Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws over Autoverzekeringen

Nederland meest verzekerde land in Europa

tulpne

Volgens gegevens van Eurostat is Nederland het land waar de burgers procentueel gezien het meeste kwijt zijn aan verzekeringen. Nederlanders waren volgens gegevens van Eurostat in 2015 gemiddeld 4.2% van hun inkomsten kwijt aan verzekeringen. Daarmee heeft Nederland het hoogste percentage van alle EU-landen. Een kleine nuance is wel dat als de zorgverzekering wordt weggelaten Nederland in middenmoot eindigt. Lees verder

Nieuwe verzekering voor geleende auto’s

30000

Veel mensen lenen wel eens een auto van een vriend, familielid of een andere bekende. Vooral voor automobilisten die zelf niet in het bezit zijn van een auto is het lenen van een auto een mooie oplossing. Als er echter schade wordt gemaakt door degene die de auto leent zit de eigenaar met de gebakken peren. Menig familieruzie of vriendschapsbreuk zal ontstaan zijn door zo’n situatie. Met de nieuwe verzekering van Nationale Nederlanden genaamd ‘Gappie’ wordt hier wat tegen gedaan.

Als er schade wordt veroorzaakt door een auto-lener heeft de eigenaar een groot probleem. Niet alleen moet de opgelopen schade financieel worden opgehoest door de eigenaar ook heeft de schade consequenties voor de no-claim korting van de autobezitter. Op dit moment is het zo dat wanneer er schade wordt veroorzaakt de eigenaar altijd 5 jaar van zijn no-claim korting kwijtraakt. Op het moment dat de autobezitter net op een hoge korting zit van bijvoorbeeld 80% is dit erg zuur voor de eigenaar. De nieuwe app van Nationale Nederlanden genaamd ‘Gappie’ gaat aan deze situatie een einde brengen.

‘Gappie’, dat staat voor vriend, is een app die helpt om de kosten na opgelopen schade aan de auto gemakkelijk af te handelen. Het idee van de app is om het voor zowel de auto-lener als de auto-uitlener zo gemakkelijk mogelijk te maken. De verzekering is wel redelijk prijzig te noemen, zo betaal je voor het eerste uur vijf euro aan verzekering, elk uur daaropvolgend kost een euro extra. Het bedrag kan dagelijks maximaal oplopen tot 15 euro.

De consumentbond heeft in een reactie aangegeven dat de nieuwe app vooral handig is voor auto’s in het wat duurdere segment. Verder geeft het verbond aan dat je voordat je de app gaat gebruiken wel eerst even moet onderzoeken of de verzekering ook de schade verzekert als de auto total-loss wordt gereden. ‘Gappie’ is vooral bedoeld voor korte ritjes met de auto van een vriend of kennis, voor langere ritten zijn er al betere alternatieven op de markt.

Opnieuw daling geconstateerd in aantal gestolen auto’s

auto

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC) heeft vandaag de nieuwe diefstalcijfers van het jaar 2016 bekend gemaakt. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal autodiefstallen in 2016 is gedaald ten opzichte van 2015. In voorgaande jaren is het aantal gestolen auto’s ook gedaald, de cijfers van 2016 zetten deze trend dus voort. De provincie Zuid-Holland is in 2016 het grootste mikpunt geweest van deze vorm van criminaliteit. Verzekering.nl zet de gegevens voor u op een rij. Lees verder

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument

Het onbewust beïnvloeden van de keuzes van de consument door het gebruik van neuromarketing wordt vaak als iets kwaads afgeschilderd. Dit is echter een eenzijdige manier om hiernaar te kijken, aldus Verzekering.nl.  

Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin wordt gesteld dat consumenten niet enkel op basis van informatie keuzes maken, maar zich ook onbewust laten beïnvloeden door de wijze waarop deze keuze wordt gepresenteerd. Hierbij spelen de gedragswetenschappen, met name psychologie en neurowetenschap, een grote rol. Het AFM heeft hierom besloten vanaf 2016 een expertisecentrum op te richten waardoor zij de financiële keuzes van consumenten kunnen onderzoeken en beïnvloeden.
Hoewel het AFM zich richt op de financiële markt, is neuromarketing niet enkel exclusief in te zetten voor deze sector. Ook de verzekeringssector én de consument kunnen baat hebben bij het gebruik van gedragswetenschappelijke kennis. Door de onvoorspelbaarheid van het gedrag van de consument is het voor verzekeringsbedrijven lastig in te schatten hoe hun clientèle in de toekomst zal handelen. Door het inzetten van neurowetenschap kan beter ingeschat worden of bijvoorbeeld de campagne aan zal slaan of niet, aldus professor Victor Lamme in een interview met Neurowetenschappen.nu. Verzekeringen kunnen dus gebruik maken van de gedragswetenschappen om zo efficiënt mogelijk consumenten te overtuigen van het feit dat nou juist zíj de juiste keuze zijn. Een bekend voorbeeld van een verzekering die hier gebruik van maakt, is VGZ. Maar niet alleen de verzekeringsmaatschappijen kunnen baat hebben bij neuromarketing, ook de consumenten. De keuzes die zij maken, zijn soms niet de beste. Dankzij neuromarketing kunnen er verzekeringen en marketingcampagnes worden geproduceerd die beter aansluiten op wat het brein eigenlijk wil.

Premies mogen niet te veel worden verhoogd

Kifid, de toezichthouder van verzekeraars, vindt dat de premies van motorrijtuigverzekering niet te veel mogen worden verhoogd. Als de premie met meer dan tien procent wordt verhoogd mag de klant de verzekering beëindigen.

Het ging om een uitspraak over drie zaken waarin verzekeraars de premies met resp. 20%, 22% en 173% verhoogd hebben. De afgelopen maanden hebben veel verzekeraars hun premies  voor motorrijtuigen verhoogd. De premies waren door sterke concurrentie eigenlijk te laag, soms zelfs te laag om de kosten te dekken. Om de financiële positie van de verzekeraars te beschermen heeft DNB de verzekeraars verzocht om de premies naar boven bij te stellen.

Mocht uw premie ook sterk zijn verhoogd, dan is het een mooi moment om bij http://Verzekering.nl te vergelijken en een beter en goedkopere verzekering af te sluiten.

First party-autoverzekering onder de loep

auto2

De First party-autoverzekering wordt onder de loep genomen door het Verbond van Verzekeraars. Nederlandse letselschade experts zien vooral risico’s, die de rechten van ongevalsslachtoffers in het geding kunnen brengen. Bij de directe verzekering handelt de verzekeraar alleen de schade af voor zijn of haar eigen verzekerde.

Lees verder

Kleur van auto, bepaalt uw premie

Fiat_500_Roze

Wist u dat de hoogte van uw premie afhangt van de kleur van uw auto? Uit onderzoek van een bond die opkomt voor de belangen van consumenten blijkt, dat mensen met een zwarte auto 4 tot 9% meer premie betalen dan mensen met bijvoorbeeld een groene of gele auto. Volgens een aantal verzekeraars bestaat er een verband tussen het potentiële schaderisico en de kleur van de auto. Zij beweren dat zwarte auto’s over het algemeen meer schade oplopen dan andere kleuren auto’s.
Lees verder