Particulier

De Goudse CAR-verzekering

Waarom De Goudse CAR-verzekering
De Goudse CAR-verzekering biedt participanten op de bouwplaats een dekking voor de mogelijke risico’s.

Of je nu aannemer, opdrachtgever of projectontwikkelaar bent, het is van cruciaal belang om de juiste verzekering af te sluiten om mogelijke risico’s en onverwachte gebeurtenissen tijdens de bouw te beheersen. Tijdens het bouwproces lopen bouwparticipanten meer risico’s dan wordt gedacht en het is van belang om deze risico’s zo goed mogelijk te dekken. De Goudse CAR-verzekering biedt een uitgebreide dekking voor bouwprojecten, waardoor participanten gedekt zijn voor de financiële gevolgen. De Goudse CAR-verzekering is speciaal ontworpen om hieraan te voldoen.

De constructie allriskverzekering dekt schade aan het bouwproject zelf tijdens de bouwperiode. Dit omvat schade als gevolg van brand, storm, diefstal, vandalisme en andere onverwachte gebeurtenissen. Verder voorziet de verzekering tevens in vergoeding voor verlies of fysieke schade veroorzaakt door ontwerp- en constructiefouten, en biedt het bescherming tegen aansprakelijkheid voor zowel aannemers als opdrachtgevers. Als er bijvoorbeeld fouten worden ontdekt in het ontwerp of de constructie van het project, zal de verzekering de kosten van reparatie of reconstructie dekken.

Voordelen van de Goudse CAR-verzekering

Het afsluiten van een CAR-verzekering bij De Goudse brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo ben je voor alle vormen van materiële schade op de bouwplaats gedekt door de verzekering, ongeacht of deze schade is ontstaan door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden. Dit omvat ook diefstal van bouwmaterialen.

De afhandeling van grote schades (tot € 50.000,-) verloopt snel en efficiënt. Een onafhankelijke expert stelt de schade ter plaatse vast. Als je akkoord gaat met het vastgestelde bedrag, ontvang je binnen enkele dagen de uitbetaling op jouw rekening.

Tot slot biedt de verzekering een doorlopende dekking. Dit betekent dat al jouw projecten onder dezelfde verzekering vallen. Je hoeft dus niet voor elk afzonderlijk project een aparte verzekering af te sluiten.

Het voordeel van de Goudse CAR-verzekering is dat de verzekering flexibel is en kan worden aangepast aan de specifieke behoeften van het bouwproject. Of het nu gaat om een klein renovatieproject of een grootschalige nieuwbouw, de verzekering kan op maat worden gemaakt met de juiste dekking en limieten. Hierdoor heb je als verzekerde de vrijheid om de gewenste bescherming te selecteren op basis van het projecttype, de omvang en de risico’s die ermee gepaard gaan.

Wat is er verzekerd met de CAR-verzekering van De Goudse?

Voordat je de CAR-verzekering afsluit, is het goed om te weten wat De Goudse specifiek dekt met de CAR-verzekering. Hieronder staat een overzicht met verschillende situaties waarin er uitgekeerd wordt.

Gedekte risico’s:

  • Schade aan het werk als gevolg van brand, storm, diefstal of vandalisme • Diefstal van bouwmaterialen
  • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever tijdens het werk, tot € 500.000,-
  • Verzekering gedurende de bouw-/montagetermijn tot aan de oplevering
  • Schade na oplevering is maximaal 12 maanden verzekerd als er een onderhoudstermijn is overeengekomen in het bestek of de bouwovereenkomst
  • Mogelijkheid om maximaal 3 lopende projecten mee te verzekeren (inloopdekking)
  • Niet gedekte risico’s: • Schade door opzet of roekeloosheid • Schade door asbest
  • De Goudse CAR-verzekering afsluiten

Ben je geïnteresseerd in de Goudse CAR-verzekering? Vul dan het offerteverzoek in en kom in contact met de specialisten van EVR. Onze verzekeringsadviseurs staan klaar om je te helpen bij het afsluiten van de Goudse CAR-verzekering.

Scroll naar boven