Particulier

HDI inventaris- en goederenverzekering

Waarom HDI inventaris- en goederenverzekering
De HDI inventaris- en goederenverzekering is een geschikte verzekering om de bedrijfsmiddelen te beschermen tegen o.a. brand, storm en waterschade.

Als ondernemer ben je afhankelijk van talloze zaken. Het kan gebeuren dat je bedrijfsmiddelen, productiemiddelen of handelsvoorraad beschadigd raken door brand, water of diefstal. Deze schade kan vervelende gevolgen hebben voor jouw onderneming, omdat er vaak een grote investering is gedaan. Buiten de schade aan de inventaris- en goederen, zorgt de schade er ook voor dat de werkzaamheden vertraagd worden. Een vervelende situatie die je kosten wat het kost wilt vermijden. De HDI inventaris- en goederenverzekering biedt dekking aan ondernemers hun bedrijfsmiddelen. Zodra er sprake is van schade aan de inventaris- en goederen keert de verzekeraar het vastgestelde bedrag uit, zodat je snel weer aan de slag kunt.

De HDI inventaris- en goederenverzekering beschermt jouw bedrijfsmiddelen voor de mogelijke schade. Als eigenaar van een bedrijf of onderneming heb je waarschijnlijk diverse inventaris, zoals bureaus, computers, kantoorbenodigdheden en mogelijk speciale machines en voorraden. Onder goederen valt handelsvoorraad, inclusief grond- en hulpstoffen die worden gebruikt bij de productie van jouw eindproduct, zoals halffabricaten, brandstoffen en verpakkingsmateriaal. Deze items zijn het hart van jouw bedrijf en het is begrijpelijk dat je de goederen wilt verzekeren. Met de HDI inventaris- en goederenverzekering zijn zowel jouw inventaris als de goederen gedekt.

Wat is er verzekerd?

Voordat je de HDI inventaris en goederen afsluit is het van belang om te weten wanneer je gedekt bent. Hieronder staat een overzicht met enkele punten, waarin de HDI inventaris- en goederenverzekering van kracht is:

  • Je bent verzekerd tegen schade aan inventaris- en goederen door brand, ontploffing, blikseminslag, overspanning, storm, water- en/of neerslag, inbraak en vandalisme na inbraak.
  • Schade aan gehuurde gebouwen bij inbraak of vandalisme, tot maximaal EUR 2.500 per gebeurtenis.
  • Huurdersbelang is meeverzekerd onder het verzekerd bedrag voor.
  • Dekking voor schade aan inhoud van koelkasten en diepvriezers na storing, tot maximaal EUR 5.000.

Helaas zullen er ook situaties voor kunnen doen, waarin de HDI inventaris- en goederenverzekering geen dekking biedt. Hieronder benoemen we enkele situaties, waarin je geen dekking krijgt met de HDI inventaris- en goederenverzekering.

  • Schade wat het gevolg is van molest, atoomkernreacties, aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en overstromingen.
  • Schade die wordt veroorzaakt door constructiefouten, slijtage en achterstallig onderhoud.
  • Opzet, bewuste of onbewuste roekeloosheid en illegale activiteiten
  • Schade aan computers of bestanden door niet goed werkende software.
  • Schade door neerslag binnengekomen als gevolg van openstaande ramen, deuren, luiken en/of ventilatieopeningen en vochtdoorlating van muren.

Is de HDI inventaris & goederenverzekering geschikt voor mijn bedrijf?

De HDI inventaris- en goederenverzekering is geschikt voor bedrijven die beschikken over inventaris, zoals kantoorapparatuur, machines, meubilair en andere bedrijfsmiddelen. Daarnaast is het ook geschikt voor bedrijven met een handelsvoorraad, zoals detailhandels, groothandels, productiebedrijven en distributiebedrijven. In principe heeft elke onderneming die afhankelijk is van inventaris en goederen in hun dagelijkse bedrijfsvoering baat aan de HDI inventaris- en goederenverzekering.

HDI inventaris- en goederenverzekering afsluiten

Ben je geïnteresseerd in de HDI inventaris- en goederenverzekering? Vul het offerteverzoek in en neem contact op met de verzekeringsadviseurs van EVR. Onze deskundige adviseurs staan klaar om je te voorzien van informatie over deze verzekering. Tijdens een gesprek zullen we ook jouw specifieke wensen en behoeften bespreken, zodat we een passende verzekering kunnen afsluiten.

Scroll naar boven