Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Tips en handige informatie over Inboedelverzekeringen

Postbode bespioneert uw rieten dak voor verzekeraars

verzekering, verzekeringen, rieten dak, brandgevaarlijk, schroefdak, inboedelverzekering, opstalverzekering, Infofolio, PostNL

Uw postbode gaat binnenkort meer doen dan enkel uw post bij u afleveren. Postbodes ontvangen morgen instructies om landelijk bezorgadressen te inspecteren tijdens de bezorgroutes. De bevindingen zullen vervolgens worden doorgegeven aan verzekeraars, die deze informatie zullen gebruiken om risico’s in kaart te brengen en te analyseren.

Risico’s voor verzekeraar

De verzekeraars zijn benieuwd naar het aantal en soort woningen dat rieten daken heeft. Deze daken zouden namelijk zeer vatbaar zijn voor brandschade. Ook zou een rieten dak tot meer schade kunnen leiden bij een uitslaande brand met vliegvuurgevaar.

De postbodes zullen in opdracht van het bedrijf Infofolio, 1,4 miljoen adressen controleren op de daken. Er heeft in samenwerking met PostNL al op kleine schaal, een eerdere proef plaatsgevonden in Deventer en Breda.

Verzekeraars hopen op deze manier meer informatie in te winnen over het aantal woningen met een rieten dak en het soort rieten dak. Schade door brand wordt namelijk gedekt door de inboedel- en opstalverzekeringen. Als woningen een dak hebben die vatbaar is voor schade door brand, dan kunnen verzekeraars wel eens hoge schadeclaims verwachten.

Het is daarom ook niet vreemd dat de verzekeraars benieuwd zijn of de premies die zij berekenen voor de inboedel- en opstalverzekeringen, nog wel in verhouding staan tot de risico’s.

Traditioneel rieten dak

Een rieten dak met een open constructie wordt gezien als een traditioneel rieten dak. Het riet wordt vastgeschroefd op de balken waar het dak uit bestaat. Dit is een zeer lichte constructie die optimale ventilatie met zich meebrengt. Helaas is deze constructie vrij brandgevaarlijk.
Zelfs als uw dak is behandeld met een brandvertragende coating, blijft het brandgevaar een stuk hoger dan bij een schroefdak.

Als u een traditioneel rieten dak heeft, kunt u er dus op rekenen dat uw verzekeraar een hoge premie zal vragen dan als u een pannendak zou hebben. Het kan zelfs zo zijn, dat een verzekeraar uw dak een te groot risico vindt en uw woning niet wil verzekeren.

Schroefdak

Een rieten dak met een gesloten constructie wordt ook wel schroefdak genoemd. Hierbij wordt het riet op platen vastgeschroefd. In tegenstelling tot een traditioneel rieten dak, zorgt een schroefdak niet voor optimale ventilatie. Maar omdat uw woning nu wel beter geïsoleerd is, kunt uw wel besparen op uw energierekening.
Een schroefdak is daarnaast ook een stuk minder brandgevaarlijk en daardoor ook een stuk makkelijker te verzekeren.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Tweede keer inbraak op hetzelfde adres

verzekering, verzekeringen, inbraak, preventie, keurmerk, politie, tweede, keer, nogmaals

Het zal u maar overkomen, u komt thuis en ziet dat er bij u is ingebroken. U kunt verzekerd zijn voor inbraak, maar u voelt zich misschien toch minder veilig in uw eigen woning. Het is echter nog erger, als blijkt dat inbrekers nog niet klaar zijn met uw adres. In 1 op de 12 gevallen, slaan inbrekers namelijk nogmaals toe op een eerder overvallen adres.

Tweede keer doelwit

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek onderzocht de inbraakcijfers van de jaren 2012 tot en met 2016. Tijdens deze periode werden er 328.000 inbraakclaims ingediend. 27.000 van deze claims, waren afkomstig van adressen waar er eerder al een inbraak had plaatsgevonden.

Het Verbond van Verzekeraars voerde een eigen onderzoek uit en kwam tot dezelfde conclusie. In totaal worden iets meer dan 8% van de woningen waarbij er is ingebroken, voor een tweede keer bezocht door inbrekers.
Zo’n 50% van de tweede inbraken, vinden binnen een jaar plaats. De overige 50% vindt gemiddeld plaats na 14 maanden.

Inbraakpreventie

De beste manier om de ellende en het verlies van het veiligheidsgevoel te kunnen voorkomen, is door ervoor te zorgen dat uw woning niet aantrekkelijk is voor inbrekers. Een goede eerste stap is om gebruik te maken van een “politiekeurmerk-expert”.

Deze expert zal tijdelijk in de huid van een kwaadwillende kruipen en een woningcheck uitvoeren. U inspecteert samen met de expert, uw woning. Als er verbeterpunten zijn, zal de expert dit aangeven. Als uw woning uiteindelijk voldoet aan de eisen, wordt uw woning gekeurd en ontvangt u het “Politiekeurmerk Veilig Wonen-certificaat”. Dit certificaat is 10 jaar geldig, vanaf de datum van aangifte.
Er wordt ook een sticker met de afgiftedatum van uw certificaat op een van uw ramen geplakt. Deze sticker werkt ook deels als afschrikmiddel. Veel inbrekers zullen de gok niet willen wagen als zij zien dat de beveiliging van uw woning voldoet aan de eisen van het keurmerk.

Korting op verzekering

Met het keurmerk op zak, kunt u bij sommige verzekeraars wel 10 tot 20% korting krijgen op uw inboedelverzekering. Deze korting wordt gegeven omdat u met een keurmerk, het risico op inbraak verlaagt. Uw verzekeraar heeft daar natuurlijk baat bij en u mag daar ook best een graantje van meepikken. U heeft immers uw best gedaan om uw woning zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor inbrekers.

Aanvullende informatie

Voor meer tips over inbraakpreventie kunt u de hier klikken om de website van het Politiekeurmerk te bezoeken.
Als u benieuwd bent naar de methoden die inbrekers gebruiken om toegang tot uw woning te krijgen, kunt u hier klikken voor de website van de politie.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Wanneer heeft een klacht kans van slagen?

Verzekering, verzekeringen, klacht, slagen, verzekeraar, klachtenprocedure, onderzoeksplicht, polis, voorwaarden, afwijzen, claim

Uw verzekeraar heeft vaak duidelijk met u afgesproken onder welke omstandigheden er zal worden uitgekeerd. U kunt echter wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de beslissing van uw verzekeraar. Uw klacht kan namelijk gegrond zijn. Als u uw verhaal doet bij uw verzekeraar, kan het zo zijn dat deze u alsnog tegemoet wil komen. Wij vertellen u wanneer het zinvol kan zijn om een klacht in te dienen.

Onduidelijke polisvoorwaarden

Uw verzekeraar zal meestal enkel de schade vergoeden als u voldoet aan de voorwaarden in uw polis. Uw verzekeraar kan en zal een claim waarschijnlijk afwijzen, als u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.
In de polisvoorwaarden staat aangegeven wanneer er een bepaald soort schade gedekt wordt. Als de schade die u wilt claimen, niet in de voorwaarden is opgenomen kunt u doorgaans aannemen dat uw verzekeraar deze niet zal vergoeden.

Neem daarom de polisvoorwaarden goed door, voordat u in zee gaat met een verzekeraar. Het zou zonde zijn als u geen vergoeding krijgt, terwijl u wel verwachtte dat uw claim zou worden toegewezen.
Een verzekerde kan de voorwaarden bijvoorbeeld verkeerd begrijpen. Dit mag niet komen door een onduidelijke formulering van deze voorwaarden. De polisvoorwaarden moeten voldoende kenbaar en duidelijk zijn opgesteld voor de verzekeringsnemer.

