Particulier

Allianz bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Waarom Allianz bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
De Allianz bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd jouw bedrijf voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims die ontstaan door schade aan derden.

Als ondernemer loop je altijd het risico schade aan te richten bij anderen. Dit kan verschillende soorten schade omvatten, zoals materiële schade en letselschade. Het aanrichten van schade aan een derde kan op verschillende manieren gebeuren. Helaas kunnen jouw producten niet altijd veilig genoeg zijn, waardoor een klant materiële of letselschade kan oplopen. Dit kan ook gebeuren door een gladde vloer, waardoor een klant zijn arm kan breken. Als ondernemer kan je aansprakelijk gesteld worden voor de schade en een aansprakelijkheidsclaim ontvangen. Deze claims kunnen, vooral in het geval van letselschade, snel oplopen. Door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz af te sluiten, ben je verzekerd tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims.

Het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn om deze verzekering af te sluiten. Banken, opdrachtgevers, klanten en brancheorganisaties kunnen in sommige situaties vragen om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat deze verschillende risico’s dekt.

Voordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz

Het afsluiten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz brengt verschillende voordelen met zich mee. We noemen graag de verschillende voordelen die Allianz biedt met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering:

  • Verzekerd voor letselschade.
  • Dekking voor schade aan eigendommen van anderen.
  • De verzekering biedt dekking voor schade die voortkomt uit een gebrek in een product.
  • Dekking voor gevolgschade.
  • Schade die werknemers elkaar toebrengen of oplopen, wordt vergoed.
  • Milieuschade die plotseling of door een incident ontstaat, is meeverzekerd.
  • Ook vergoedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz de maatregelen om verdere schade te voorkomen of te beperken.
  • Het afsluiten van extra dekkingen voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gebeurt in overleg met onze verzekeringsadviseurs. Onze specialisten voorzien je van informatie over mogelijke extra dekkingen.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz geen dekking biedt. We noemen hieronder de situaties waarin de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz geen dekking biedt:

  • Contractuele aansprakelijkheid: Als ondernemer kan je wettelijk aansprakelijk gesteld worden, maar je kunt ook afspraken maken waardoor je in bepaalde situaties aansprakelijk bent, bijvoorbeeld door middel van contracten. In dit soort gevallen ben je niet verzekerd voor de aansprakelijkheid.
  • Beroepsfouten: Binnen jouw beroep kan het voorkomen dat je een fout maakt met vervelende gevolgen, bijvoorbeeld als financieel adviseur, maar ook als marketeer. Schades die voortkomen uit dit soort beroepen kunnen vermogensschade veroorzaken bij bedrijven. Met de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz ben je niet verzekerd voor de gevolgen van deze fouten. Deze aansprakelijkheidsclaims kunnen gedekt worden met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Wil je weten in welke gevallen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz nog meer dekking biedt? Vul het offerteverzoek in en kom in contact met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze specialisten kunnen je voorzien van de gewenste informatie.

Het afsluiten van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz wordt afgesloten via een onafhankelijke verzekeringsadviseur van EVR. De adviseurs van EVR zijn specialisten die op basis van de verstrekte informatie de situatie goed kunnen beoordelen. Hierdoor weet je zeker dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aansluit bij jouw onderneming. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd.

De premie voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz kan per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betaald worden. De premie wordt berekend op basis van de jaaromzet/jaarloon van je bedrijf en/of de herbouwwaarde van een onroerend goed. Tot slot wordt de premie bepaald op basis van de hoogte van het verzekerde bedrag.

Ben je geïnteresseerd in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz? Vul het offerteverzoek in en kom in contact met onze onafhankelijke adviseurs die je verder zullen helpen.

Scroll naar boven