Particulier

Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt bestuurders voor hun prive vermogen, zodra ze aansprakelijk worden gesteld.

De Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en toezichthouders van een onderneming of organisatie, nadat ze aansprakelijk zijn gesteld voor schade. Als een bestuurder, commissaris of een toezichthouder een bestuurlijke fout maakt kan dit voor een vervelende situatie zorgen die grote financiële gevolgen heeft de onderneming, maar ook voor de verantwoordelijke van de fout. 

 

De Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt ondernemingen van bestuur fouten, zoals onjuiste financiële rapportages of het niet naleven van wet- en regelgeving. Deze bestuur fouten kunnen er toe leiden dat je als onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. De Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële kosten die het gevolg zijn van een aansprakelijkheidsclaim.

Wat is er gedekt?

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is van groot belang voor bestuursleden of toezichthouders van bedrijven. Een bestuurlijke beslissing heeft impact op de gehele organisatie, waardoor een verkeerde beslissing voor een vervelende situatie kan zorgen binnen de onderneming. De Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt bestuurders een dekking voor de financiële schade die je kunt aanrichten. Door de verzekering af te sluiten wordt er voorkomen dat er beroep gedaan kan worden op het privé vermogen van de bestuurders, mits het verzekerd bedrag voldoende is.

 

Per verzekeraar kan het verschillen wat er gedekt wordt met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het is daarom goed om in kaart te brengen welke situaties gedekt zijn bij Allianz:

 

  • De verzekering dekt aansprakelijkheid bij verkeerde uitvoering van werkzaamheden.
  • De verzekering dekt aansprakelijkheid bij het begaan van onrechtmatige daad.
  • Er is dekking voor interne (door de bestuurde organisatie) en externe (door derden) aanspraken.
  • Juridische hulp is inbegrepen.

Uiteraard zullen er ook situaties voorkomen, waarin Allianz geen dekking biedt met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Voordat je de verzekering afsluit is het goed om te weten welke situaties geen dekking krijgen van de verzekeraar:

 

  • Boetes en dwangsommen.
  • Er is geen dekking voor de Amerikaanse en Canadese wetgeving inzake van pensioen en aandelen.
  • Opzettelijke fraude bij vermogensdelicten.
  • Schade die door persoonlijke bevoordelingen of door het bewust handelen in strijd met de statuten.

Wil je weten in welke situaties de Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog meer dekking biedt voor jouw organisatie. Vul het offerteformulier in en kom in contact met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze adviseurs zullen je voorzien van de benodigde informatie en staan je bij, bij het afsluiten van de gewenste verzekeringen.

Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Als je geïnteresseerd bent in het afsluiten van de Allianz bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, vul dan het offerteformulier in om in contact te komen met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze verzekeringsspecialisten zullen het formulier bespreken en samen met jou bepalen of de verzekering past bij jouw wensen en behoeften. EVR neemt de financiële belangen van klanten erg serieus, waardoor er gezocht wordt naar een sluitende verzekering, voor de best mogelijke premie.

 

Scroll naar boven