Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Hoe zit het met de zorg in het buitenland?

Antwoord

Als iemand uit Nederland emigreert of in het buitenland gaat werken of wonen kan dit van invloed zijn op zijn/haar verzekeringsplicht. Ook voor de gezinsleden kan de situatie omtrent het recht op vergoeding van medische zorg wijzigen. Jaarlijks verhuizen zo’n 150.000 Nederlanders (permanent) naar het buitenland.

Als je verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz) dan ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Of er iets verandert hangt vaak af van de duur van je verblijf en of je er wel of niet gaat werken. Het ligt echt aan jouw persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft.

Als je gaat werken in een verdragsland of in een eerstewerkdagland (in deze landen vervalt je Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste werkdag) dan moet je, jouw Nederlandse zorgverzekering opzeggen en een nieuwe afsluiten in het land waar je gaat werken. Je kunt jouw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als je in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (WLZ). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat. Ben je jonger dan 30 jaar en ga je in het buitenland studeren? Dan is het mogelijk om je zorgverzekering te houden.

Ga je in een verdragsland wonen? Dan moet je voor vertrek bij je zorgverzekeraar in Nederland een 106-formulier aanvragen. Dit formulier lever je in bij een zorgverzekeraar in het land waar je gaat wonen. Op basis van dit formulier hebben jij en je gezinsleden recht op wettelijk verzekerde medische zorg in het land waar je wonend bent. Als je partner ook een baan heeft in Nederland, moet hij of zij natuurlijk ook gewoon in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Woon je niet in een verdragsland? Dan dien je zelf een zorgverzekering af te sluiten voor je gezin in het land waar je wonend bent.

Werk je in Nederland en woon je in het buitenland? Dan gelden er ook andere regels. Door je werk ben je verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Je mag zelf een zorgverzekeraar kiezen. Elke zorgverzekeraar is verplicht je te accepteren voor de basisverzekering. Je gezinsleden kunnen géén zorgverzekering in Nederland afsluiten. Echter kunnen zij wel soms meeverzekerd worden in je woonland, omdat je in Nederland bent verzekerd.

Wanneer je naar een ander land gaat zijn er 3 verschillende scenario’s die mogelijk van toepassing zijn:

Kort verblijf

Wanneer je verblijf minder dan 3 maanden duurt, hoef je niets te regelen omtrent je zorgverzekering. In dit geval blijf je gewoon verzekerd via je Nederlandse zorgverzekeraar. Controleer wel altijd van tevoren in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering of deze voldoende dekking biedt voor het land waar je naar toe gaat.

Lang verblijf

Wanneer je verblijf langer dan 3 maanden duurt, moet je vaak je Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Wanneer je het hebt opgezegd ben je verplicht in het buitenland een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Soms kun je je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Neem hiervoor contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze instantie bepaalt of je in Nederland verzekerd mag blijven voor de sociale verzekeringen, zoals de AOW en Zorgverzekeringswet.

Onbekende duur

Weet je nog niet hoelang je in het buitenland gaat verblijven? Wanneer je langer dan 3 maanden in het buitenland woont en/of werkt, zal je Nederlandse zorgverzekering met terugwerkende kracht vanaf je eerste werkdag niet meer gelden. Zorg dus direct voor een nieuwe zorgverzekering in het buitenland.

Uitkering of pensioen?

Als je met pensioen gaat of een uitkering krijgt en voor langer dan een jaar emigreert naar het buitenland, dient de zorgverzekering in Nederland te worden stopgezet. Afhankelijk van het woonland heeft mogelijk wel recht op vergoeding van medische zorg voor rekening van Nederland.

Als je een uitkering of pensioen ontvangt uit een land dat niet valt onder de EU-/EER- of verdragsland, heb je geen recht op een Nederlandse zorgverzekering. Omdat er geen verdragen zijn met deze landen, is er geen recht op het Nederlandse zorgstelsel. Verder heb je geen recht op vergoeding van medische zorg op kosten van Nederland. Je kunt zelfstandig een particuliere of internationale zorgverzekering afsluiten. Gezinsleden die in Nederland wonen en geen inkomen hebben, hebben in sommige gevallen wel recht op de basisverzekering. Dit wordt per persoon bepaald. Voor meer informatie kun je het beste contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.

Volgens de EU-regels kun je niet in twee landen verzekerd zijn of premie betalen. Maar omdat je het grootste deel van je leven premies en bijdragen hebt betaald in Nederland, heb je in het buitenland recht op medische zorg op kosten van Nederland. Hiervoor kun je bij Zorginstituut Nederland een zogenoemd ‘Aanvraag formulier 121' aanvragen. Op basis hiervan bekijkt het Zorginstituut of je recht hebt op medische zorg op kosten van Nederland. Meeverhuizende gezinsleden zonder uitkering of pensioen kun je ook op het formulier aangeven. Meeverhuizende gezinsleden die zelf een uitkering of pensioen hebben, moeten zelf een ‘Aanvraag formulier 121' aanvragen.

Je kunt in onze vergelijker nieuwe premies berekenen voor je zorgverzekering, zodat je ook in 2019 een goede zorgverzekering af kan sluiten.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl

Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright