Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Tips en handige informatie over Aansprakelijkheidsverzekeringen

Schade en aansprakelijkheid bij kinderen

verzekering, verzekeringen, kinderen, aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, groepsaansprakelijkheid, clausule

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die u toebrengt aan anderen en de bezittingen van anderen. U kunt deze verzekering ook uitbreiden, zodat uw hele gezin is meeverzekerd. Kinderen zijn echter een geval apart. Als uw kind schade veroorzaakt aan een ander, ligt de aansprakelijkheid bijna altijd bij u. Toch zijn er enkele uitzonderingen.

Risicoaansprakelijkheid

Volgens artikel art 6:162 en 6:164 BW, kunnen kinderen die nog geen 14 jaar oud zijn, niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zij toebrengen aan anderen. U bent altijd verantwoordelijk voor onrechtmatige gedragingen van uw kind.
U bent dus aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt, zonder dat de schade u verweten kan worden. U heeft zich immers niet schuldig gemaakt aan het veroorzaken van de schade. In deze gevallen spreekt men over risicoaansprakelijkheid.

Leeftijd 14 tot 15
Als uw kind 14 of 15 jaar oud is, bent u als ouder altijd aansprakelijk, tenzij u niets kan worden verweten. Men verwacht dat ouders maatregelen treffen voor hun kind, als het kind meer risico loopt om schade te veroorzaken.
Als het kind dan toch schade veroorzaakt bij anderen, terwijl de ouders er alles aan hebben gedaan om dit te voorkomen of beperken, kan het kind zelf aansprakelijk worden gesteld.

Leeftijd 16 tot 17
Op deze leeftijd zijn kinderen eerst zelf aansprakelijk en daarna pas de ouders. De ouders kunnen pas aansprakelijk worden gesteld, als zij nalatig zijn geweest. Het grootste verschil is dat de rollen nu zijn omgedraaid in vergelijking met de leeftijdsgroep 14 tot 15, waarbij de aansprakelijkheid eerst bij de ouders ligt.

Oppassen en logeren

U bent echter niet aansprakelijk voor de schade die uw kind veroorzaakt aan personen of aan zaken van personen, bij wie uw kind logeert of die op uw kind past.
Verzekeraars nemen namelijk aan dat iemand die op kinderen past of kinderen laat logeren, hier ook de risico’s van aanvaardt. En kinderen kunnen nou eenmaal schade veroorzaken.

Uw verzekeraar kan afhankelijk van uw polisvoorwaarden, deze schade toch vergoeden. Hoe uw verzekeraar dit regelt en hoe hoog de maximale vergoeding is, vind u terug in de oppas- en logeerclausule van uw polis.

Groepsaansprakelijkheid

Het kan voorkomen dat uw kind buiten aan het spelen is met andere kinderen en schade toebrengt aan een ander of aan de bezittingen van een ander. Vaak is het in deze gevallen niet compleet duidelijk welk kind nou daadwerkelijk de schade heeft veroorzaakt. U kunt alleen aansprakelijk worden gesteld als het duidelijk aantoonbaar is, dat uw kind de schade heeft veroorzaakt.

In deze gevallen kan de benadeelde de hele groep kinderen aansprakelijk stellen. De benadeelde hoeft maar een van de kinderen, (dus de ouders van dit kind) aansprakelijk te stellen. De gehele schade mag verhaald worden op deze ouders. De ouders van het aansprakelijk gestelde kind, zullen daarna zelf onderling de schade moeten verdelen tussen de ouders van de andere kinderen.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Ben ik verzekerd als ik een gunst verleen aan een vriend?

Verzekering, verzekeringen, clausule, polisvoorwaarden, vriendendienst, opzicht, aansprakelijkheid

Velen van ons doen wel eens iets voor een ander, zonder hiervoor iets terug te verwachten. Wij doen anderen immers graag een pleziertje. Om deze reden is het zo vervelend als wij dan per ongeluk schade veroorzaken bij een ander. Normaliter vallen deze situaties niet onder de dekking van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Toch kan het zo zijn, dat uw verzekeraar bereid is om de schade toch te vergoeden.

Clausule

Verzekeraars nemen in de polisvoorwaarden vaak bepaalde clausules op. Een clausule is een stuk tekst die een uitsluiting of beperking van de polisvoorwaarden behandelt. Zo geeft een clausule vaak aan in welke gevallen de dekking van uw verzekering beperkt wordt, en hoe hoog het maximum bedrag is dat kan worden uitgekeerd.

