Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Nieuws over Autoverzekeringen Nieuws

Verzekeraar Generali stopt in Nederland

generali, verzekering, verzekeringen, asrGenerali, de verzekeraar met haar roots in Italië, wil zich richten op andere landen. Het bedrijf stopt zelf met de dienstverlening in Nederland, maar verzekeraar A.S.R. neemt graag de activiteiten in Nederland over.

Wie is Generali

“Assicurazioni Generali S.p.A.” oftewel Generali, is opgericht in de Italiaanse stad Triëst. Na de oprichting in 1835, kreeg het bedrijf in 1933 een belang in Nederland. Niet lang daarna besloot het bedrijf haar diensten in Nederland aan te bieden.

Dat het bedrijf een wereldspeler is op de verzekeringsmarkt, blijkt uit haar wereldwijde spreiding. Zo heeft het bedrijf meer dan 400 bedrijven in meer dan 60 landen en heeft 1 op de 4 Europeanen, een verzekering bij Generali.

De verzekeraar biedt diverse verzekeringen aan, waarbij de levensverzekeringen voor een groot deel van de inkomsten zorgen. Zo heeft het bedrijf ruim 25% van haar totale premie-inkomsten te danken aan levensverzekeringen.

Weg uit Nederland

De verzekeraar heeft besloten om de activiteiten in Nederland, geheel over te dragen aan verzekeraar A.S.R. Als de overname definitief wordt goedgekeurd door Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt, zal de overname uiterlijk in 2020 afgerond moeten worden.

De verzekeraar A.S.R. omvat diverse labels, waaronder de Europeesche Verzekeringen, Ditzo, De Amersfoortse en Ardanta.
De ruim 200 duizend Nederlandse cliënten, zullen in de loop van de komende jaren hun polis ondergebracht zien worden bij een van A.S.R. labels. En met het onderbrengen van de polis, zal het merk Generali, verdwijnen uit Nederland.

Voordeel voor a.s.r.

A.S.R verwerft met de overname een groter marktaandeel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Door de potentie en invloed van Generali als wereldspeler versterkt A.S.R. hiermee haar positie. De Nederlandse cliënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat de service die zij gewend zijn van Generali, gewaarborgd wordt.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Duurdere polis door klimaatverandering

Klimaatverandering, schade, verzekering, verzekeringen, neerslag, regen, hagel, hagelstenen, megahagel

Klimaatverandering zorgt voor veel hogere schades, waardoor verzekeraars zijn genoodzaakt om de premies voor diverse verzekeringen te verhogen. De autoverzekering treft het grootste aantal huishoudens, vanwege het grote aantal autobezitters. Maar ook de inboedel en brandverzekeringen krijgen te maken met hogere premies.

Meer schade door weersomstandigheden

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), kan klimaatverandering voor een recordniveau aan neerslag en zelfs voor mega hagelbuien zorgen.
Dit soort extreme scenario’s leiden vaak tot meer schade dan verwacht, waardoor de verzekeraar vaak hogere bedragen uitkeert.
Een gevolg hiervan, is dat verzekerden kunnen rekenen op een hogere premie.

Huidig schadebedrag hoger dan verwacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft enkele jaren geleden een verwachting van het jaarlijkse schadebedrag opgesteld. Er is hierbij er gekeken naar de verwachte hoogte van het schadebedrag in de komende jaren.
Het huidige schadebedrag is echter nu al hoger dan verwacht. Het verbond heeft hierdoor besloten om uit te gaan van het ergste scenario. Dit scenario is tot stand gekomen door de vier klimaatscenario’s van het KNMI, te vergelijken en de gevolgen te berekenen.

Stijging schadebedrag in de toekomst

Volgens het rapport van het Verbond van Verzekeraars, kunnen de premies per huishouden rekenen op een stijging van 20 tot 30 euro per jaar.
Het jaarlijkse schadebedrag zou over ongeveer 70 jaar bijna 230 miljoen euro hoger zijn, dan het huidige schadebedrag. Dit betekent dat er elk jaar ruim 3 miljoen euro bovenop het huidige schadebedrag van dat jaar komt.