Als deze voorwaarden (te) onduidelijk zijn opgesteld, kan het voorkomen dat men denkt dat een bepaald risico gedekt is. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Volgens artikel 6:238 lid 2 Van het Burgerlijk Wetboek, moet in deze gevallen de uitleg die het meest gunstig is voor de verzekeringsnemer worden toegepast.

Onderzoeksplicht

Ook het verkeerd invullen van een vragenlijst, tijdens de (online)aanvraag van de verzekering, kan leiden tot afwijzing van een claim. Uw verzekeraar behandelt uw aanvraag op basis van de informatie die u verstrekt.
Als u dan een claim indient en de verzekeraar komt erachter dat uw informatie niet klopt of onvolledig is, kan deze worden afgewezen. Deze afwijzing is niet altijd terecht. Het is namelijk mogelijk dat u een foutje heeft gemaakt of simpelweg vergeten bent een aantal zaken in te vullen.

Uw verzekeraar heeft gelukkig een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat uw verzekeraar uw gegevens goed moet controleren en zelf onderzoek zal moeten verrichten naar ontbrekende of twijfelachtige informatie.
Als uw verzekeraar een overeenkomst met u sluit, zonder voldoende onderzoek te hebben verricht, kan de afwijzing van een claim onterecht zijn. Weet wel dat het opzettelijk achterhouden of invullen van verkeerde informatie, wordt gezien als fraude.

Claim (gedeeltelijk) afgewezen

Als uw claim wordt afgewezen, betekent dit dat uw verzekeraar van mening is dat uw verzekering de schade niet hoeft te vergoeden. U verzekeraar kan ook van mening zijn dat de claim maar gedeeltelijk vergoed hoeft te worden.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u schade heeft en extra kosten heeft gemaakt om de schade te beperken, maar uw verzekeraar deze extra kosten niet wil vergoeden. Als u kunt aantonen dat deze kosten onvermijdelijk waren of (veel) ernstigere schade heeft voorkomen, kan het zinnig zijn om een klachtenprocedure te starten.
Soms kunnen er ook extra kosten aan verbonden zijn, zeker als de klacht in behandeling wordt genomen door een externe instantie. Hoe u het beste een klachtenprocedure kunt starten leest u hier.

Als u benieuwd bent naar de uitspraak met betrekking tot een vergelijkbare klacht, kunt u de website van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD) raadplegen. Als uw klacht lijkt op een klacht die u hier tegenkomt, is er een goede kans op een vergelijkbare uitspraak.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Hoe kunt u het beste een klacht indienen?

verzekering, verzekeringen, klacht, indienen, behandelen, kifid, commissie, bemiddelen

U heeft een klacht over een beslissing die uw verzekeraar heeft genomen. Vaak zal dit te maken hebben met het krijgen van een vergoeding en de hoogte hiervan. Als u een klacht heeft over de beslissing van uw verzekeraar, heeft u de mogelijkheid om hier werk van te maken. U leest hier hoe u een klachtenprocedure het beste kunt starten.

Klacht indienen

Het is verstandig om eerst na te gaan of het indienen van een klacht een kans van slagen heeft. Het is bijvoorbeeld meestal niet zinnig om een klacht in te dienen als u de polisvoorwaarden begreep maar u zich hier niet aan heeft gehouden. U leest hier wanneer het zinvol kan zijn om een klacht in te dienen.

U moet uw klacht altijd eerst bij uw verzekeraar indienen. Als u en uw verzekeraar het gesprek aangaan, kunnen eventuele onduidelijkheden en misverstanden worden verholpen. De kans dat u en uw verzekeraar dan samen tot een oplossing komen wordt dan een stuk groter.

U kunt dit vaak makkelijk doen via de website van uw verzekeraar. Als dit niet mogelijk is, kunt u een brief of e-mail sturen. Probeer uw verhaal zo compleet en duidelijk mogelijk te doen. Geef daarnaast ook aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar en hoe de situatie volgens u zou kunnen worden opgelost.

