Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Bijna klaar!


Vul hieronder uw persoonlijke gegevens en beantwoord de slotvragen.


Gekozen verzekering

Eigen risico: Eenmalig: Prijs p/m: Prijs p/j: (prijs inclusief belasting)

Uw persoonlijke gegevens

U bent
Verplicht
Geboortedatum
Voorletters Verplicht
Tussenvoegsel
Achternaam Verplicht
Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Adres, plaats
E-mailadres Geldig emailadres
Telefoonnummer
NL +31
Geldig telefoonnummer
Rekeningnummer (IBAN)
IBAN
Geldig IBAN code

Ingangsdatum & betaaltermijn

Geef de gewenste ingangsdatum van het contract op (vanaf welk moment wilt u verzekerd zijn?) en kies een betaaltermijn voor de administratiekosten.

Vandaag of later.

Slotvragen

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar betrokken (geweest) bij verzekeringsfraude of opzettelijke misleiding van een financiële instelling?

Toelichting Verplicht

Heeft u feiten te melden omtrent een eventueel strafbaar verleden van u of een andere belanghebbende bij deze verzekering(en), die binnen de afgelopen 8 jaar zijn voorgevallen?

Toelichting Verplicht

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 8 jaar geweigerd of opgezegd door een verzekeraar?

Toelichting Verplicht

Heeft u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, de laatste 5 jaar schade geleden of veroorzaakt door een gebeurtenis die door de aangevraagde verzekering(en) wordt gedekt?

Toelichting Verplicht

Heeft u verder nog iets mee te delen over de te verzekeren risico's, over uzelf, of één van de personen die u wilt meeverzekeren dat voor het beoordelen van deze aanvraag van belang kan zijn?

Toelichting Verplicht

Heeft de deurwaarder op dit moment beslag gelegd op inkomsten of bezittingen van u of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten?

Toelichting Verplicht

Bent u, of één van de personen die u wilt meeverzekeren, bijvoorbeeld uw gezinsleden of huisgenoten, in de afgelopen 5 jaar failliet verklaard, in de schuldsanering betrokken of is de rechter akkoord gegaan met een surceance (uitstel) van betaling?

Toelichting Verplicht

Bent u of andere belanghebbende bij deze verzekering in de laatste 8 jaar als verdacht of voor uitvoering van een opgelegde (straf) maatregel in aanraking geweest met politie of justitie in verband met:

- Onrechtmatig verkregen of te verkrijgen voordeel? Hierbij moet u denken aan diefstal, verduistering, bedrog, oplichting, valsheid in geschrifte of pogingen daartoe;

- Onrechtmatige benadeling van anderen? Hierbij moet u denken aan vernieling, beschadiging, mishandeling, afpersing, bedreiging, enig ander misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid of tegen het leven of een poging daartoe;

- Overtreding van de Wet wapens en munitie, de Opiumwet of de wet economische delicten. Een verkeersmisdrijf, zoals rijden onder invloed, snelheidsovertreding van meer dan 50km per/ uur of doorrijden na een aanrijding.

Let op: Ook als u als verdachte een schikking heeft getroffen, bent vrijgesproken of de rechter u een maatrtegel heeft opgelegd moet u deze vraag met 'ja' beantwoorden.

Toelichting Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

Vergelijk de beste verzekeraars

Contact opnemen? Simpel!

Overige informatie

© copyright