Particulier

De verplichte bedrijfsverzekeringen

Als ondernemer in Nederland zul je te maken krijgen met verschillende verzekeringen die verplicht zijn, of erg verstandig zijn om af te sluiten. Dit onderscheid is echter niet altijd even duidelijk. Veel ondernemers weten namelijk niet precies welke verzekeringen verplicht zijn en welke verzekeringen sterk worden aangeraden. In dit artikel kun je lezen welke verzekeringen je bij wet verplicht bent om af te sluiten en welke verzekeringen je beter niet kunt overslaan.

Verplichte bedrijfsverzekeringen

Hoewel de vereisten per bedrijf en sector verschillen, zijn er enkele verzekeringen die voor elke ondernemer verplicht zijn. Zo moet elke werkgever de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen afsluiten. Onder de volksverzekeringen vallen de volgende wetten:

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 • Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

De werknemersverzekeringen omvatten de volgende wetten:

 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewet (ZW)

Het afsluiten van deze verzekeringen is verplicht voor een werkgever. Het is van belang om te kijken of jouw onderneming deze verzekeringen afgesloten hebben.

WA-verzekering

Daarnaast moet je als onderneming, net als particulieren, minimaal een WA-verzekering afsluiten voor alle motorvoertuigen. Dit geldt voor alle zakelijke motorvoertuigen, waaronder auto’s, bestelauto’s, tractoren, vrachtwagens en scooters. Elk soort motorvoertuig dient minimaal WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd te zijn, waarmee je gedekt bent voor schade die je aanricht bij derden. De WA-verzekering zorgt ervoor dat je wettelijke aansprakelijkheid wordt gedekt en biedt financiële bescherming tegen de kosten van schadevergoeding. Het is echter ook mogelijk om een uitgebreidere dekking te kiezen voor je zakelijke voertuigen, zoals een WA beperkt casco of een WA volledig casco verzekering. Deze uitbreidingen bieden extra bescherming tegen schade aan je eigen voertuigen, bijvoorbeeld door diefstal, brand of aanrijding. Voor deze verzekering geldt ook dat het van belang is om dekking af te stemmen op je specifieke behoeften en de risico’s, zodat je de juiste bescherming hebt voor je zakelijke voertuigen.

Aanvullende bedrijfsverzekeringen

Afhankelijk van de specifieke branche waarin je actief bent, kunnen er nog aanvullende verzekeringseisen gelden voor de verplichte bedrijfsverzekering. Het is verstandig om je goed te informeren en om de verschillende wettelijke verplichtingen in kaart te brengen. Dit kan gedaan worden door advies in te winnen bij specialisten om ervoor te zorgen dat je als werkgever aan alle vereisten voldoet. Zo voldoe je als ondernemer aan alle verplichtingen en kan je met een gerust hard verder ondernemen.

Andere ‘verplichte’ bedrijfs­verzekeringen

Naast de eerder genoemde verplichte volks- en werknemers­verzekeringen, zijn er nog andere bedrijfs­verzekeringen die in specifieke situaties verplicht kunnen zijn voor ondernemers en bedrijven. Deze verzekeringen zijn niet wettelijk verplicht om af te sluiten, maar kunnen door stakeholders verplicht worden. Hieronder noemen wij enkele voorbeelden van verzekeringen die verplicht kunnen worden door belanghebbende.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een voorbeeld van een door belanghebbende verplichte bedrijfsverzekering, is de beroeps­aansprakelijkheids­verzekering. Deze verzekering is vooral relevant voor ondernemers die advies geven of diensten verlenen, zoals accountants, consultants, architecten, tandartsen, en advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schadeclaims die ontstaan doordat er fouten zijn gemaakt of door nalatigheid, zoals verkeerd advies of het maken van fouten in een ontwerp. Hoewel deze verzekering niet in alle branches verplicht is, kan het in sommige gevallen een vereiste zijn van opdrachtgevers of brancheorganisaties.


Milieuschadeverzekering

Voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, kan de milieu­schade­verzekering een verplichte bedrijfsverzekering zijn. Deze verzekering dekt de schade die veroorzaakt wordt aan het milieu, bijvoorbeeld bij een chemisch lek. Bij deze (verplicht) bedrijfsverzekering is het belangrijk om te controleren of jouw bedrijf onder de wettelijke verplichtingen valt die gerelateerd zijn aan het omgaan met gevaarlijke stoffen. Vervolgens is het van belang om de risico’s aan elkaar op te wegen en te kijken of het afsluiten van een milieu­­schade­­verzekering noodzakelijk is.

CAR-verzekering

Voor bedrijven die betrokken zijn bij een bouwproject kan de CAR-verzekering (Construction All Risk) verplicht zijn. Deze verzekering dekt materiële schade aan bouwprojecten tijdens de bouwfase, inclusief schade aan materialen, apparatuur, en de bouwplaats zelf. Het is van belang om in kaart te brengen of de CAR-verzekering vereist is voor jouw specifieke bouwprojecten en om zo nodig de juiste dekking af te sluiten. Schades binnen deze branche lopen snel op, waardoor het afsluiten van de verzekering aangeraden wordt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Tot slot is de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering in sommige branches verplicht. Deze verzekering dekt schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt hiervoor geen dekking. De verplichting tot het afsluiten van deze verzekering kan ook afkomstig zijn van een opdrachtgever.

Passende bedrijfs­verzekeringen voor jouw onderneming

Het is van groot belang om de verzekeringseisen en -vereisten voor jouw bedrijf goed te begrijpen. Door deze eisen in kaart te brengen, heb je een overzicht met welke verzekeringen verplicht zijn voor jouw onderneming door branche organisaties of opdrachtgevers. Bij EVR staan onze verzekeringsspecialisten klaar om je te helpen bij het afsluiten van complexe verplichte bedrijfsverzekeringen. Onze verzekeringsadviseurs zullen ervoor te zorgen dat je de juiste dekking hebt voor de specifieke wensen en behoeften die je hebt voor jouw onderneming. Vul het offerteverzoek in en kom in contact met onze gespecialiseerde verzekeringsadviseurs. Onze specialisten kunnen je helpen bij helpen bij het afsluiten van de verzekering.

Offerte voor verplichte bedrijfsverzekeringen aanvragen

Heb je interesse om een van de verplichte bedrijfs­verzekeringen af te sluiten? Bezoek onze offertepagina en vraag een offerte aan met je gewenste verzekeringen. Onze ervaren verzekeringsspecialisten staan klaar om je te begeleiden bij het afsluiten van de verplichte bedrijfsverzekeringen. Bij EVR begrijpen we het belang van je financiële belangen en streven we ernaar om de best passende verzekering en verzekeraar voor je te vinden. Op die manier zorgen we voor een geschikte premie voor een passende verzekering. Neem vandaag nog contact met ons op en bescherm je bedrijf tegen onverwachte risico’s.

Enkele tips voor je verplichte bedrijfsverzekering

 • Wanneer je over voldoende middelen beschikt, vraag dan naar de mogelijkheden van een hoger eigen risico bij schade. Dit kan de vaste lasten flink omlaag brengen.
 • Controleer altijd de voorwaarden en clausules om te weten waar je aan moet voldoen. Hierdoor voorkom je een grote teleurstelling bij schade.
 • Denk eraan wanneer er veranderingen in je bedrijf plaatsvinden dat je de verzekeraar altijd op de hoogte brengt. Soms kunnen veranderingen namelijk grote gevolgen hebben voor de dekking.
 

Adviseren, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Artikel delen:

Scroll naar boven