Particulier

a.s.r. verzuimverzekering

Waarom a.s.r. verzuimverzekering
De a.s.r. verzuimverzekering dekt de kosten die jouw onderneming moet maken, doordat je te maken hebt met een langdurige zieke medewerker.

Als een werknemer ziek is, betekent dit niet alleen dat je tijdelijk een werknemer mist, maar ook dat je verantwoordelijk bent voor het betalen van het loon en het re-integratietraject van de zieke werknemer. Werkgevers zijn wettelijk verplicht om arbeidsongeschikte werknemers gedurende twee jaar door te betalen, ongeacht of de werknemer niet kan werken vanwege ziekte of een ongeval. In beide gevallen ben je als werkgever verantwoordelijk voor de doorbetaling en re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Met de a.s.r. verzuimverzekering worden deze kosten gedekt. Hierdoor ben je als werkgevers financieel beschermt als een medewerker langdurig ziek wordt. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op het herstel van de zieke medewerker en het voorkomen van langdurig verzuim.

De a.s.r. verzuimverzekering biedt meer dan alleen financiële bescherming. Zo worden werkgevers bijgestaan in het re-integratieproces van zieke medewerkers, hierdoor ben je als werkgever niet verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer. Voor een medewerker die langdurig ziek is, kan het moeilijk zijn om weer terug te keren op de werkvloer. Een goed re-integratie traject is daarom van belang. Met de verzuimverzekering van a.s.r worden werkgevers begeleid bij het re-integratietraject, wat de kans op succes vergroot.

Voordelen van de a.s.r. verzuimverzekering

De a.s.r. verzuimverzekering biedt verschillende dekkingen. Zo is er een basisdekking die dekking biedt voor het loon van zieke medewerkers. Daarnaast is er een aanvullende dekking voor re-integratiekosten en een aanvullende dekking voor vervanging van de zieke medewerker. Hierdoor kunnen werkgevers een verzekering samenstellen die precies aansluit op hun specifieke situatie.

De a.s.r. verzuimverzekering is ook een flexibele verzekering. Zo is het mogelijk om de verzekering aan te passen aan de veranderende omstandigheden binnen jouw bedrijf. Als het aantal medewerkers bijvoorbeeld toeneemt of afneemt, kan de verzekering worden aangepast. Hierdoor blijft de verzekering altijd aansluiten op de situatie van het bedrijf.

Daarnaast biedt a.s.r. met haar verzuimoplossingen ook preventieve ondersteuning. Dit betekent dat werkgevers worden geholpen bij het voorkomen van ziekteverzuim.

Wat is er niet verzekerd?

Eerder werd al benoemd in welke situaties de a.s.r. verzuimverzekering dekking biedt aan jouw onderneming. Toch zijn er ook situaties waarin a.s.r. geen dekking biedt. In de volgende situaties zal de verzekeraar geen financiële dekking bieden voor jouw bedrijf:

  • Een medewerker die al arbeidsongeschikt was voordat hij in dienst kwam of toen je de verzekering afsloot.
  • Als je als werkgever schuldig bent aan de arbeidsongeschiktheid van de medewerker.
  • Bij het slecht meewerken aan de re-integratie. Dit beïnvloedt de uitkering.
  • Als je als werkgever niet hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen en je van UWV langer loon moet doorbetalen.
  • Als er sprake is van fraude.

a.s.r. verzuimverzekering afsluiten

Ben je geïnteresseerd in de a.s.r verzuimverzekering? Ga dan nu naar het offerteformulier op de website en vul het in. De verzekeringsadviseurs van EVR zullen contact met je opnemen over het ingevulde offerteformulier. Tijdens dit gesprek zullen de wensen en behoefte in kaart worden gebracht, zodat er een verzekering op maat opgesteld kan worden.

Scroll naar boven