Op de hoogte
blijven?
Antwoord

Het kan natuurlijk voorkomen dat u zelf schade veroorzaakt. Dit krijgt u niet altijd vergoed door de inboedelverzekering. Of u de schade op uw verzekering kunt verhalen, is volledig afhankelijk van de door u gekozen dekking. In de meest uitgebreide vorm van de inboedelverzekering wordt de schade die u zelf veroorzaakt vergoed, bij een beperkte inboedelverzekeringen niet. Belangrijk te weten is dat schade als gevolg van nalatigheid of achterstallig onderhoud nooit wordt vergoed.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright