarmate het groeit of zich ontwikkelt. Wij bieden voortdurende ondersteuning en kunnen adviseren over aanpassingen aan jouw polis om aan deze veranderende behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat je altijd beschermd bent tegen cyberrisico's.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een cyberverzekering wordt bepaald door een aantal verschillende factoren. Deze factoren helpen de verzekeraar om het risico in te schatten en op basis daarvan de premie vast te stellen. Over het algemeen kun je verwachten dat de volgende factoren worden meegenomen bij het bepalen van de premie. Let op, de methode en de factoren die gebruikt worden om de premie te bepalen, kunnen verschillen per verzekeraar: 

1. Omzet en verzekerd bedrag
De omzet en het verzekerde bedrag zijn belangrijke factoren bij het bepalen van de premie voor een cyberverzekering. Bedrijven met een hogere omzet en een groter verzekerd bedrag betalen een hogere premie, omdat het financiële risico bij een cyberincident toeneemt met de omvang van het bedrijf en de dekking van de verzekering. 

2. Aard van de data
De gevoeligheid van de data die het bedrijf beheert, is ook een belangrijke factor voor de verzekeraar. Bedrijven die persoonsgegevens, financiële informatie of andere gevoelige data beheren, worden gezien als hoger risico.

3. Bestaande veiligheidsmaatregelen
De kwaliteit en effectiviteit van de huidige cyberbeveiligingsmaatregelen van het bedrijf kunnen de premie beïnvloeden. Bedrijven met sterke beveiligingsprotocollen kunnen vaak rekenen op een lagere premie.

4. Dekkingen
De dekkingen binnen een cyberverzekering zijn bepalend voor de premiehoogte. Bedrijven die kiezen voor uitgebreidere dekkingen, zoals het verbeteren van de software, herstel van systemen en dekking voor bedrijfsschade, zullen doorgaans een hogere premie betalen. Dit komt omdat deze extra dekkingen het risico voor de verzekeraar vergroten, aangezien ze een breder scala aan preventiemaatregelen en cyberincidenten moeten dekken.

Weten wat jouw premie voor een cyberverzekering wordt?

Ontvang een offerte op maat

Wat moet ik doen bij een cyberaanval?

Wat te doen wanneer je bedrijf of organisatie is getroffen door een cyberaanval? Het is cruciaal om voorbereid te zijn met een uitgebreid en passend respons plan. Een goed beleid kan de schade beperken en het herstel versnellen. Hieronder vind je een voorbeeld van een stappenplan met acties die je kunt ondernemen: 

Voorbereiding

  • Zorg voor een verzekering die de financiële en aansprakelijkheidsrisico’s dekt die veroorzaakt worden door cyberaanvallen, zoals datalekken en ransomware-aanvallen.
  • Ontwikkel een response plan voor het reageren op cyberaanvallen. 

Detectie

  • Gebruik beveiligingssoftware of tools om verdachte activiteiten en bedreigingen te detecteren en te monitoren.
  • Zorg voor een duidelijk protocol voor het melden van verdachte activiteiten en bedreigingen.

Reactie

  • Contacteer de verzekeraar voor advies en het inschakelen van de dienstverleningenr. 
  • Isoleer de getroffen systemen om verdere verspreiding van de aanvallen te voorkomen. Onderzoek de aard en de omvang van de aanval.
  • Communiceer intern met stakeholders en externe klanten om de aanval te melden. Vitale sectoren zijn verplicht ernstige digitale veiligheidsincidenten te melden bij het Nationale Cyber Security Centrum (NCSC). 

Herstel 

  • Probeer zo snel als mogelijk de systemen te herstellen door de systemen te updaten en (weer) online te zetten.
  • Gebruik back-ups om datagegevens te herstellen.

Evalueer na afloop de effectiviteit van het respons plan en indien nodig pas je het plan aan.

In welke situaties kan een cyberverzekering ondersteuning bieden?

In een tijdperk waarin cyberaanvallen toenemen en de financiële risico’s groot zijn, kan een cyberverzekering essentieel zijn om bescherming te bieden tegen dergelijke incidenten. Hieronder volgen enkele voorbeeldscenario’s die illustreren op welke manieren bedrijven te maken kunnen krijgen met cyberaanvallen en hoe een verzekeraar kan helpen in deze situaties.

Een ransomware-aanval betekent dat hackers belangrijke bedrijfsdata versleutelen, wat ertoe leidt dat het getroffen bedrijf moeilijk of niet verder kan werken vanwege het ontbreken van kritieke gegevens. In dergelijke situaties eisen de aanvallers vaak losgeld om de data te ontsleutelen. Een cyberverzekering biedt dekking voor het betalen van dit losgeld, als dit niet is uitgesloten in de polisvoorwaarden en dit wordt beschouwd als de beste actie in de gegeven situatie. Daarnaast kan de cyberverzekering ook (optioneel) de kosten vergoeden voor het herstellen van de data en de inkomstenderving tijdens de stilstand van het bedrijfsproces. Het is belangrijk om de polisvoorwaarden goed te controleren om te begrijpen waarvoor je beschermd bent en wat je mogelijk aanvullend moet verzekeren.

