Particulier

a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Waarom a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandverzekering
De a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandverzekering dekt jouw onderneming voor de juridische kosten die ontstaan bij een juridisch geschil.

Wat houdt de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering in?

Het kan zomaar gebeuren dat je in conflict raakt met je leverancier, je personeel of met je klanten. Of er is sprake van een geschil over een vergunning. Met de a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd voor de kosten van het conflict wanner het uitloopt tot een juridisch proces. Verder ben je verzekerd van deskundig juridisch advies en krijg je rechtshulp van specialisten tijdens het proces. De a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven is o.a. bedoeld voor bedrijven, vrije beroepen, ZZP en non-profit organisaties.

De rechtsbijstand biedt geen vergoeding in geld, maar juridische hulp en advies van specialisten. Samen bekijken ze wat de beste manier is om je zaak zo snel mogelijk rond te krijgen, zodat conflicten voorkomen kunnen worden. De a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering biedt een vergoeding voor externe kosten, zoals de kosten van getuigen, proceskosten en wanneer nodig een advocaat. Deze kosten worden gedekt tot maximaal €50.000. Is er geen advocaat nodig, dan betaal je €500 aan eigen risico.

Wanneer het uitloopt tot een conflict krijg je met de a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering juridische hulp en advies door de specialisten van DAS Rechtsbijstand. Samen wordt er gekeken naar de beste manier om het geschil zo goed mogelijk op te lossen. Wanneer dit niet lukt is het mogelijk om een eigen advocaat uit te kiezen. DAS geeft de opdracht aan de advocaat om te helpen tijdens het juridische proces.

Door deze verzekering af te sluiten krijg je incassobijstand binnen Nederland. Wilt een van jouw klanten niet betalen voor de geleverde producten of diensten, dan kan je de hulp van de incassobijstand inschakelen.

Dit wil je weten over de a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven

 • Geen minimumbelang geldt bij straf- en tuchtzaken, conflicten over schade in het verkeer en incassobijstand. Dit geldt ook voor incassobijstand.
 • De dekking is voornamelijk beperkt tot Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.
 • Bepaalde onderdelen, zoals strafzaken, bieden dekking in heel Europa en niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Is de rechtsbijstandverzekering bedrijven geschikt voor mijn bedrijf?

Voor ondernemingen en vrij beroepen biedt de a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering de perfecte dekking. Deze verzekering is echter niet alleen geschikt voor bedrijven, maar ook voor zzp’ers, sport- en ontspanningsverenigingen, VvE’s en non-profitorganisaties. Het is een uitkomst als je geen jurist in dienst hebt en er ook geen wilt aannemen.

Let op, als jouw bedrijf buiten Nederland gevestigd is, is de a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven niet geschikt voor jou. Bovendien is deze verzekering niet geschikt als je zelf een advocaat wilt inschakelen of als je jezelf wilt verzekeren voor het geval je aansprakelijk wordt gesteld.

Het belang van een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering voor jouw onderneming kan niet genoeg benadrukt worden. Het ontbreken van een dergelijke verzekering brengt aanzienlijke risico’s met zich mee wanneer er een conflict ontstaat. De kosten van juridische hulp en een juridisch proces kunnen hoog oplopen, wat resulteert in onverwachte financiële lasten voor jouw bedrijf.

Wat is er niet verzekerd met de a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven

Met de a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering ben je niet in elke situatie verzekerd. In o.a. deze gevallen ben je niet verzekerd:

 • Als je binnen drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering een conflict hebt, ben je gedekt.
 • Conflicten met betrekking tot het oprichten of beëindigen van de onderneming, faillissement of uitstel van betalingen vallen onder de dekking.
 • Conflicten over aansprakelijkheid kunnen worden opgelost met behulp van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van a.s.r.

Wil je weten in welke gevallen de rechtsbijstandverzekering bedrijven nog meer geen dekking biedt? Neem dan contact op met de adviseur, zodat die de situaties met je kunnen bespreken.

Extra dekking voor de a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven

Het is mogelijk om extra dekkingen toe te voegen bij de bedrijfsrechtsbijstandsverzekering van a.s.r. De verzekering specialist van EVR kan je helpen met het samenstellen van de verzekering:

 • Rechtsbijstand voor motorrijtuigen die gebruikt worden voor jouw bedrijf kan worden meeverzekerd.
 • Verhuurde panden kunnen worden meeverzekerd, waarbij je juridische hulp ontvangt bij conflicten over panden die volledig verhuurd zijn.
 • Quota voor agrarische bedrijven kunnen worden verzekerd, zodat je juridische hulp krijgt bij conflicten met de overheid, zoals mest- en melkquota. Je bent gedekt voor conflicten met betrekking tot het verkrijgen of verkopen van quota.
 • Onderlinge geschillen binnen maatschappen kunnen worden verzekerd. Dit biedt juridische hulp bij conflicten tussen partners in jouw bedrijf.
 • Verhaals- en strafrechtsbijstand voor verenigingen kan worden verzekerd. Je ontvangt juridische hulp voor leden bij verenigingsactiviteiten, met uitzondering van motorrijtuigen, en bijstand in strafzaken met betrekking tot schade aan personen of eigendommen.

De a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven afsluiten

De a.s.r. bedrijfsrechtsbijstandsverzekering wordt afgesloten door een onafhankelijke verzekeringsadviseur van EVR. De adviseur kan door middel van gegeven informatie de situatie goed inschatten. Hierdoor weet je zeker dat de verzekering aansluit bij jouw onderneming. Zo ben je nooit onder- of over verzekerd.

De premie voor de bedrijfsrechtsbijstand kan je per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. De premie wordt berekend op basis van het soort bedrijf of beroep dat je hebt. Verder wordt er gekeken naar de jaarloonsom of het aantal werknemers in je bedrijf en de jaaromzet. En tot slot wordt op basis van de hoogte van het verzekerde bedrag de premie bepaald.

Ben je geïnteresseerd in de a.s.r. rechtsbijstandverzekering bedrijven? Vul dan het offerteverzoek in en kom in contact met onze onafhankelijke adviseurs die je verder zullen helpen.

Scroll naar boven