Particulier

HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
De HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt bestuurders en hun privé vermogen tegen mogelijke aansprakelijkheidsclaims na een bestuur fout.

Toezichthouders, commissarissen en bestuurders hebben te maken met grotere risico’s als het gaat om aansprakelijkheid voor hun organisatie. Door een steeds veranderende regelgeving en doordat ze te maken hebben met veel stakeholders is het lastig om een beslissing te maken. Verkeerde beslissingen kunnen ervoor zorgen dat je aansprakelijk wordt gesteld en een aansprakelijkheidsclaim krijgt. De HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt beleidsmakers van organisaties en ondernemingen dekking voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims. Hierdoor kunnen de beleidsbepalers hun werk met een gerust hart uitoefenen.


De HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt bedrijven tegen fouten van bestuurders, zoals mismanagement, verkeerde financiële rapportages of het niet naleven van regels en wetten. Bovenstaande fouten kunnen ertoe leiden dat het bedrijf aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade. Door de HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, worden de financiële kosten van een aansprakelijkheidsclaim gedekt, waardoor je nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

Wat is er gedekt met?

Voor bestuursleden en toezichthouders van bedrijven wordt het aangeraden om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Verkeerde bestuurlijke beslissing hebben een grote impact om het bedrijf, waardoor er vervelende situaties kunnen ontstaan voor de onderneming. De HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële schade die bestuurders kunnen veroorzaken. Door HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten ben je gedekt voor mogelijke aansprakelijkheidsclaims en kan er geen beroep gedaan worden op het privé vermogen van de bestuurders. Het afsluiten van de verzekering is in dat opzichte van cruciaal belang, zodat de financiën van de bestuurders beschermd worden.


Voordat je overgaat tot het afsluiten van de HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is het goed om te weten in welke situaties de verzekering dekking biedt. In de volgende situaties biedt HDI dekking:

  • De aansprakelijkheid van bestuurders van de verzekerde onderneming en de dochterondernemingen.
  • Verdedigingskosten van bestuurders in geval van onderzoek tegen de onderneming.
  • Juridische bijstand.

Tijdens het afsluiten is het van belang om goed de polisvoorwaarden door te nemen, zodat er duidelijk wordt gemaakt in welke situaties er dekking is. Op het polis blad zullen de situaties weergeven staan, waarin de verzekeraar wel of geen dekking biedt.


Wil je weten in welke situaties de HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nog meer dekking biedt voor jouw organisatie. Vul het offerteformulier in en kom in contact met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze adviseurs zullen je voorzien van de benodigde informatie en staan je bij, bij het afsluiten van de gewenste verzekeringen.

HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Ben je geïnteresseerd in het afsluiten van de HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Vul dan nu het offerteformulier in om in contact te komen met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze verzekeringsspecialisten zullen het formulier gezamenlijk doornemen om te bepalen of de HDI bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan jouw wensen en behoeften. Bij EVR hechten we veel waarde aan de financiële belangen van onze klanten en daarom zullen we ons uiterste best doen om een passende verzekering te vinden tegen de best mogelijke premie.

Scroll naar boven