Schade en aansprakelijkheid bij kinderen

Aansprakelijkheidsverzekering nieuws

Onze top 5 aansprakelijkheidsverzekeraars

Schade en aansprakelijkheid bij kinderen

3 minuten leestijd

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u toebrengt aan anderen en de bezittingen van anderen. U kunt deze verzekering ook uitbreiden, zodat uw hele gezin is meeverzekerd. Kinderen zijn echter een geval apart. Als uw kind schade veroorzaakt aan een ander, ligt de aansprakelijkheid bijna altijd bij u. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Risicoaansprakelijkheid

Volgens artikel art 6:162 en 6:164 BW, kunnen kinderen die nog geen 14 jaar oud zijn, niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij toebrengen aan anderen. U bent altijd verantwoordelijk voor onrechtmatige gedragingen van uw kind.

U bent dus aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt, zonder dat de schade u verweten kan worden. U heeft zich immers niet schuldig gemaakt aan het veroorzaken van de schade. In deze gevallen spreekt men over risicoaansprakelijkheid.

Leeftijd 14 tot 15
Als uw kind 14 of 15 jaar oud is, bent u als ouder altijd aansprakelijk, tenzij u niets kan worden verweten. Men verwacht dat ouders maatregelen treffen voor hun kind, als het kind meer risico loopt om schade te veroorzaken.
Als het kind dan toch schade veroorzaakt bij anderen, terwijl de ouders er alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen of beperken, kan het kind zelf aansprakelijk worden gesteld.

Leeftijd 16 tot 17
Op deze leeftijd zijn kinderen eerst zelf aansprakelijk en daarna pas de ouders. De ouders kunnen pas aansprakelijk worden gesteld, als zij nalatig zijn geweest. Het grootste verschil is dat de rollen nu zijn omgedraaid in vergelijking met de leeftijdsgroep 14 tot 15, waarbij de aansprakelijkheid eerst bij de ouders ligt.

Oppassen en logeren

U bent echter niet aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt aan personen of aan zaken van personen, bij wie uw kind logeert of die op uw kind past.

Verzekeraars nemen namelijk aan dat iemand die op kinderen past of kinderen laat logeren, hier ook de risico’s van aanvaardt. En kinderen kunnen nou eenmaal schade veroorzaken.

Uw verzekeraar kan afhankelijk van uw polisvoorwaarden, deze schade toch vergoeden. Hoe uw verzekeraar dit regelt en hoe hoog de maximale vergoeding is, vind u terug in de oppas- en logeerclausule van uw polis.

Groepsaansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat uw kind buiten aan het spelen is met andere kinderen en schade toebrengt aan een ander of aan de bezittingen van een ander. Vaak is het in deze gevallen niet compleet duidelijk welk kind nou daadwerkelijk de schade heeft veroorzaakt. U kunt alleen aansprakelijk worden gesteld als het duidelijk aantoonbaar is, dat uw kind de schade heeft veroorzaakt.

In deze gevallen kan de benadeelde de hele groep kinderen aansprakelijk stellen. De benadeelde hoeft maar een van de kinderen, (dus de ouders van dit kind) aansprakelijk te stellen. De gehele schade mag verhaald worden op deze ouders. De ouders van het aansprakelijk gestelde kind, zullen daarna zelf onderling de schade moeten verdelen tussen de ouders van de andere kinderen.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven