Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Tips en handige informatie over Zorgverzekeringen

Declaratie in de zorg te complex

verzekering, verzekeringen, zorgverzekering, declareren, zorg, gezondheidszorg, ziekenhuis, zorguitgaven, transparantie,Het ministerie heeft vorig jaar verzocht om een onderzoek naar de snelheid en transparantie rondom het vaststellen van zorguitgaven in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapport, dat dinsdag 12 september is overhandigd aan minister Schippers van volksgezondheid.
Uit dit rapport is gebleken dat het declaratie- en vergoedingssysteem in de zorg te complex zijn.

Transparantie

Door de stijgende zorgkosten, hebben patiënten steeds minder begrip voor de late rekeningen.
Personen die een behandeling hebben ontvangen in het ziekenhuis, weten niet altijd op tijd wat zij daarvoor moeten betalen. Een eenvoudig declaratiesysteem, geeft eerder duidelijkheid over wat zij moeten betalen.
De tweede kamer kan daarnaast de stijgende zorgkosten onder controle houden als deze eerder een beeld krijgt van de uitgaven in een bepaald jaar.

Vaststelling zorguitgaven

De tweede kamer en de algemene rekenkamer hebben al meerdere malen kritiek geleverd op het huidige vergoedingssysteem en bijbehorende administratie. Zo zijn de totale zorguitgaven pas drie jaar na dato vast te stellen.
Zowel de patiënten als de overheid ondervinden hier de gevolgen van. Zo krijgen patiënten soms pas na jaren de rekening binnen en kan de overheid het beleid hier moeizaam op aanpassen.

Onder andere het eigen risico zou eenvoudiger kunnen, door een vaste bijdrage te rekenen per soort zorg. Bijvoorbeeld door een vaste eigen bijdrage toe te kennen aan een dagopname, kan het bedrag direct na de behandeling in rekening gebracht worden.
Dit is transparanter en de patiënt kan direct zien waar er voor wordt betaald.

Dagprestaties

Na het starten van een behandeling kan het 4 maanden tot een jaar duren voordat het ziekenhuis de kosten declareert. Dit kan volgens de Commissie van Transparantie en Tijdigheid, sneller en minder complex.
Volgens de Commissie is afrekenen op basis van dagprestaties een oplossing. De rekening kan dan direct naar de patiënt worden gestuurd, zodra deze een behandeling heeft gehad.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zo direct de mogelijkheid om precies te zien welke kosten er zijn gemaakt.

Late declaratie

Ziekenhuizen zijn vaak in november op de hoogte van het budget, maar kunnen pas declareren, zodra er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de tarieven van de behandelingen.
Afspraken over de behandelingsprijzen worden vaak laat gemaakt, waardoor de zorg pas veel later kan worden gedeclareerd.

Het vereenvoudigen van het huidige systeem, creëert meer ruimte voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Deze ruimte kunnen zij gebruiken om zich bezig te houden met afspraken over de essentiële zorg en de zorgkwaliteit.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Honden eigenaren vangen bot bij HEMA

dierenverzekering
HEMA biedt een scala aan verzekering aan waaronder Dierenverzekeringen. Met deze verzekering is het mogelijk om uw hond of kat te laten verzekeren. Voorheen sloot HEMA drie hondenrassen uit. Dat wil zeggen dat deze drie rassen niet bij HEMA konden worden verzekerd.

Medische afwijkingen

HEMA heeft onlangs bekend gemaakt naast deze drie onverzekerde rassen nu ook andere hondenrassen uit te sluiten. De reden hiervoor is regelmatig voorkomende medische afwijkingen. In totaal sluit HEMA vijftien hondenrassen uit vanwege deze medische afwijkingen.

Dierenverzekeraars
Behalve HEMA bieden verzekeraars zoals bijvoorbeeld Inshared, OHRA, Petplan, Verzekeruzelf en Proteq Dier&Zorg ook dierenverzekeringen aan. In vergelijking tot deze verzekeraars sluit HEMA een aantal hondenrassen uit die deze verzekeraars wel verzekeren. Neem als voorbeeld de Cavalier King Charles Spaniël , dit ras wordt door HEMA uitgesloten omdat er regelmatig medische afwijkingen zouden voorkomen bij dit ras terwijl de andere verzekeraars wel dekking bieden voor dit hondenras.

Een hondenras die door zowel HEMA als de andere verzekeraars niet wordt gedekt is de Amerikaanse Pitbull Terriër. Het is bekend dat dit ras veel te maken krijgt met aandoeningen zoals hartinsufficiëntie, cataract(grauwe staar), heupdysplasie en diverse allergieën.

Risico
Verzekeraars letten vooral op rassen die duidelijk vaker bepaalde aandoeningen oplopen.
Een aantal hondenrassen hebben een grotere kans op aandoeningen en dragen hierdoor meer risico met zich mee. Wanneer een verzekeraar besluit zo’n ras toch te verzekeren loopt de verzekeraar het risico meer claims binnen te krijgen dan gewoonlijk.

Dierenverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een dierenverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke dierenverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij uw dier past.

NIP-test moet niet meer worden vergoed uit het basispakket

NIP-test
De NIP-test moet niet meer worden vergoed vanuit de basisverzekering vindt het Zorginstituut. De Niet-invasieve Prenatale Test kan bij een embryo naar voren halen of er sprake is van een aandoening zoals het syndroom van Down. Er kan vanaf elf weken bekend worden hoe groot de kans is dat het kind wordt geboren met het syndroom. De test, die voor velen zekerheid biedt, zal dan in de toekomst zelf bekostigd moeten worden.

Erfgenamen
Zwangere vrouwen hebben recht op een vergoeding vanuit het basispakket wanneer er sprake is van een risico, beweert het Zorginstituut. De NIP-test zal alleen worden vergoed als Down syndroom in de familie van de verzekerde voorkomt. Door de test uit te voeren zouden er grote risico’s uitgesloten kunnen worden.
Elk jaar veranderen de basispakketten van de zorgverzekering. Het kabinet bepaalt welke behandelingen er thuishoren in het basispakket en welke daar buiten vallen. De Minister van Volksgezondheid vroeg het Zorginstituut om advies of de NIP-test in het basispakket thuis hoort of toch als een aanvullende behandeling moet worden gezien.

Ophef
Door het advies van het Zorginstituut ontstond er ophef rondom de onderhandeling. De VVD en D66 zijn namelijk tegen het advies. Zij vinden dat de NIP-test wel thuis hoort in het basispakket en dan ook vergoed zal moeten worden. Terwijl de ChristenUnie en het CDA hier fel op tegen zijn. De NIP-test zal volgens hen niet vergoed moeten worden door de zorgverzekeraar omdat dit de cijfers van het aantal abortussen zal laten stijgen.

Voor 2020 zal er een besluit moeten worden gemaakt. Tot die tijd geldt nog de regeling van Minister van Volksgezondheid dat alle zwangere vrouwen de test kunnen uitvoeren. De test zal niet worden vergoed vanuit het basispakket maar uit een subsidiepot van 26 miljoen euro die beschikbaar is gesteld. Als er sprake is van een hoog risico of medische indicatie zal de test vergoed worden. Is hier geen sprake van, dan zullen ouders 175 euro zelf moeten bekostigen.

Beschikbaarheid
In het verleden werd de NIP-test alleen beschikbaar gesteld aan risicogroepen. Ook werd er eerst een combinatietest gedaan om te bepalen of de NIP-test volledig vergoed wordt. Veel vrouwen zijn hierdoor naar België gegaan voor de test en betaalden de kosten van €500 uit eigen zak.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Samenwonen en verzekeringen

samenwonen
Ga je samenwonen? Dit is in eerste instantie natuurlijk heel erg spannend en leuk.
Maar daarnaast is het ook een grote stap en zullen er een aantal financiële zaken
geregeld moeten worden, zoals verzekeringen. De kans is natuurlijk groot dat je
dubbele verzekeringen hebt. Maar welke verzekeringen zijn dubbel en welke
verzekeringen ontbreken er nog?

Het is verstandig om vooraf met je partner samen te kijken naar welke verzekeringen
jullie al hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering die voor iedere Nederlander
verplicht is. Op het moment dat je gaat samenwonen kan het zijn dat je bepaalde
verzekering moet aanpassen, opzeggen of opnieuw moet aanvragen.

Welke verzekeringen heb je nodig?
– Rechtsbijstandverzekering
Het is goedkoper om deze verzekering samen af te sluiten. De
rechtsbijstandverzekering helpt u uit de brand wanneer u een juridisch conflict
heeft.
– Inboedelverzekering
Samen hebben jullie maar één inboedelverzekering nodig.
– Reisverzekering
Het is goedkoper om een reisverzekering samen af te sluiten. Je kunt ervoor
kiezen voor een doorlopende reisverzekering of voor een kortlopende
reisverzekering.
– Opstalverzekering
Een opstalverzekering is bedoeld voor mensen met een koophuis. Bij een
hypotheek stelt de bank soms de opstalverzekering als een verplichting.
– Autoverzekering
Als je een eigen auto hebt, blijft deze gewoon op jouw naam staan. – Zorgverzekering
Veel mensen maken gebruik van collectiviteit. Hierdoor krijgen ze korting op hun
zorgpremie. Bij de meeste zorgverzekeraars mag je je partner meeverzekeren.
– Overlijdensrisicoverzekering
De bank verplicht je vaak al om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten
zodra je een hypotheek aanvraagt. Bij deze verzekering krijgt je partner een
bedrag uitgekeerd wanneer je komt te overlijden.
– Uitvaartverzekering
Met een uitvaartverzekering verzeker je je tegen kosten van je uitvaart. Je kunt bij
een uitvaartverzekering samen met je partner op één polis komen te staan.

Bijna alle verzekeringen kun je dus samen afsluiten om geld te besparen. Dit is makkelijk
om te regelen door je huidige verzekering te wijzigen en op twee namen te zetten. De
ander kan dan zijn verzekering opzeggen.
Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.

Klantenservice van Nederlandse verzekeraars

klantenservice-jpg
Het is voor sommige Nederlandse verzekeraars een uitdaging om hun klanten de
beste service te geven. Maar hoe ziet een goede klantenservice eruit? En hoe
denken de bedrijven en de klanten zelf over de klantenservice?
De band en het contact met de klanten is erg belangrijk. Als verzekeraar moet je zorgen
dat jouw klanten snel iets kunnen afsluiten of wijzigen aan hun verzekering. Help de
klanten daar ook bij als ze dit nodig hebben d.m.v. een telefoongesprek of via
verschillende social media.

Social media
Voor een goede klantenservice is het belangrijk om alle digitale ontwikkelingen te blijven
volgen. Met verschillende social mediakanalen kun je als verzekeraar je klanten goed op
de hoogte houden. Verzekeraars zullen zich moeten inzetten op full service via social
media.

Wees bereikbaar
Wees bereikbaar voor uw klanten. Of uw klant nu telefonische, per e-mail, via social
media of een ander kanaal contact met u opneemt. Zorg ervoor dat iemand de telefoon
kan aannemen als er een klant belt. Een antwoordapparaat is niet genoeg, want een
klant belt niet voor niets.

Klantenervaring
Veel bedrijven denken een stuk positiever over de klantervaring die zij bieden dan hun
klanten zelf. Ruim 75% van de bedrijven zegt de klant centraal te stellen en slechts 30%
van die klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet.
Betalen voor betere service
Omdat maar 30% van de klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet, is
er een onderzoek gedaan met als hoofdvraag of klanten extra geld over hebben voor
een betere klantenservice. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel klanten inderdaad extra
geld over hebben voor een betere service. Ongeveer 4 van de 5 klanten zijn bereid meer
geld te betalen voor hetzelfde product bij een bedrijf dat een betere klantenervaring
biedt. Bijna 1 op de 10 wil daarvoor zelfs de helft meer betalen.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.

Nederland is wereldkampioen verzekeren

Kampioen
Nederlanders zijn wereldkampioen in verzekeren. BNR-columnist Paul Laseur zei: “We doen het zo graag, verzekeren, ons land is wereldkampioen. Een gemiddelde Nederlander besteedt meer dan 4 procent van zijn inkomen aan verzekeringen. Wij Nederlanders hebben gemiddeld acht verschillende polissen, dit is meer dan in welk land ook.

In een krantenbericht uit het Financieele Dagblad stond dat de gemiddelde Nederlander ongeveer 4,2 procent van zijn inkomen uitgaf aan verzekeringen. Nederland staat daarmee op nummer één binnen de EU. Maar omdat de zorgpremie vaak via de belastingen worden betaald, laten we deze weg. Hierdoor staat Nederland op een tiende plaats.

Nederland wereldkampioen?
Is Nederland wel echt wereldkampioen in verzekeren? Nederlanders verzekeren zich meer dan gemiddeld in Europa, maar het kan zeker nog meer. In ontwikkelingslanden kan je het zo gek niet bedenken waar mensen zich allemaal voor kunnen verzekeren.

In Nederland is het wel zo dat vrijwel alles apart te verzekeren is. In bijna geen enkel ander land kun je voor elk klein dingetje een aparte verzekering afsluiten.

Niet waar
Over dat ‘wereldkampioen verzekeren’ zegt Roger Leaven, hoogleraar verzekeringseconomie aan de Universiteit van Amsterdam: “Dat is niet waar. Maar het is wel lastig hier een duidelijk beeld van te geven.”

Oververzekerd
Er zijn zeker een aantal mensen in Nederland die oververzekerd zijn. Hierdoor staat Nederland ook zo hoog op de lijst van de EU. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een oude auto die ze niet meer gebruikten allrisk verzekerd hebben. Wanneer je een nieuwe auto ook verzekerd hebt, heb je dus al twee autoverzekeringen. Dit is onnodig en zo zijn er nog wel een aantal dingen waardoor mensen oververzekerd zijn.

Conclusie
Nederlanders verzekeren zich over het algemeen meer dan gemiddeld in Europa, maar ze zijn zeker geen wereldkampioen.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Onna-onna, de vrouwenverzekeraar stopt

aegon-stopt-onna-onna

Aegon heeft besloten om na 10 jaar op te houden met Onna-onna.

De in 2008 opgerichte Onna-onna was de eerste financiële dienstverlener die zich op vrouwen specialiseerde. Door zich te richten op extra zorg en persoonlijke aandacht probeerde de verzekeraar vrouwen aan te trekken.

Alle lopende autoverzekeringen worden overgenomen door oprichter Aegon. Dat zijn er ongeveer 25.000. Aegon was al de risicodrager en verzorgde ook de schadeafhandeling en acceptatie. Voor de andere verzekeringen wordt er een andere oplossing gezocht. Het in Amsterdam gevestigde kantoor gaat aan het einde van dit kalender jaar sluiten.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.

Bij welke schades stuurt een verzekeringsmaatschappij een expert?

Insurance

Niet alle schades kunnen afgehandeld worden door een schadeformulier of een telefoontje naar een verzekeraar. Er zijn schades die meer aandacht vereisen en meer diepgang nodig hebben. Hierbij komen dan meestal experts langs die de schade controleren. Bij welke schades komen deze experts eigenlijk langs? En wat doet een expert nou eigenlijk? Deze vragen zullen we verder behandelen in dit artikel.

Een verzekering stuurt een expert om verschillende redenen zoals het bepalen van de hoogte van het schadebedrag of omdat bureaumedewerkers tot slechts een bepaald bedrag schade mogen afwikkelen.

De grens die overschreden moet worden voordat een verzekeraar langskomt ligt bij elke verzekeraar, maar ook per verzekering anders. Als je bijvoorbeeld een schade claimt op je opstalverzekering heb je een hogere expertisegrens dan bij een tegenpartij die iets claimt op je aansprakelijkheidsverzekering. Een expert komt echter ook langs wanneer de oorzaak voor de schade onduidelijk is of wanneer er een hogere offerte is opgesteld door het herstelbedrijf.

Bij een woninginbraak bijvoorbeeld komt een expert langs. Hierdoor kan deze de schade bepalen en neemt deze de schade met je door in een één-op-één gesprek. Indien je al een aannemer hebt ingeschakeld om schade bij inbraak te herstellen kan een expert ook goedkeuring hiervoor geven.

Een expert die niet thuis langskomt is de expert bij autoschade. Deze gaat langs bij de garage of bepaalt de schade door middel van foto’s die worden gestuurd van de schade.

Veel mensen denken dat een expert alleen op pad wordt gestuurd om het schadebedrag zo laag mogelijk te houden. Echter is dit niet het geval. Een expert komt langs voor beide partijen en handelt de schade af naar tevredenheid van beide partijen. Indien je het niet eens bent met de berekening van de schade heb je altijd de vrijheid om een contra-expert in te schakelen die ook een berekening van de schade maakt. Een verzekeraar is verplicht om hieraan mee te werken.

Bij andere vragen is het altijd handig om contact op te nemen met je verzekeringsadviseur die veel vragen of onduidelijkheden duidelijk kan maken.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.

Het RIVM komt met Nationaal Hitteplan

Hittegolf
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), komt met een Nationaal Hitteplan voor een groot deel van Nederland. Dit plan is op 19 juni geactiveerd in de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. Het KNMI heeft code geel aangekondigd voor deze provincies. Lees verder