Wat is een WGA hiaatverzekering?

Een WGA hiaatverzekering biedt dekking aan medewerkers die te maken hebben met langdurige arbeidsongeschiktheid. De WGA hiaatverzekering biedt de werknemers een dekking bij het inkomensverlies wat ontstaat doordat ze arbeidsongeschikt raken. Nadat een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is ontvangt de werknemer een WIA. Het verschil tussen de WIA en het uitgekeerde salaris van de twee jaar ervoor kan een verschil zijn wat zorgt voor inkomensverlies. Dit inkomensverlies wordt ook wel het WGA hiaat genoemd en de WGA hiaatverzekering dekt dit inkomensverlies met een financiële vergoeding. Hierdoor krijgen arbeidsongeschikte werknemers nooit meer te maken met een inkomensverlies, nadat ze arbeidsongeschikt zijn geraakt en een WIA ontvangen.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Artikel delen:

Scroll naar boven