Particulier

Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

De Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt een uitgebreide dekking voor vervoerders die verantwoordelijk zijn voor de goederen tijdens het transport. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van vervoerders met betrekking tot schade aan goederen van derden tijdens het vervoer. Deze verzekering beschermt tegen de financiële risico’s in diverse situaties, zoals verlies of beschadiging van de lading, kosten als gevolg van vertraging en schade die wordt veroorzaakt tijdens het laden en/of lossen. De verzekering is speciaal gericht op bedrijven die transportdiensten uitvoeren en de verantwoordelijkheid dragen voor de goederen in dit proces. De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van Nationale-Nederlanden is gebaseerd op de wettelijke regelingen voor vervoerdersaansprakelijkheid en wordt in de transportwereld ook wel aangeduid als CMR-verzekering of AVC-verzekering.

Is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor mijn bedrijf?

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is een geschikte bedrijfsverzekering voor bedrijven die actief zijn als transporteurs. De Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt onder andere tegen claims die voortvloeien uit schade aan de goederen die tijdens het vervoer worden vervoerd. De verzekering is daarom van cruciaal belang voor bedrijven die werkzaamheden verrichten die verband houden met transport. De omvang van jouw onderneming is niet van belang bij de Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle bedrijven die werkzaamheden uitvoeren binnen het transportproces hebben baat bij de verzekering.

Wat is er verzekerd?

Het is belangrijk om te weten wat er gedekt wordt en wat niet. In onderstaand overzicht zullen we je informeren over de zaken die wel verzekerd zijn en de zaken die buiten de dekking vallen. Zo ben je goed geïnformeerd voordat je de Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluit.

Wat wel verzekerd is:

  • Schade tijdens vervoer binnen Europa
  • Doorbreken van aansprakelijkheidslimiet bij vervoer over de grens (CMR)
  • Schade aan hulpmiddelen voor laden en lossen
  • Kosten voor vertraging, opruiming en vernietiging van lading en rechtshulp

Wat niet verzekerd is:

  • Schade veroorzaakt door inbeslagname van goederen
  • Schade veroorzaakt door oorlog of staking
  • Vervoer van goederen zonder vergunning of vrijstelling naar sanctielanden
  • Veevervoer

Voordelen van de Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Het afsluiten van de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering bij Nationale-Nederlanden brengt verschillende voordelen met zich mee. Buiten de standaard dekking die alle verzekeraars aanbieden, heeft Nationale-Nederlanden ook andere extra voordelen.

Een van de belangrijkste voordelen van de  is de brede dekking die wordt geboden. De verzekering beschermt niet alleen tegen materiële schade aan de goederen zelf, maar dekt ook eventuele gevolgschade en bijkomende kosten zoals berging, opslag en transport van beschadigde goederen.

Een ander voordeel is dat de dekking van de Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan worden afgestemd op de specifieke behoeften van het transportbedrijf. Er zijn verschillende opties en aanvullende dekkingen beschikbaar om een verzekering op maat te maken.

Tot slot biedt Nationale-Nederlanden als verzekeraar ook enkele voordelen. Bij Nationale-Nederlanden is er sprake van een deskundig team van specialisten dat ondersteuning biedt bij schadeclaims en het afhandelen van geschillen. Dit helpt bij een soepele en efficiënte afhandeling van eventuele claims, zodat het bedrijf zich kan blijven richten op de werkzaamheden.

Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Heb je interesse in de Nationale-Nederlanden vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering? Ga naar het offerteverzoek en vul het in. Onze verzekeringsadviseurs zullen contact met je opnemen over het ingevulde verzoek.

Scroll naar boven