Particulier

WGA hiaatverzekering

Een WGA hiaatverzekering biedt jouw medewerkers een financieel vangnet nadat ze arbeidsongeschikt raken. Wij helpen je graag verder met het zoeken naar een passende verzekering.

WGA hiaatverzekering afsluiten?

Klik op onderstaande knop, vul alle gegevens in en ontvang een offerte op maat voor jouw organisatie.

Waarom een WGA hiaatverzekering?

Wat is een WGA-hiaatverzekering?

De WGA-hiaatverzekering is een verzekering die dekking biedt aan medewerkers wanneer ze te maken hebben met langdurige arbeidsongeschiktheid. De WGA-hiaatverzekering biedt dekking voor het inkomensverlies waar werknemers mee te maken kunnen krijgen. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid stopt de verplichte doorbetaling van de werkgever aan de werknemer.

  

De werknemer ontvangt dan een WIA-uitkering. Het verschil tussen de uitkering en het vorige salaris kan zorgen voor een inkomensgat. Dit financiële verlies wordt ook wel het WGA-hiaat genoemd. Door de WGA-hiaatverzekering af te sluiten, biedt je medewerkers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. De WGA-hiaatverzekering biedt een aanvullende vergoeding op de uitkering die een werknemer ontvangt door arbeidsongeschiktheid.

  

Het is belangrijk om de WGA-hiaatverzekering af te sluiten omdat deze het inkomensverlies van arbeidsongeschikte werknemers kan beperken. Hierdoor komen werknemers die arbeidsongeschikt zijn geraakt niet in financiële problemen door het verlies van inkomen. Het voordeel van de WGA-hiaatverzekering is dat je goed werkgeverschap biedt en dat de premie fiscaal aftrekbaar is, waardoor je als werkgever geen kostenpost hebt voor de verzekering.

Wat is de WGA en het WGA-hiaat?

De WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De WGA is een onderdeel van de WIA, net als de IVA. Medewerkers die te maken hebben met gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (meer dan 35%) krijgen te maken met de WGA.

  

Het WGA-hiaat is het inkomensverlies waar een werknemer mee te maken krijgt na langdurige arbeidsongeschiktheid. In het begin ontvangt de werknemer een WGA-loongerelateerde uitkering. Deze uitkering wordt na verloop van tijd een WGA-loonaanvullingsuitkering of een WGA-vervolguitkering. Deze uitkeringen zijn lager dan de oorspronkelijke WGA-startuitkering die de werknemer aanvankelijk ontving. Het verschil in inkomen wordt het WGA-hiaat genoemd. Dit verschil kan oplopen tot 30% van het inkomen dat de medewerker verdiende. Dit kan vervelende financiële gevolgen hebben voor de arbeidsongeschikte werknemer.

Verschil tussen de basis WGA-hiaatverzekering en de uitgebreide WGA-hiaatverzekering.

Binnen de WGA-hiaatverzekering is er een verschil tussen de basis WGA-hiaatverzekering en de uitgebreide WGA-hiaatverzekering.

Basis WGA-hiaatverzekering:

  • De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het percentage arbeidsongeschiktheid en bedraagt minimaal 35%.
  • De medewerker krijgt een vergoeding als hij minder dan 50% van het loon verdient volgens UWV. Hierbij geldt een minimum jaarlijks inkomen van €22.500.
  • De verzekering biedt een vergoeding aan als de medewerker een WGA-vervolguitkering ontvangt.

Uitgebreide WGA-hiaatverzekering:

  • De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het percentage arbeidsongeschiktheid en bedraagt minimaal 35%. Je ontvangt minimaal 70% van het loon bij arbeidsongeschiktheid.
  • De arbeidsongeschikte medewerker ontvangt minimaal 5% extra dekking als er 50% of meer van de restverdiencapaciteit wordt benut. Deze vergoeding ontvang je ook als je minder dan 50% verdient.
  • Er is inkomenszekerheid als een medewerker een WGA-uitkering ontvangt, inclusief de WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering. De medewerker ontvangt ook een vergoeding bij een IVA-uitkering.

Is de WGA-hiaatverzekering niet precies wat je zoekt? Neem dan een kijkje bij de verzuimverzekering of de WIA-hiaatverzekering. Mogelijk zijn dit verzekeringen die geschikt zijn voor jouw onderneming.