Opzicht

Onder opzicht verstaat men de eigendommen van anderen waarover u tijdelijk de zorg heeft. Dit kan dus alles zijn dat u tijdelijk leent. Het moet hierbij wel gaan om (bruik)leen en niet om huur, pacht, lease of koop. Er moet dus sprake zijn van gebruik waar geen betaling tegenover staat.
Als u bijvoorbeeld gereedschap leent van uw buurman, wordt u opzichter van het gereedschap op het moment dat u het gereedschap in ontvangst neemt.

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt normaal gesproken de schade die u toebrengt aan de eigendommen van een ander. Maar als u iets van een ander leent, dan wordt het risico dat u schade toebrengt aan het geleende materiaal groter.
U draagt in deze situatie namelijk zorg voor het bezit van een ander, zoals u geacht wordt zorg te dragen voor uw eigen bezittingen. Het geleende materiaal wordt in deze situatie dus gelijk gesteld met uw eigendom. En schade die u toebrengt aan uw eigendom wordt niet gedekt door uw aansprakelijkheidsverzekering.

Sommige verzekeraars vergoeden echter wel de schade aan materialen waarover u de zorg heeft. Er zit meestal wel een maximum aan het bedrag dat zal worden uitgekeerd. Het bedrag dat de verzekeraar uitkeert kan dus een stuk lager liggen dan de waarde van het geleende goed. Leen dus geen dure spullen als u de kosten voor vervanging of reparatie niet kunt dragen.

Vriendendienst

Als u een bekende helpt met een verhuizing of verbouwing zonder hiervoor een betaling te ontvangen of verwachten, wordt dit gezien als een vriendendienst. Deze situaties komen veel voor. Zo verricht u al een vriendendienst, als u bijvoorbeeld de buren helpt met verven of het helpen tillen of verplaatsen van meubels.

Gaat er tijdens een vriendendienst iets verkeerd en brengt u hierdoor schade toe aan het eigendom van een ander, dan vergoeden sommige verzekeraars de schade tot aan een maximumbedrag. Als u incidenteel een vriendendienst verricht, kunt u misschien de eventuele schadekosten zelf dragen. Maar als u vaker assistentie verleent, doet u er waarschijnlijk goed aan om eens even uw polis opnieuw door te nemen.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Meer verkeersongevallen tijdens wintertijd

verzekering, verzekeringen, vias, bivv, verkeer, ongevallen, wintertijd, risico, donker

Aankomende zaterdag gaat om 3 uur s ’nachts de wintertijd in en gaat de klok een uurtje achteruit. Er is inmiddels al een discussie over het afschaffen van de wintertijd op gang gekomen. Zo zouden de voordelen niet tegen de nadelen opwegen. Voor voetgangers en zwakkere verkeersdeelnemers in het algemeen, is de wintertijd een extra risicovolle periode. Tijdens de avondspits in de wintertijd, vinden er namelijk veel meer zware verkeersongevallen plaats.

Donkere spits

De wintertijd zorgt ervoor dat een groter gedeelte van de avondspits plaatsvindt in het (schemer)donker. Dit zorgt volgens het VIAS Institute (vroeger BIVV), voor een hoger aantal zware verkeersongevallen in de maanden tussen oktober en december.

De Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), kwam tot een vergelijkbare conclusie. Het ligt volgens het SWOV niet persé aan de invoering van de wintertijd, omdat we eigenlijk het uurtje dat we in de zomertijd kwijt zijn, in de wintertijd terugkrijgen.
Het probleem zou echter liggen bij lagere hoeveelheid daglicht die wij hebben in de winter.

Dit probleem zou zich dus waarschijnlijk blijven voordoen als de zomer- en wintertijd zou worden afgeschaft. Het aantal ongevallen zou waarschijnlijk wel verminderen, omdat men er geleidelijk aan kan wennen dat het eerder donker wordt.

Extra voorzichtig

Als bestuurder van een motorvoertuig kunt u natuurlijk ook iets doen om het aantal ongevallen terug te brengen. U doet dit al door minder hard te rijden, minder snel op te trekken en uzelf extra hoffelijk op te stellen tegenover voetgangers en andere (zwakke) verkeersdeelnemers.

U kunt er ook op rekenen dat het weer niet zal meezitten en diverse voetgangers en fietsers de verkeersregels soms aan hun laars lappen. Ook zullen er gehaaste bestuurders van motorvoertuigen tussen zitten die vergelijkbaar gedrag vertonen. U komt helaas dankzij de weersomstandigheden, drukte en het duister waarschijnlijk ook een aantal minuten later op uw bestemming.

Besef ook dat u als bestuurder dan een motorvoertuig altijd voor minstens 50% aansprakelijk bent als u betrokken raakt bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer. Sinds de kans dat u de komende maanden betrokken raakt bij een dergelijk ongeval een stuk groter is, is dit een ideaal moment om even uw autoverzekering na te lopen.

Zwakke verkeersdeelnemers

Als fietser of voetganger doet u er goed aan om uzelf voor te bereiden op uw reis. Neem een paraplu of regenjas mee en kleedt u warm. Zorg altijd dat u goed opvalt in het donker. Lichte kleuren of reflecterende kleding bieden de beste zichtbaarheid.

De drukke spits en het weer kunnen voor een minder aangename reis zorgen. U kunt hierdoor misschien nog gehaaster richting huis of werk willen vertrekken, maar u bent zeker niet de enige.
Zorg er in elk geval voor dat u een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft. U kunt bijvoorbeeld door de haast en drukte, per ongeluk het mobieltje van een ander uit de handen stoten, terwijl u naar een bushalte rent.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Risicoaansprakelijkheid en zwakke verkeersdeelnemers

verzekeren, verzekering, risico, aansprakelijkheid, risicoaansprakelijkheid, zwakke, verkeersdeelnemer, weggebruiker, fietser, voetganger

Het besturen van een motorvoertuig is een grote verantwoordelijkheid. De wet bepaalt dan ook dat u hiervoor een document nodig heeft die uw kennis en rijvaardigheid bewijst. Dit is zeker belangrijk wanneer u beseft, dat de veiligheid en gezondheid van sommige weggebruikers afhankelijk is van uw rijvaardigheid. Deze groep weggebruikers moet worden beschermd. Daarom is de bestuurder van een motorvoertuig bij een ongeval met deze groep altijd (deels) aansprakelijk.

Risicoaansprakelijkheid

Als u als bestuurder van een motorvoertuig onverhoopt betrokken raakt bij een verkeersongeval met een zwakke verkeersdeelnemer, kunt u erop rekenen dat u minstens 50% van de schade moet vergoeden. U bent als bestuurder van een motorvoertuig namelijk een “sterke gemotoriseerde verkeersdeelnemer” en accepteert daarmee risicoaansprakelijkheid. U erkent dus automatische de aansprakelijkheid voor schade die niet door uw eigen toedoen is veroorzaakt, maar wel toebehoort aan uw risico.

Risicoaansprakelijkheid wil zeggen dat u als bestuurder van een motorvoertuig vaak ook voor anderen moet denken. U moet rekening houden met zaken waar zwakke deelnemers misschien geen rekening mee houden. En als het dan toch fout gaat, erkent u de aansprakelijkheid. Zelfs als u persoonlijk niets verkeerd heeft gedaan.

Schade

U zult dus de helft van de schade die een zwakke verkeersdeelnemer oploopt moeten vergoeden. De rechter kan zelfs besluiten dat u méér dan de helft moet vergoeden, als de zwakke deelnemer veel of ernstige schade heeft geleden en het daarom redelijk acht dat u meer schade vergoedt.

Als een zwakke deelnemer jonger is dan 14 jaar, moet u alle schade aan de deelnemer betalen. Al is het onmogelijk om u ook maar iets te verwijten, u zult toch de volle 100 procent van de schade moeten vergoeden.

Schuld en overmacht

U kunt als bestuurder van een motorvoertuig ook zelf schade hebben door het toedoen van een zwakke verkeersdeelnemer. U kunt een deel uw schade dan claimen bij de deelnemer zelf of bij de persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering van de zwakke deelnemer. U moet wel kunnen bewijzen dat de zwakke deelnemer een fout heeft gemaakt.

Om uw volledige schade vergoed te kunnen krijgen, moet u kunnen aantonen dat er voor u sprake was van overmacht. U moet dus vrijwel alles geprobeerd hebben dat deze situatie had kunnen voorkomen.
Dit levert vaak echter weinig succes op, sinds u als bestuurder van een motorvoertuig al extra alert moet zijn op de gedragingen van zwakke deelnemers. Als dit niet is gelukt, kan er al snel geconcludeerd worden dat u simpelweg niet alert genoeg bent geweest.

Uw motorvoertuig allrisk verzekeren is een optie, maar brengt wel een hogere premie met zich mee. Mocht u dan schade hebben, dan zal uw verzekeraar uw schade herstellen en kan de schade eventueel proberen te verhalen op de veroorzaker.

Verzekeren motorvoertuigen

Uw WA-verzekering vergoedt gelukkig de schade aan de zwakke gebruiker, zolang u voldoet aan de voorwaarden van uw verzekeraar. Toch willen wij u adviseren om uzelf extra hoffelijk en voorzichtig op te stellen als u in aanraking komt met zwakke verkeersdeelnemers. U wilt natuurlijk niet verantwoordelijk zijn voor het leed van een ander.

Verzekering zwakke verkeersdeelnemers

Zwakke deelnemers doen er verstandig aan om in ieder geval een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, voor het geval dat zij per ongeluk schade toebrengen aan een ander of de eigendommen van een ander. Niemand zit te wachten op een hoge rekening, dankzij één onvoorzichtig momentje.
Fietsers kunnen daarnaast het beste een fietsverzekering afsluiten. Schade aan een ander toebrengen is vervelend, maar als uw eigen fiets vervolgens ook in de kreukels ligt bent u nog verder van huis. Een fietsverzekering is niet duur en u heeft er waarschijnlijk meer voordeel van dan u denkt.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een inboedelverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Particuliere cyberverzekering van Univé

verzekering, verzekeringen, unive, zorgeloos, online, cyber, crime, particulier

De cyberverzekering is in opkomst. Steeds meer verzekeraars komen met een oplossing die de gevolgen van cybercrime dekt. Er is nu zelfs met een variant voor particulieren. Univé introduceert een verzekeringspakket genaamd “zorgeloos online” die bedoeld is om uw pc, laptop en smartphone te beschermen tegen hacken.

De verzekering

“Zorgeloos online” is voornamelijk bedoeld om digitale dreigingen van buitenaf te voorkomen. Met het pakket van Univé verzekert u uw apparatuur tegen het risico en de gevolgen van virussen en malware. Als uw apparatuur onbruikbaar wordt door een “cyberincident”, wordt deze apparatuur vergoed.
Univé definieert een cyberincident als volgt; elk incident waarbij derden zonder uw toestemming toegang krijgen tot uw apparatuur en digitale gegevens in uw thuisnetwerk.

Het pakket kost 11,95 euro per maand. Uw hele gezin kan dan gebruik maken van uw beveiligde thuisnetwerk. Als uw apparatuur dan toch onherstelbaar onbruikbaar wordt, kunt u rekenen op een vergoeding tot 5000 euro.

Mocht er door uw apparatuur ook schade ontstaan bij anderen, dan bent u als verzekerde tot 2,5 miljoen euro verzekerd voor aansprakelijkheid. Er is daarnaast ook een vergoeding voor het inschakelen van experts, die verloren data terugvinden of terugzetten.

Het pakket

Volgens Univé is het belangrijk om eerst risico’s en schade te beperken of te voorkomen. Verzekeren komt pas wanneer de preventieve maatregelen genomen zijn. Het zorgeloos online-pakket zit dan ook vol met preventieve maatregelen.

Het pakket komt namelijk met een speciale router genaamd de F-secure Sense. Deze router functioneert voor een groot deel als een traditionele router, maar dan met verbeterde beveiliging.
Daarnaast komt het pakket ook met een virusscanner en een app, die uw apparaten ook kan beschermen wanneer u niet thuis bent.
Mocht er ondanks deze preventieve maatregelen toch nog iets misgaan, dan is er een hulplijn die samen met u de boel weer op orde kan krijgen.

Voorwaarden

De verzekering dekt alleen voor de verzekeringnemer en het gezin. Dit wil zeggen dat uw partner en kinderen meeverzekerd zijn, als zij zijn ingeschreven op hetzelfde woonadres. De apparaten van uw huisgenoten, vrienden en bezoekers, zijn niet verzekerd.

Daarnaast moeten uw apparaten verplicht gebruik maken van de F-secure Sense router die u in bruikleen krijgt en een virusscanner. Als u wegens omstandigheden verbinding maakt met het thuisnetwerk zonder deze middelen, bent u niet verzekerd.