Een bedrijf is slachtoffer geworden van een cyberaanval, wat heeft geleid tot een datalek. De datalek heeft reputatieschade en klantverlies veroorzaakt, met als gevolg een zichtbaar omzetverlies in de bedrijfsresultaten. Een cyberverzekering kan uitkomst bieden door de kosten te vergoeden voor crisismanagement en PR-consultaties. Deze maatregelen worden ingezet om het publieke imago van het bedrijf te herstellen en het klantvertrouwen te herwinnen.

Hackers hebben belangrijke intellectuele eigendommen van een bedrijf gestolen, waaronder patenten, bedrijfsgeheimen en belangrijke data. Dit heeft geleid tot een competitief nadeel. In dergelijke gevallen kan een cyberverzekering dekking bieden voor de juridische kosten om de daders aan te klagen en de intellectuele eigendommen te beschermen.

Tips voor je cyberverzekering

Tip 1: Cybersecurity trainingen
Door cybersecurity trainingen wordt het personeel zich meer bewust van cyberdreigingen. Je kunt bijvoorbeeld trainingen geven over het herkennen van phishing en andere cyberaanvallen, waardoor de risico’s op (cyber)schade verminderen.

Tip 2: Zorg voor sterke beveiligingssystemen
Door te investeren in goede cybersecurity verlaag je niet alleen het risico op cyberaanvallen, maar een goede bescherming kan ook leiden tot lagere premies bij het afsluiten van een cyberverzekering.

Tip 3: Bekijk en beoordeel de verzekering met regelmaat
Naast dat cyberaanvallen steeds vaker voorkomen, ontstaan er ook continu nieuwe vormen van cyberaanvallen. Door deze ontwikkelingen regelmatig te volgen en je polis bij te werken, zorg je ervoor dat je altijd beschermd bent tegen dergelijke dreigingen.

Deskundig advies

Als je op zoek bent naar financiële bescherming voor je onderneming, is een cyberverzekering onmisbaar. Het is cruciaal om een verzekering af te sluiten die bij jouw bedrijf past. Laat je daarom adviseren door een verzekeringsexpert van EVR. Samen zoeken we naar een verzekering die perfect aansluit bij jouw situatie. Bescherm je bedrijf tegen onvoorziene financiële risico’s door vandaag nog een offerte op maat aan te vragen, eenvoudig via de knop hieronder.

Offerte aanvragen

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal & van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

Hoe wij helpen bij het vinden van de juiste verzekering

Op Verzekering.nl begrijpen we dat het vinden van de juiste verzekering overweldigend kan zijn. Daarom koppelen wij jouw aanvraag aan een verzekeringsexpert van EVR. Deze experts brengen jouw specifieke behoeften in kaart en gebruiken hun diepgaande kennis van de verzekeringsmarkt om je te matchen met de verzekering die het best bij jou past. Met persoonlijke aandacht en deskundig advies zorgen we ervoor dat je niet alleen verzekerd bent, maar ook verzekerd bent van de beste dekking voor jouw situatie.

Zo verdienen wij ons geld

Bij Verzekering.nl zijn we transparant over hoe we ons geld verdienen. Wij ontvangen een commissie van de verzekeringsmaatschappijen wanneer je via ons platform een verzekering afsluit. Dit beïnvloedt echter nooit ons advies of onze aanbevelingen. Onze prioriteit ligt bij het vinden van de beste match voor jou, gebaseerd op jouw unieke behoeften en voorkeuren. Deze aanpak zorgt ervoor dat we onafhankelijk en objectief blijven, terwijl we jou kosteloos ondersteunen in het vinden van de ideale verzekering.

Onze kwaliteit waarborgen wij zo

Er is niets belangrijker dan het afsluiten van een goede verzekering. Of het nu gaat om een bedrijfsaansprakelijkheids-, beroepsaansprakelijkheids-, bedrijfsauto-, verzuim-, of een andere zakelijke verzekering. Onze maatstaven zijn altijd hetzelfde. We vergelijken dan ook objectief en onafhankelijk onze verzekeringen. Hierdoor worden er geen partijen voorgetrokken.

Daarnaast werken we met een zo uitgebreid mogelijk aanbod. We staan alleen open voor een samenwerking met partners als zij een compleet aanbod aanbieden.

Ons doel is namelijk om zowel budget opties als uitgebreidere verzekeringen aan je voor te kunnen leggen. Zo kan onze vergelijkingstool de beste verzekering voor jou aanbieden.

Veelgestelde vragen

De belangrijkste antwoorden over cyberverzekeringen

Bronnen en expertise

De volgende bronnen zijn geraadpleegd bij het opstellen van deze pagina:

Gecontroleerde informatie door een expert

Picture of Robert Jan Everts

Robert Jan Everts

De informatie op deze pagina is gecontroleerd door Robert Jan Everts. Robert Jan houdt zich constant bezig met het waarborgen van de kwaliteit van het aanbod dat wij aanbieden. Hij checkt hierbij of de informatie van de aanbieders overeenkomt met de informatie die wij geven.

Scroll naar boven