De WGA-hiaatverzekering afsluiten

Wil je de WGA-hiaatverzekering afsluiten? Vul het offerteverzoek verzuimverzekering in en kom in contact met de verzekeringsadviseurs van EVR. De verzekeringsspecialisten zullen je verder helpen bij het afsluiten van de WGA-hiaatverzekering. Door middel van het offerteverzoek en het gesprek kan de verzekeringsadviseur de best passende verzekering en verzekeraar voor je uitzoeken. Zo kom je erachter of jouw bedrijf past bij de verzekeraar en verzekering. Door het gesprek met de adviseur weet je zeker dat je nooit onder- of oververzekerd bent. Zo betaal je nooit te veel premie en heb je een sluitende WGA-hiaatverzekering.

Verzekering.nl

Op het moment dat je een offerte aanvraagt bij Verzekering.nl voor een zakelijke verzekering kom je direct in contact met een onafhankelijke verzekeringsexpert van Eijgendaal en van Romondt. Door middel van persoonlijk advies en actief meedenken voegen zij waarde toe voor jou en jouw bedrijf.

Hoe worden wij beoordeeld?

De bezoekers van deze website beoordelen onze dienstverlening met de volgende score.

Wij staan voor

WGA hiaatverzekering vergelijken

Wij bekijken wat je doet en gaan voor je op zoek naar een passende verzekering.

Hoe werkt de WGA-hiaatverzekering basis?

Een medewerker die arbeidsongeschikt is kan een WGA-vervolguitkering ontvangen. Dit geldt bij arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% en wanneer hij niet voldoende verdient. Het is onvoldoende wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat hij met zijn beperkingen nog kan verdienen. De WGA-hiaat basisverzekering vult de WGA-vervolguitkering aan tot maximaal 70% van het oorspronkelijke loon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voorbeeld:

Laatst verdiende salaris: €40.000
Uitkering werkgever 1e jaar: 100%
Uitkering werkgever 2e jaar: 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage: 45%
Huidig inkomen 3e jaar: €0
Minimumloon: €25.070 
WGA-uitkering UWV: €7.019,60 
WGA-hiaat basisuitkering: €4.180,40 
Totaal inkomen: €11.200

Enkele tips voor je WGA hiaatverzekering

Hoe werkt de WGA-hiaatverzekering uitgebreid?

Met de WGA-hiaatverzekering uitgebreid verzekert de werkgever een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering en de WGA-vervolguitkering voor uw medewerkers.

Medewerkers die arbeidsongeschikt zijn maken aanspraak op een WGA-vervolguitkering. Dit geldt bij een arbeidsongeschiktheid van 35% tot 80% en als de werknemer onvoldoende verdient. Het is onvoldoende wanneer de medewerker minder dan 50% verdient van wat u werknemer nog kan verdienen volgens het UWV, dit noemen we restverdiencapaciteit. Verdient hij meer dan 50%, dan ontvangt hij geen WGA-vervolg, maar een loonsaanvullingsuitkering. De aanvulling op de vervolguitkering bedraagt 70% van het laatst verdiende loon. De aanvulling op de loonaanvullingsverzekering is 75%.

Voorbeeld:

Laatst verdiende salaris: €40.000
Uitkering werkgever 1e jaar: 100%
Uitkering werkgever 2e jaar: 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage: 45%
Huidig inkomen 3e jaar: €0
Minimumloon: €25.070 
WGA-uitkering UWV: €8.774,50
WGA-hiaat basisuitkering: €19.225,50 
Totaal inkomen: €28.000

Hoe werkt de WGA hiaatverzekering uitgebreid incl. restverdiencapaciteit?

Restverdiencapaciteit geeft aan hoeveel geld uw medewerkers nog kunnen verdienen volgens het UWV als ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Bij voldoende benutting van restverdiencapaciteit is de uitkering 75% van het inkomen dat uw medewerker verdient voordat hij ziek werd, minus 75% van het inkomen dat hij nog verdient, minus de huidige WGA-uitkering. Bij onvoldoende benutting van de restverdiencapaciteit gaan wij uit van maximaal 70%.

Voorbeeld:

Laatst verdiende salaris: €40.000
Uitkering werkgever 1e jaar: 100%
Uitkering werkgever 2e jaar: 70%
Arbeidsongeschiktheidspercentage: 40%

Restverdiencapaciteit: €24.000

Minimumloon: €25.070 

Huidig inkomen 3e jaar: €12.000
WGA-uitkering UWV: €11.200
WGA-hiaat basisuitkering: €6.800 
Totaal inkomen: €30.000

Scroll naar boven