Een woordvoerder van het verbond geeft aan dat het grootste deel van de schade, het gevolg is van regen. Het is alsnog niet helemaal duidelijk hoe de toename van het schadebedrag precies zal verlopen. “de schade zal hoe dan ook toenemen”, aldus de woordvoerder.

Auto- en inboedelverzekering

Bent u benieuwd of uw huidige auto- of inboedelverzekering nog goed bij u past?
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier voor de vergelijker voor de autoverzekering.

Klik hier voor de vergelijker voor de inboedelverzekering.

Zijn vrouwen toch de betere automobilisten?

Woman in car giving thumbs up
Wat is het antwoord op de bekende vraag, “Kunnen mannen beter rijden dan vrouwen?” Cijfers geven aan dat vrouwen lagere schadebedragen claimen dan mannen. Betekent dit dat vrouwen dan toch echt betere automobilisten zijn?

Hoogte schadeclaim

Door het vergelijken van de diverse cijfers, afkomstig uit de gegevens van verzekeraars en vergelijkingssites, blijkt dat mannen en vrouwen ongeveer hetzelfde aantal schadeclaims indienen. Het opmerkelijke is echter dat de heren met een gemiddelde schade van 2370 euro, maar liefst 295 euro meer schade claimen dan de dames.
Dit zou kunnen betekenen dat de dames, met een gemiddelde schade van 2075 euro, toch een stukje voorzichtiger zijn in het verkeer dan de heren.

Grootste boosdoener

De schadebedragen zijn het hoogst als het aankomt op kop-staartbotsingen. Deze komen het meest voor bij mannen, omdat mannen waarschijnlijk vaker kiezen voor de snelweg dan dat de vrouwen dit doen. Circa 16% van de schadeclaims bestaan uit schade die is voortgekomen uit een kop-staartbotsing.
De schadeclaims na een dergelijke botsing zijn gemiddeld 3226 euro voor mannen, terwijl de vrouwen wederom minder schade claimen met een bedrag van gemiddeld 2494 euro.

Fatale afloop

Ook als er gekeken wordt naar de fatale afloop m.b.t. het rijgedrag, schijnen vrouwen in alle leeftijdscategorieën het beter te doen. Mannen hebben een hogere kans op een fataal ongeluk dan vrouwen.
Vrouwen overlijden namelijk ongeveer 42% minder vaak dan mannen. Zo blijkt uit een combinatie van de data afkomstig van zowel het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), als de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

In 2011 tot 2015 overleden er gemiddeld 1,9 mannen per miljard gereden kilometer. Bij de vrouwen overleden er gemiddeld 1,1 per miljard gereden kilometer.

Veelvoorkomende schade

Bijzondere manoeuvres, vormen een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven van een automobilist. Het kan daarom wel eens voorkomen dat er schade ontstaat tijdens het parkeren. 25% van de schade is afkomstig van bijvoorbeeld, parkeeracties en omkeren.

Gelukkig geven de cijfers ook aan dat het aantal dodelijke ongevallen elke periode verminderde en dat het verkeer steeds veiliger wordt.

Autoverzekering afsluiten

Wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten en met een gerust hart het herfstseizoen in? Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Zwaardere straffen voor onverzekerde automobilisten

Boete automobilist
De minister van Justitie Koen Geens en minister van Mobiliteit Francois Bellot zijn van plan om autobestuurders die onverzekerd de weg op gaan strenger aan te pakken. Het nieuwe wetsontwerp stelt dat binnenkort het onverzekerd de weg op gaan even hard aangepakt zal worden als wanneer men een zware overtreding ondergaat. Wie binnen drie jaar twee verkeersovertredingen maakt, wordt een rijverbod van drie maanden opgelegd. Daarbij komt nog bovenop dat de automobilist al zijn of haar rijexamens opnieuw zal moeten afleggen om weer legaal deel te mogen nemen aan het verkeer.