Klik hier voor de voorwaarden van zorgeloos online.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Wanneer heeft een klacht kans van slagen?

Verzekering, verzekeringen, klacht, slagen, verzekeraar, klachtenprocedure, onderzoeksplicht, polis, voorwaarden, afwijzen, claim

Uw verzekeraar heeft vaak duidelijk met u afgesproken onder welke omstandigheden er zal worden uitgekeerd. U kunt echter wel een klacht indienen als u het niet eens bent met de beslissing van uw verzekeraar. Uw klacht kan namelijk gegrond zijn. Als u uw verhaal doet bij uw verzekeraar, kan het zo zijn dat deze u alsnog tegemoet wil komen. Wij vertellen u wanneer het zinvol kan zijn om een klacht in te dienen.

Onduidelijke polisvoorwaarden

Uw verzekeraar zal meestal enkel de schade vergoeden als u voldoet aan de voorwaarden in uw polis. Uw verzekeraar kan en zal een claim waarschijnlijk afwijzen, als u zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden.
In de polisvoorwaarden staat aangegeven wanneer er een bepaald soort schade gedekt wordt. Als de schade die u wilt claimen, niet in de voorwaarden is opgenomen kunt u doorgaans aannemen dat uw verzekeraar deze niet zal vergoeden.

Neem daarom de polisvoorwaarden goed door, voordat u in zee gaat met een verzekeraar. Het zou zonde zijn als u geen vergoeding krijgt, terwijl u wel verwachtte dat uw claim zou worden toegewezen.
Een verzekerde kan de voorwaarden bijvoorbeeld verkeerd begrijpen. Dit mag niet komen door een onduidelijke formulering van deze voorwaarden. De polisvoorwaarden moeten voldoende kenbaar en duidelijk zijn opgesteld voor de verzekeringsnemer.

Als deze voorwaarden (te) onduidelijk zijn opgesteld, kan het voorkomen dat men denkt dat een bepaald risico gedekt is. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Volgens artikel 6:238 lid 2 Van het Burgerlijk Wetboek, moet in deze gevallen de uitleg die het meest gunstig is voor de verzekeringsnemer worden toegepast.

Onderzoeksplicht

Ook het verkeerd invullen van een vragenlijst, tijdens de (online)aanvraag van de verzekering, kan leiden tot afwijzing van een claim. Uw verzekeraar behandelt uw aanvraag op basis van de informatie die u verstrekt.
Als u dan een claim indient en de verzekeraar komt erachter dat uw informatie niet klopt of onvolledig is, kan deze worden afgewezen. Deze afwijzing is niet altijd terecht. Het is namelijk mogelijk dat u een foutje heeft gemaakt of simpelweg vergeten bent een aantal zaken in te vullen.

Uw verzekeraar heeft gelukkig een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat uw verzekeraar uw gegevens goed moet controleren en zelf onderzoek zal moeten verrichten naar ontbrekende of twijfelachtige informatie.
Als uw verzekeraar een overeenkomst met u sluit, zonder voldoende onderzoek te hebben verricht, kan de afwijzing van een claim onterecht zijn. Weet wel dat het opzettelijk achterhouden of invullen van verkeerde informatie, wordt gezien als fraude.

Claim (gedeeltelijk) afgewezen

Als uw claim wordt afgewezen, betekent dit dat uw verzekeraar van mening is dat uw verzekering de schade niet hoeft te vergoeden. U verzekeraar kan ook van mening zijn dat de claim maar gedeeltelijk vergoed hoeft te worden.

Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u schade heeft en extra kosten heeft gemaakt om de schade te beperken, maar uw verzekeraar deze extra kosten niet wil vergoeden. Als u kunt aantonen dat deze kosten onvermijdelijk waren of (veel) ernstigere schade heeft voorkomen, kan het zinnig zijn om een klachtenprocedure te starten.
Soms kunnen er ook extra kosten aan verbonden zijn, zeker als de klacht in behandeling wordt genomen door een externe instantie. Hoe u het beste een klachtenprocedure kunt starten leest u hier.

