Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Als iemand uit Nederland emigreert of in het buitenland gaat werken of wonen kan dit van invloed zijn op zijn/haar verzekeringsplicht. Ook voor de gezinsleden kan de situatie omtrent het recht op vergoeding van medische zorg wijzigen. Jaarlijks verhuizen zo’n 150.000 Nederlanders (permanent) naar het buitenland.

Als u verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dan ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Of er iets verandert hangt vaak af van de duur van uw verblijf en of u er wel of niet gaat werken. Het ligt echt aan uw persoonlijke situatie of u in Nederland verzekerd blijft.

Als u gaat werken in een verdragsland of in een eerstewerkdagland (in deze landen vervalt uw Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste werkdag) dan moet u, uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen en een nieuwe afsluiten in het land waar u gaat werken. U kunt uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat. Bent u jonger dan 30 jaar en gaat u in het buitenland studeren? Dan is het mogelijk om je zorgverzekering te houden.

Gaat u in een verdragsland wonen? Dan moet u voor vertrek bij uw zorgverzekeraar in Nederland een 106-formulier aanvragen. Dit formulier levert u in bij een zorgverzekeraar in het land waar u gaat wonen. Op basis van dit formulier hebben u en uw gezinsleden recht op wettelijk verzekerde medische zorg in het land waar u wonend bent. Als uw partner ook een baan heeft in Nederland, moet hij of zij natuurlijk ook gewoon in Nederland een zorgverzekering afsluiten.Woont u niet in een verdragsland? Dan dient u zelf een zorgverzekering af te sluiten voor uw gezin in het land waar u wonend bent.

Werkt u in Nederland en woont u in het buitenland? Dan gelden er ook andere regels. Door uw werk bent u verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. U mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de basisverzekering. Uw gezinsleden kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Echter kunnen zij wel soms meeverzekerd worden in uw woonland, omdat u in Nederland bent verzekerd.

Wanneer u naar een ander land gaat zijn er 3 verschillende scenario’s die mogelijk van toepassing zijn:

Kort verblijf

Wanneer uw verblijf minder dan 3 maanden duurt, hoeft u niets te regelen omtrent uw zorgverzekering.In dit geval blijft u gewoon verzekerd via uw Nederlandse zorgverzekeraar. Controleer wel altijd van tevoren in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of deze voldoende dekking biedt voor het land waar u naar toe gaat.

Lang verblijf

Wanneer uw verblijf langer dan 3 maanden duurt, moet u vaak uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Wanneer u het heeft opgezegd bent u verplicht in het buitenland een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Soms kunt u uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie bepaalt of u in Nederland verzekerd mag blijven voor de sociale verzekeringen, zoals de AOW en Zorgverzekeringswet.

Onbekende duur

Weet je nog niet hoelang je in het buitenland gaat verblijven? Wanneer je langer dan 3 maanden in het buitenland woont en/of werkt, zal je Nederlandse zorgverzekering met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag niet meer gelden. Zorg dus direct voor een nieuwe zorgverzekering in het buitenland.

Uitkering of pensioen?

Als u met pensioen gaat of een uitkering krijgt en voor langer dan een jaar emigreert naar het buitenland, dient de zorgverzekering in Nederland te worden stopgezet. Afhankelijk van het woonland heeft mogelijk wel recht op vergoeding van medische zorg voor rekening van Nederland.

Als u een uitkering of pensioen ontvangt uit een land dat niet valt onder de EU-/EER- of verdragsland, heeft u geen recht op een Nederlandse zorgverzekering. Omdat er geen verdragen zijn met deze landen, is er geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Verder heeft u geen recht op vergoeding van medische zorg op kosten van Nederland. U kunt zelfstandig een particuliere of internationale zorgverzekering afsluiten. Gezinsleden die in Nederland wonen en geen inkomen hebben, hebben in sommige gevallen wel recht op de basisverzekering. Dit wordt per persoon bepaald. Voor meer informatie kunt u het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Volgens de EU-regels kunt u niet in twee landen verzekerd zijn of premie betalen. Maar omdat u het grootste deel van uw leven premies en bijdragen hebt betaald in Nederland, heb uw in het buitenland recht op medische zorg op kosten van Nederland. Hiervoor kunt u bij Zorginstituut Nederland een zogenoemd ‘Aanvraag formulier 121' aanvragen. Op basis hiervan bekijkt het Zorginstituut of u recht heeft op medische zorg op kosten van Nederland. Meeverhuizende gezinsleden zonder uitkering of pensioen kunt u ook op het formulier aangeven. Meeverhuizende gezinsleden die zelf een uitkering of pensioen hebben, moeten zelf een ‘Aanvraag formulier 121' aanvragen.

Je kunt in onze vergelijker nieuwe premies berekenen voor je zorgverzekering, zodat je ook in 2019 een goede zorgverzekering af kan sluiten.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright