Veranderingen in het basispakket

Zorgverzekering nieuws

Veranderingen in het basispakket

2 minuten leestijd

Vanaf 1 januari 2017 is het basispakket van de zorgverzekering aangepast. Het pakket wordt uitgebreid en speelt in op bepaalde behoeftes, bijvoorbeeld het vergoeden van medisch noodzakelijke plastische chirurgie. In dit artikel worden de belangrijkste veranderingen op een rij gezet.

Zoals elk jaar verandert er in 2017 weer het een en ander aan het basispakket van de zorgverzekering. Wegens vele klachten over de vergoeding van medisch noodzakelijke ingrepen, wordt deze vanaf 1 januari uitgebreid. Het artikel over dit onderwerp leest u hier. In 2005 werd een groot deel van de medisch noodzakelijke plastische chirurgie geschrapt, omdat behandelingen vaak ten onrechte werden vergoed. Minister Schippers heeft met artsen gesproken en vastgesteld dat er een scherpe lijn getrokken moet worden tussen wat medisch noodzakelijk is en wat verfraaiing. Vanwege deze afspraak zijn nu de volgende uitbereidingen gemaakt: de operatie van het bovenooglid als de patiënt hierdoor moeite heeft met zien, het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen die geen borstgroei hebben en medisch noodzakelijke besnijdenis. Hiernaast wordt fysiotherapie voor patiënten met etalagebenen vergoed en implantaat voor jongeren tot 23 jaar (voorheen 18 jaar) die blijvende snij- en hoektanden missen en eerstelijnsverblijf.

Een andere belangrijke verandering gaat over de vrijstelling van het eigen risico. Zorgverzekeraars mogen verzekerden in 2016 al vrijstelling van het eigen risico geven voor bepaalde gezondheidsprogramma’s. In 2017 wordt deze mogelijkheid uitgebreid. Bij deze regeling is het aan de zorgverzekeraar zelf om te beslissen of ze het eigen risico wel of niet in rekening nemen. Een voorbeeld van zo’n programma is er een die gezondheidsproblemen moet voorkomen. In 2017 blijft het eigen risico op € 385 liggen. Het eigen risico is tot nu toe ieder jaar gestegen, dus dit is een positieve ontwikkeling.

In 2017 zullen ook nog enkele veranderingen plaatsvinden op het gebied van kunstgebitten en implantaten, de NIPT-test en kwaliteitseisen voor ggz-zorg. Voor een volledige lijst van de veranderingen in het basispakket kunt u terecht op de site van de overheid.

Vergelijken, Afsluiten, Besparen | Verzekering.nl
Artikel delen:
Scroll naar boven