Uit de opgevraagde gegevens van Francois Bellot blijkt dat er in 2016 al 29.233 automobilisten zijn aangehouden die onverzekerd de weg op gingen. Wat opvalt is dat vooral mensen in de leeftijdscategorie 25 tot 34 de meeste verkeersovertredingen maken. Ook kwam naar voren dat jongeren van 18 vaak zonder een auto verzekering rijden en zich niet bewust zijn van de gevaren hiervan. Er zullen strengere maatregelen genomen moeten worden wil men deze cijfers de komende jaren omlaag zien gaan.

Wanneer deze onverzekerde bestuurders een ongeval veroorzaken zal het Gemeenschappelijk Waarborgfonds proberen geld terug te eisen van de bestuurder die hiervoor aansprakelijk is. Jaarlijks komen er duizenden aangiftes binnen bij het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Deze talloze aangiftes zouden goed zijn voor maar liefst 14,9 euro.

Behalve de hoge kosten die verbonden zijn aan het rijden zonder verzekering zijn er ook andere straffen zoals een rijverbod of verbeurdverklaring. In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen dat er een gevangenisstraf wordt opgelegd aan de bestuurder. In deze tijd lijken deze straffen allemaal niet te helpen waardoor de automobilist in de toekomst wellicht nog strenger zal worden gestraft.

Het plan van de ministers is om een wetsontwerp op te stellen waarbij niet-verzekering wordt toegevoegd aan de recidiveregeling. Als automobilisten binnen drie jaar het voor elkaar krijgen om twee zware verkeersovertredingen te begaan, zullen zij een rijverbod opgelegd krijgen van ten minste drie maanden. Ook zullen alle examens opnieuw moeten worden afgenomen waarbij ook een psychologisch onderzoek wordt afgenomen.
Autoverzekering afsluiten

Wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Automobilisten laten geld liggen

autoverzekering
Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse automobilisten betaalt een te hoge premie voor zijn of haar autoverzekering. Automobilisten betalen ruim 450 miljoen euro te veel voor de autoverzekering.

Een auto is over verzekerd wanneer de dekking niet meer past bij de leeftijd van de auto. Volgens het onderzoek is dit bij auto’s die ouder zijn dan acht jaar. Bij auto’s die ouder zijn dan acht jaar is een beperkte cascodekking meestal al voldoende. Op dit moment is bijna de helft van de auto’s van acht jaar of ouder allrisk verzekerd.

Waarde
Uw auto verliest al zijn waarde zodra u de auto gekocht heeft. Veel automobilisten sluiten een allrisk autoverzekering af, maar vergeten daarbij dat ze de verzekering na een paar jaar moeten omzetten. Veel mensen denken namelijk dat ze bij een allriskverzekering het aankoopbedrag terugbetaalt krijgen bij een ongeluk. Maar een verzekeraar gaat bij het vergoeden echt uit van de dagwaarde van de auto. En die is een heel stuk lager dan de nieuwwaarde.

Dagwaarde
Als u dus schade heeft opgelopen aan uw auto, wordt er gekeken naar de nieuw- en de dagwaarde van uw auto. Als er op de polis een lage waarde staat terwijl de auto meer waard is, gaat de verzekeraar bij schade uit van de waarde die op de polis staat. Controleer daarom altijd goed of uw auto voor de goede waarde verzekerd is.

Een auto die ouder is dan acht jaar en een dagwaarde heeft van minder dan 1.250 euro, kan niet meer verzekerd worden met een beperkt cascoverzekering. U kunt uw auto dan nog wel verzekeren met een allriskdekking, maar we raden u aan om de auto alleen WA te verzekeren. Er wordt bij bepaling van de schade-uitkering namelijk gekeken naar de dagwaarde van uw auto. U krijgt van de verzekering nooit meer geld terug dan de dagwaarde.