Financiële Klachteninstituut

Als uw verzekeraar schriftelijk heeft aangegeven uw klacht niet te willen/kunnen behandelen, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD). Mocht een reactie van uw verzekeraar uitblijven, dan kunt u nogmaals contact met uw verzekeraar opnemen. Als uw verzekeraar dan binnen zes weken nog niet heeft gereageerd, kunt u ook terecht bij het KiFiD.

De KiFiD heeft drie verschillende instanties die mogelijk uw klacht kunnen behandelen. Er zijn echter wel een aantal eisen waar uw klacht aan moet voldoen, voordat u gebruik kunt maken van de diensten van KiFiD. Bent u benieuwd of uw situatie voldoet aan deze eisen? Doe dan de sneltest.

De bemiddelaar
Dit is de eerste instantie en deze kost u niets. De bemiddelaar zal kijken of hij deze klacht kan behandelen. Dit doet hij door een oplossing te vinden samen met u en uw verzekeraar. Als dit niet lukt, dan zal de klacht bij de geschillencommissie worden gelegd.

De geschillencommissie
Deze instantie kost u ook niets en zal ook eerst proberen te bemiddelen. Hiervoor kunnen u en een vertegenwoordiger van uw verzekeraar misschien worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in Den Haag. Dit wordt ook een hoorzitting genoemd.
Als de hoorzitting alsnog niet leidt tot een oplossing, zal de commissie zelf een uitspraak doen. Deze kan de vorm hebben van een bindend en een niet-bindend oordeel.
U en uw verzekeraar zijn verplicht om u aan de uitspraak te houden, bij een bindend oordeel.

Commissie van Beroep
Als uw klacht betrekking heeft op een bedrag van 25000 euro of meer, dan kunt u in beroep gaan tegen een bindend oordeel van de geschillencommissie. U doet dit bij de Commissie van Beroep tegen een bijdrage van 500 euro.

Niet bindend oordeel

U kunt ook in beroep gaan bij een niet bindend oordeel van het KiFiD. Dit kunt u echter niet doen bij het KiFiD zelf, maar bij een rechter. U moet hiervoor een dagvaardingsprocedure starten. Zorg wel dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft, want de kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

De smartphone wordt steeds duurder voor verzekeraars

verzekering, verzekeringen, smartphone, schade, inboedel, extra, meeverzekeren

Bij een nieuwe smartphone krijgt men vaak de mogelijkheid om hier een verzekering voor af te sluiten. Vaak dekt deze verzekering schade, diefstal en verlies. Maar wist u dat uw mobieltje of smartphone vaak ook door uw inboedelverzekering gedekt wordt? Afhankelijk van uw dekking kan uw toestel zelfs buitenhuis verzekerd zijn. Helaas zijn er steeds meer verzekeraars die de smartphones uit de inboedel halen. Sommige verzekeraars bieden wel een vervangende verzekering die net iets meer omvat.

Inboedel

Uw inboedelverzekering dekt alle zaken die niet duurzaam zijn vastgemaakt aan uw woning. Uw smartphone of tablet valt dus ook onder uw inboedel. Sommige verzekeraars bieden zelfs een dekking voor buitenshuis. Het kan dus mogelijk zijn dat er helemaal geen aanvullende of aparte verzekering voor uw smartphone, tablet of laptop nodig is.
Afhankelijk van de manier waarop u omgaat met uw smartphone, kan uw toestel volledig verzekerd zijn als uw inboedel “allrisk” verzekerd is.

Meer schadeclaims

Verzekeraars zien steeds vaker schadeclaims m.b.t. smartphones. De toestellen en de reparaties daarvan worden steeds duurder, omdat de toestellen steeds functies krijgen.
Door deze technologie, is een smartphone vaak niet weg te denken uit de dagelijkse gang van zaken.
Mensen dragen een smartphone vaak de hele dagen bij zich, vanwege de vele functies van het toestel. Hierdoor wordt het toestel ook vaker blootgesteld aan risico’s, dan de meeste andere onderdelen van de inboedel.

Zo heeft verzekeraar Unigarant te maken met een stijging van het aantal schadeclaims m.b.t. smartphones. In 2011 bestond het aantal claims nog maar uit 4% van alle schadeclaims. Nu is dit percentage bijna 10 keer zo hoog. Daarnaast is het gemiddelde schadebedrag is zo’n 20 euro hoger dan 6 jaar geleden.

Schade aan smartphones wordt dus vaker geclaimd dan een aantal jaar terug en deze claims kosten nu ook meer. Meerdere verzekeraars hebben dit opgemerkt en sommigen verzekeren smartphones niet meer automatisch mee met uw inboedel. U kunt deze bij sommige verzekeraars wel extra meeverzekeren.

Extra meeverzekeren

U kunt uw smartphone bij de verzekeraars Unigarant, Inshared en ANWB extra meeverzekeren bij een verzekering voor uw inboedel. Onder deze dekking kunnen ook gehoortoestellen, smartwatches en tablets vallen. Daarnaast kan er ook een dekking voor buitenshuis worden afgesloten. De dekking kan wel verschillen per verzekeraar, lees daarom goed de voorwaarden door.

De premie van uw inboedelverzekering zal echter hoger zijn als u besluit uw smartphone extra mee te verzekeren. Uw verzekeraar loopt namelijk een hoger risico bij het verzekeren van een smartphone.
Toch draagt deze manier van verzekeren grote voordelen met zich mee. Het extra meeverzekeren met de inboedel biedt u namelijk een ruimere dekking, dan bij een aparte verzekering voor uw smartphone.

Aparte smartphoneverzekering

U kunt natuurlijk alsnog kiezen voor een aparte verzekering voor uw smartphone. U moet dan wel letten op de dekking en de premie die u betaalt. De verzekeringen voor een smartphone kunnen namelijk sterk van elkaar verschillen.

In 2013 testte de consumentenbond 22 verschillende verzekeringen voor de smartphone. Meer dan 25% van deze verzekeringen kostten 84 euro op jaarbasis. En hiermee was zelfs alleen de schade aan het toestel verzekerd. Uw telefoon was dus niet verzekerd tegen diefstal of verlies.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Uw verzekering bij een leegstaande woning

verzekering, verzekeringen, leegstaande, woning, onbewoond, dekkingsuitsluiting

Als er een langere tijd niemand in uw woning verblijft, kan uw verzekeraar dit zien als een “leegstaande” woning. Als dit het geval is, kunt u dit beter tijdig doorgeven aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar ziet een leegstaande woning namelijk als een groter risico. En dit kan gevolgen hebben voor uw verzekering en de hoogte van de uitkering bij eventuele schade.

Onbewoond

Als uw huis langere tijd onbewoond is, kan er sprake zijn van leegstand. Doorgaans zien verzekeraars ongemeubileerde woningen en woningen die 2 tot 3 maanden onbewoond zijn, als leegstaande woningen.
De criteria kan verschillen per verzekeraar. Lees dus goed uw polis door, want uw woning is mogelijk niet of nog maar beperkt gedekt is bij leegstand.

U moet het zo snel mogelijk bij uw verzekeraar melden, als u denkt dat uw woning voor een langere tijd onbewoond zal zijn. U weet dan tenminste wat u wel of niet kunt verwachten in het geval van schade aan uw woning of inboedel

Hoger risico

Bij een leegstaande woning, heeft uw verzekeraar de mogelijkheid uw premie en/of polis aan te passen of om uw verzekering op te zeggen. Een leegstaande woning is namelijk zeer aantrekkelijk voor inbrekers. Daarnaast wordt eventuele schade aan de woning vaak pas later opgemerkt, sinds er waarschijnlijk niemand aanwezig is die de schade meteen opmerkt.
Dit zijn risico’s waar een verzekeraar vaak een hogere premie voor zal vragen. Sommige verzekeraars willen dit risico helemaal niet dragen en beëindigen de verzekering.

Dekkingsuitsluiting

Een gemeubileerde woning, waarbij er langere tijd niemand aanwezig is, kan worden opgemerkt door een kwaadwillende. U loopt dan ook een verhoogd risico tot inbraak, diefstal en vandalisme.
Uw inboedelverzekering dekt deze zaken meestal, maar bij leegstand kan er sprake zijn van een dekkingsuitsluiting.
Uw verzekeraar vergoedt dan minder of helemaal geen schade als gevolg van diefstal of vandalisme.

Schade aan uw woning valt over het algemeen onder uw opstalverzekering. Maar als uw woning leegstaat, kan er hierbij ook sprake zijn van dekkingsuitsluiting. Neem daarom tijdig contact op met uw verzekeraar.

Woning verkopen

Als u inmiddels in een andere woning verblijft en uw oude woning wil verkopen, moet u dit ook melden. Uw oude woning staat hierdoor waarschijnlijk leeg. Deze leegstand kan gevolgen hebben voor uw dekking.
Afhankelijk van uw verzekering blijft schade door onder andere brand, blikseminslag, waterschade misschien wel gedekt. Maar andere schade die normaal wel gedekt is, kan nu onder een dekkingsuitsluiting vallen. Dit kan vervolgens resulteren in schade aan de woning, die u nu zelf zult moeten bekostigen.

Tijdelijk verblijf

Om een deel van de risico’s te kunnen vermijden, kunt u ervoor kiezen om tijdelijk iemand in uw woning te laten verblijven. Er is dan vaker iemand aanwezig die voor u een oogje in het zeil kan houden. Daarnaast wordt de kans op inbraak lager, omdat inbrekers meestal liever niet gezien willen worden.
Als u besluit de woning tijdelijk te verhuren, moet u wel rekening houden met de leegstandwet en een (kortdurend) huurcontract. Daarnaast kan uw verzekeraar huurders ook als een risico zien en kan het verhuur van de woning fiscale gevolgen voor u hebben.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Pittig klantcontact met een robot

Verzekeraar, verzekering, Unive, robot, robotica, pepper, klantcontact

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het zou zijn om een gesprek te voeren met een robot? Als u woonachtig bent in de omgeving van Heerhugowaard, krijgt u deze mogelijkheid! De komende vijf weken, worden klanten van de Univé-winkel in Heerhugowaard onthaald door robot Pepper.
De robot staat hier als onderdeel van een onderzoek van de Verzekeraar. Er wordt onderzocht hoe klanten de digitale ontwikkelingen en interactie met een robot ervaren.

Pittig onthaal

Pepper zal om de week in de winkel aanwezig zijn. De klanten van de winkel, worden bij binnenkomst begroet door de robot. De robot zal vervolgens proberen een gesprek te voeren over hun afspraak. Klanten kunnen er ook voor kiezen om een quiz te doen met de mechanische gastvrouw.
In de weken dat Pepper niet aanwezig is, wordt ze aangepast op basis van de bevindingen en klantenreacties. De klanten kunnen er dus op rekenen, dat Pepper bij elke ontmoeting steeds iets slimmer wordt.

Spraaktechnologie

Pepper maakt gebruik van een spraaktechnologie. Het onderzoek zal uitwijzen hoe deze technologie presteert. Pepper zal namelijk niet alleen contact hebben met klanten, maar ook met medewerkers. Dit vormt een ideaal moment om te zien of de robot namen herkent.
Volgens Robert de Ruiter van Univé Regio+, zullen robots mensen niet gaan vervangen. Als robots in gebruik worden genomen, dan zullen ze vooral dienen als aanvulling.

Robotisering

Robots zijn een ingrijpend voorbeeld van de veranderende samenleving. Wat dit kan betekenen voor de toekomst weet niemand. Het biedt wel kansen en de dienstverlening van Univé zou hier wellicht haar voordeel mee kunnen doen. Dit is voor de eerste test, waarbij Pepper wordt ingezet. Univé hoopt met deze test meer inzicht te krijgen in de rol van robots in de toekomst.

Robovalley

Univé is sinds kort deelnemer aan Robovalley. Dit is een samenwerking waarbij diverse organisaties onderzoek verrichten naar robotica. Univé heeft hier sinds kort een kantoor, waarbij zij samenwerkt met TU Delft Robotics Institute. Het kantoor heeft ook geleid tot contact met Interactive Robotics.
De organisatie waar Univé de test met Pepper samen mee uitvoert.

Klantcontact

Pepper is natuurlijk niet de enige vorm van klantcontact. Naast de gebruikelijke contactmethoden, maakt Univé sinds februari ook gebruik van videochat. Zo hoopt Univé op meerdere manieren service te bieden aan hun klanten. En daar plukt iedereen de vruchten van.

Verzekering.nl

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Sluiten uw verzekeringen nog aan op uw behoeftes?

verzekering, behoefte, passend, aansluiten, situatie, persoonlijk

In Nederland zijn we gek op zekerheid. Wij sluiten verzekeringen af om in de toekomst bepaalde risico’s te kunnen dekken. Vaak worden deze risico’s ingeschat op het moment dat de verzekering wordt aangevraagd. U betaalt netjes de premie, maar uw persoonlijke situatie en behoeftes kunnen veranderen. Weet u tot in hoeverre uw polis mee kan veranderen?

Autoverzekering

Als u een nieuwe of gebruikte auto aanschaft, moet u deze verzekeren. Uw persoonlijke situatie is van invloed op de hoogte van uw premie en dekking. Hieronder staan enkele situaties waar uw verzekeraar rekening mee kan houden;

• de leeftijd van uw auto
• u bent meer/minder kilometers gaan rijden;
• u bent verhuisd
• u vervoert of vervoerde vaak waardevolle bezittingen (bijvoorbeeld een laptop of notebook)
• het gewicht van uw auto (bijvoorbeeld een technische aanpassingen voor een beperking)
• de brandstof (bijv. het inbouwen of verwijderen van een brandstoftank)
• uw eigen behoeftes

Als een van de bovenstaande zaken is gewijzigd, kan het nuttig zijn uw polis opnieuw onder de loep te nemen.

Zorgverzekering

De belangrijkste zorg wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Het basispakket is verplicht, maar de aanvullende verzekeringen zijn optioneel. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kan het nuttig zijn om de samenstelling te wijzigen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een nieuwe baan heeft en daar zwaar fysiek werk verricht. Eerder was een aanvullend pakket met fysiotherapie niet noodzakelijk. Nu kunt u daar wel behoefte aan hebben. Fysiotherapie zit niet in het basispakket en u moet dus zelf de behandeling betalen.
En dan zit u met pijn en een hoge rekening!

Inboedelverzekering

U heeft in uw woning ongetwijfeld veel bezittingen van waarde. Als er zich een situatie voordoet , waarbij uw bezittingen beschadigd worden, bied een inboedelverzekering uitkomst. Tegen welke risico’s u zich wilt verzekeren, hangt af van uw eigen voorkeur. Er zijn meerdere verzekeringen die aan uw wensen kunnen voldoen.
De waarde van uw inboedel fluctueert. Eigenlijk groeit deze waarde zodra u een redelijke aankoop doet. Uw verzekering zou mee kunnen groeien, maar dan zou u continu uw verzekeraar moeten bellen. En dat is een beetje overdreven niet?
De onderstaande situaties, kunnen gevolgen hebben voor uw verzekering;

• bezittingen die worden gekocht/verkocht;
• een of meer verhuizende inwoners;
• u ondervond schade aan uw inboedel die niet wordt vergoed.

Verzekering afsluiten

Wij adviseren u daarom om tijdig uw verzekeringen te vergelijken en af te stemmen op uw persoonlijke situatie. Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzekeraar Generali stopt in Nederland

generali, verzekering, verzekeringen, asrGenerali, de verzekeraar met haar roots in Italië, wil zich richten op andere landen. Het bedrijf stopt zelf met de dienstverlening in Nederland, maar verzekeraar A.S.R. neemt graag de activiteiten in Nederland over.

Wie is Generali

“Assicurazioni Generali S.p.A.” oftewel Generali, is opgericht in de Italiaanse stad Triëst. Na de oprichting in 1835, kreeg het bedrijf in 1933 een belang in Nederland. Niet lang daarna besloot het bedrijf haar diensten in Nederland aan te bieden.

Dat het bedrijf een wereldspeler is op de verzekeringsmarkt, blijkt uit haar wereldwijde spreiding. Zo heeft het bedrijf meer dan 400 bedrijven in meer dan 60 landen en heeft 1 op de 4 Europeanen, een verzekering bij Generali.

De verzekeraar biedt diverse verzekeringen aan, waarbij de levensverzekeringen voor een groot deel van de inkomsten zorgen. Zo heeft het bedrijf ruim 25% van haar totale premie-inkomsten te danken aan levensverzekeringen.

Weg uit Nederland

De verzekeraar heeft besloten om de activiteiten in Nederland, geheel over te dragen aan verzekeraar A.S.R. Als de overname definitief wordt goedgekeurd door Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt, zal de overname uiterlijk in 2020 afgerond moeten worden.

De verzekeraar A.S.R. omvat diverse labels, waaronder de Europeesche Verzekeringen, Ditzo, De Amersfoortse en Ardanta.
De ruim 200 duizend Nederlandse cliënten, zullen in de loop van de komende jaren hun polis ondergebracht zien worden bij een van A.S.R. labels. En met het onderbrengen van de polis, zal het merk Generali, verdwijnen uit Nederland.
Wat dit betekent voor de huidige klanten, leest u hier.

Voordeel voor a.s.r.

A.S.R verwerft met de overname een groter marktaandeel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Door de potentie en invloed van Generali als wereldspeler versterkt A.S.R. hiermee haar positie. De Nederlandse cliënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat de service die zij gewend zijn van Generali, gewaarborgd wordt.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzeker uw verzameling

Verzameling
Je kunt je het zo gek niet bedenken of mensen verzamelen het. Postzegels, colaflesjes, schilderijen, munten enzovoort. Sommige verzamelingen zijn heel wat geld waard. Bent u ook een verzamelaar? En bent u benieuwd hoe uw verzameling verzekerd is? Lees dan vooral verder.

Hoewel in de meeste gevallen een verzameling veel emotionele waarde heeft, heeft een verzameling soms ook een financiële waarde. Als deze waarde hoog is en uw collectie wordt gestolen of raakt beschadigd, dan hoopt u natuurlijk dat dit verzekerd is.

Wat dekt uw inboedelverzekering?
De meeste verzamelingen vallen gewoon onder uw inboedelverzekering. Uw verzameling is namelijk verzekerd tot een maximaal bedrag. Dit kan uiteraard per verzekeraar verschillen maar dit bedrag ligt vaak tussen de 12.000 en de 15.000 euro in.

Voor verzamelingen met een waarde die boven dat maximale bedrag uitkomen, kunt u ervoor kiezen om een allrisk inboedelverzekering af te sluiten. Als u deze verzekering heeft kunt u het bedrag van uw verzameling verhogen. U gaat hiervoor wel meer premie betalen.

Taxateur
Als u wilt weten hoeveel uw verzameling waard is, kunt u een taxateur inschakelen. Dat is iemand die zich heeft gespecialiseerd in het vaststellen van de waarde van spullen en is aangesloten bij bijvoorbeeld een stichting als het Verenigd Register van Taxateurs.

De taxateur bepaalt de waarde van uw verzameling. Het bedrag kunt u aanhouden als verzekerd bedrag. Dit bedrag dekt uw verzekeraar wanneer uw verzameling bijvoorbeeld wordt gestolen of beschadigd raakt.

Geldig
De taxatie is vijf jaar geldig. Een verzameling kan na vijf jaar meer of minder waard worden, vandaar dat de taxatie na vijf jaar komt te vervallen. U moet er dus rekening mee houden dat u uw verzameling elke vijf jaar opnieuw moet taxeren.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.