Particulier

a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Waarom a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
De a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzekerd jouw onderneming voor beschadiging en/of diefstal van andermans goederen tijdens het transport.

De a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert jouw onderneming tegen beschadiging en/of diefstal van goederen van anderen. Als logistiek dienstverlener ben je verantwoordelijk voor de goederen tijdens het transport. Wanneer je verzekerd bent en aansprakelijk wordt gesteld voor de schade, ben je verzekerd tot €1,25 miljoen per gebeurtenis. De schade kan op verschillende momenten plaatsvinden, zoals tijdens het laden en lossen, tijdens transport of tijdens op- en overslag. Verder ben je verzekerd tot €500.000 bij schade die ontstaat door je medewerkers, en zijn geleende palletwagens ook meeverzekerd.

Is de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering geschikt voor mijn bedrijf?

De a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bedrijven die goederen vervoeren voor anderen. Wanneer je geld, geldswaardige papieren, edelstenen, parels en andere belangrijke voorwerpen zoals kunst vervoert, is de verzekering niet bedoeld voor jouw bedrijf.

De a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is ook niet bedoeld voor bedrijven die zelf hun goederen vervoeren, voor bedrijven die hun goederen door een ander bedrijf laten vervoeren, en voor bedrijven die willen transporteren naar een sanctieland zonder een exportvergunning te hebben.

De a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking op verschillende vlakken. Zo is er dekking wanneer een vervoerder aansprakelijk wordt gesteld of voor de aansprakelijkheid bij de tijdelijke opslag.

Schade aan hulpmaterialen voor het laden en lossen, maar ook schade aan de eigendommen van de chauffeur worden gedekt. Tot slot wordt de schade door opzet of schuld van je werknemers vergoed, evenals de opruimingskosten.

Hoe werkt de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van a.s.r.?

Wanneer je goederen vervoert voor een ander en er gebeurt iets met de goederen, dan ben je verzekerd tot €1,25 miljoen per gebeurtenis. De rechter kan oordelen dat de schade of diefstal de schuld van je werknemers is of je eigen schuld is. Dit scenario is meeverzekerd binnen de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering. Je bent verzekerd voor €750.000 per gebeurtenis. De kosten voor de opruiming en vernietiging zijn standaard meeverzekerd, evenals de persoonlijke spullen van chauffeurs en kosten voor rechtshulp. Als je aansprakelijk wordt gesteld voor vertragingsschade, ben je gedekt tot €2.500 per transport. Schade aan de eigendommen van een medewerker is verzekerd op basis van de dagwaarde, met een maximum van €1.250. Schade aan hulpmaterialen die gebruikt worden om te laden en lossen, is verzekerd tot een maximumbedrag van €1.250. De aansprakelijkheid van een vervoerder staat beschreven in de opslagvoorwaarden en vervoerderscondities.

Wat is er niet verzekerd bij je a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering?

Er zijn verschillende situaties waarin de a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt. We benoemen enkele situaties waarin dit geldt:

 • Schade die wordt veroorzaakt aan zaken die je niet aangenomen hebt om te vervoeren.
 • Schade die ontstaat door het ontbreken, onvolledige of onregelmatige documenten.
 • Schade die je veroorzaakt door een boete-, schadevergoedings-, garantie-, vrijwarings- of ander soortgelijk beding.
 • Schade die je veroorzaakt die verband houdt met aantasting van het milieu.
 • Als je zonder vrijstelling of exportvergunning goederen laat vervoeren naar personen, landen of organisaties die op de sanctielijst van Nederland, de EU of de VN staan.

Wil je weten in welke gevallen de a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering nog meer geen dekking biedt? Neem dan contact met ons op, zodat wij de situaties met je kunnen bespreken.

Sanctiewet

De Sanctiewet houdt in dat het niet toegestaan is om zaken te doen met personen, landen en organisaties die op de sanctielijst staan van Nederland, de Europese Unie of de Verenigde Naties. Voldoe je niet aan de sanctiewet en regelgeving, dan ben je nooit verzekerd geweest met de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Preventietips om schade of diefstal van je lading te voorkomen

Diefstal of schade aan de lading is nooit fijn om te hebben. Wij helpen daarom graag met het voorkomen van schade aan of diefstal van de lading. De onderstaande tips zullen, ondanks de a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering, handig zijn als preventie:

 • Maak zoveel mogelijk gebruik van een afsluitbare container voor de goederen.
 • Parkeer niet op afgelegen plaatsen.
 • Controleer de lading op de vrachtbrief en blijf aanwezig bij het laden en lossen.
 • Maak gebruik van een trekhaakslot.
 • Los de lading direct na aankomst.
 • Is de ontvanger niet aanwezig op de eindbestemming? Neem telefonisch contact op en maak een afspraak over het laden en lossen.

a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van a.s.r. sluit je af bij een onafhankelijke verzekeringsadviseur. De adviseurs van EVR zijn specialisten die op basis van gegeven informatie de situatie goed inschatten. Hierdoor weet je zeker dat de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering aansluit bij jouw onderneming. Zo ben je nooit onder- of oververzekerd.

De premie voor de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering kan je per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. De premie is gebaseerd op de vervoerde omzet, vervoerde zaken en de bestemming.

Ben je geïnteresseerd in de a.s.r. vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering? Vul het offerteverzoek in en kom in contact met onze onafhankelijke adviseurs die je verder zullen helpen.

Scroll naar boven