Autoverzekering afsluiten
Wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klantenservice van Nederlandse verzekeraars

klantenservice-jpg
Het is voor sommige Nederlandse verzekeraars een uitdaging om hun klanten de
beste service te geven. Maar hoe ziet een goede klantenservice eruit? En hoe
denken de bedrijven en de klanten zelf over de klantenservice?
De band en het contact met de klanten is erg belangrijk. Als verzekeraar moet je zorgen
dat jouw klanten snel iets kunnen afsluiten of wijzigen aan hun verzekering. Help de
klanten daar ook bij als ze dit nodig hebben d.m.v. een telefoongesprek of via
verschillende social media.

Social media
Voor een goede klantenservice is het belangrijk om alle digitale ontwikkelingen te blijven
volgen. Met verschillende social mediakanalen kun je als verzekeraar je klanten goed op
de hoogte houden. Verzekeraars zullen zich moeten inzetten op full service via social
media.

Wees bereikbaar
Wees bereikbaar voor uw klanten. Of uw klant nu telefonische, per e-mail, via social
media of een ander kanaal contact met u opneemt. Zorg ervoor dat iemand de telefoon
kan aannemen als er een klant belt. Een antwoordapparaat is niet genoeg, want een
klant belt niet voor niets.

Klantenervaring
Veel bedrijven denken een stuk positiever over de klantervaring die zij bieden dan hun
klanten zelf. Ruim 75% van de bedrijven zegt de klant centraal te stellen en slechts 30%
van die klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet.
Betalen voor betere service
Omdat maar 30% van de klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet, is
er een onderzoek gedaan met als hoofdvraag of klanten extra geld over hebben voor
een betere klantenservice. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel klanten inderdaad extra
geld over hebben voor een betere service. Ongeveer 4 van de 5 klanten zijn bereid meer
geld te betalen voor hetzelfde product bij een bedrijf dat een betere klantenervaring
biedt. Bijna 1 op de 10 wil daarvoor zelfs de helft meer betalen.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.

Stijging van premies autoverzekeringen

mercedes

Het laatste jaar hebben personen meer moeten betalen voor de premies van autoverzekeringen. Dit jaar zijn de premies voor de autoverzekeringen echter weer eens vors gestegen. In sommige gevallen spreken we van een stijging van 65%.

Gemiddeld zijn de prijzen van nieuwe polissen gestegen met 16%, meldt de consumentenbond. Veel uitschieters zijn vooral terug te zien bij kleine verzekeringsmaatschappijen. Zo staat de Kilometerverzekering het hoogst met een gemiddelde premiestijging van 62%. Ook zijn de prijzen van Autoweek, SNS en Verzekeruzelf.nl met 35% tot 55% gestegen.

In vergelijking met kleine verzekeringsmaatschappijen heeft er bij grote verzekeringsmaatschappijen zoals Reaal en ASR nauwelijks tot geen prijsstijging plaatsgevonden bij de premies voor de autoverzekeringen.

Dit jaar was de stijging van de premies voor de autoverzekeringen echter te verwachten. De premies voor de autoverzekeringen zijn al jarenlang te laag om de schades die voorkomen te kunnen dekken.

Door de stijgende concurrentie probeerden verzekeringsmaatschappijen zoveel mogelijk consumenten te werven. Door goedkope premies aan te bieden aan consumenten maakten de verzekeringsmaatschappijen het aantrekkelijker voor consumenten om een verzekering af te sluiten. Op lange termijn heeft deze actie juist voor meer kosten dan opbrengsten gezorgd. Doordat verzekeringsmaatschappijen juist meer schades moesten uitkeren dan dat er verdiend werd op de premies van consumenten

Dit probleem doet zich sinds 2011 voor. De Nederlandsche Bank heeft veel zorgen geuit over dit probleem. Deze instantie zorgt voor de stabiliteit in de verzekeringssector. De Nederlandsche Bank heeft vorig jaar verzekeraars aangespoord om actie te ondernemen en dat heeft geleidt tot de hogere premies van autoverzekeringen.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.