Als u benieuwd bent naar de uitspraak met betrekking tot een vergelijkbare klacht, kunt u de website van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD) raadplegen. Als uw klacht lijkt op een klacht die u hier tegenkomt, is er een goede kans op een vergelijkbare uitspraak.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Hoe kunt u het beste een klacht indienen?

verzekering, verzekeringen, klacht, indienen, behandelen, kifid, commissie, bemiddelen

U heeft een klacht over een beslissing die uw verzekeraar heeft genomen. Vaak zal dit te maken hebben met het krijgen van een vergoeding en de hoogte hiervan. Als u een klacht heeft over de beslissing van uw verzekeraar, heeft u de mogelijkheid om hier werk van te maken. U leest hier hoe u een klachtenprocedure het beste kunt starten.

Klacht indienen

Het is verstandig om eerst na te gaan of het indienen van een klacht een kans van slagen heeft. Het is bijvoorbeeld meestal niet zinnig om een klacht in te dienen als u de polisvoorwaarden begreep maar u zich hier niet aan heeft gehouden. U leest hier wanneer het zinvol kan zijn om een klacht in te dienen.

U moet uw klacht altijd eerst bij uw verzekeraar indienen. Als u en uw verzekeraar het gesprek aangaan, kunnen eventuele onduidelijkheden en misverstanden worden verholpen. De kans dat u en uw verzekeraar dan samen tot een oplossing komen wordt dan een stuk groter.

U kunt dit vaak makkelijk doen via de website van uw verzekeraar. Als dit niet mogelijk is, kunt u een brief of e-mail sturen. Probeer uw verhaal zo compleet en duidelijk mogelijk te doen. Geef daarnaast ook aan waarom u het niet eens bent met de beslissing van de verzekeraar en hoe de situatie volgens u zou kunnen worden opgelost.

Financiële Klachteninstituut

Als uw verzekeraar schriftelijk heeft aangegeven uw klacht niet te willen/kunnen behandelen, kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening(KiFiD). Mocht een reactie van uw verzekeraar uitblijven, dan kunt u nogmaals contact met uw verzekeraar opnemen. Als uw verzekeraar dan binnen zes weken nog niet heeft gereageerd, kunt u ook terecht bij het KiFiD.

De KiFiD heeft drie verschillende instanties die mogelijk uw klacht kunnen behandelen. Er zijn echter wel een aantal eisen waar uw klacht aan moet voldoen, voordat u gebruik kunt maken van de diensten van KiFiD. Bent u benieuwd of uw situatie voldoet aan deze eisen? Doe dan de sneltest.

De bemiddelaar
Dit is de eerste instantie en deze kost u niets. De bemiddelaar zal kijken of hij deze klacht kan behandelen. Dit doet hij door een oplossing te vinden samen met u en uw verzekeraar. Als dit niet lukt, dan zal de klacht bij de geschillencommissie worden gelegd.

De geschillencommissie
Deze instantie kost u ook niets en zal ook eerst proberen te bemiddelen. Hiervoor kunnen u en een vertegenwoordiger van uw verzekeraar misschien worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in Den Haag. Dit wordt ook een hoorzitting genoemd.
Als de hoorzitting alsnog niet leidt tot een oplossing, zal de commissie zelf een uitspraak doen. Deze kan de vorm hebben van een bindend en een niet-bindend oordeel.
U en uw verzekeraar zijn verplicht om u aan de uitspraak te houden, bij een bindend oordeel.

Commissie van Beroep
Als uw klacht betrekking heeft op een bedrag van 25000 euro of meer, dan kunt u in beroep gaan tegen een bindend oordeel van de geschillencommissie. U doet dit bij de Commissie van Beroep tegen een bijdrage van 500 euro.

Niet bindend oordeel

U kunt ook in beroep gaan bij een niet bindend oordeel van het KiFiD. Dit kunt u echter niet doen bij het KiFiD zelf, maar bij een rechter. U moet hiervoor een dagvaardingsprocedure starten. Zorg wel dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft, want de kosten hiervan kunnen hoog oplopen.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Is een inzittendenverzekering verstandig?

verzekering, verzekeringen, inzittende, WA, schade, schuld, aansprakelijkheid

Een inzittendenverzekering is bedoeld voor iedereen die zich in het voertuig bevindt. Het gaat hier om een verzekering die niet verplicht is, maar voor zowel u als bestuurder en uw passagiers voordeel kan opleveren. Voor elke automobilist is deze verzekering verstandig. U betaalt dan wel meer voor uw autoverzekering, maar dit is het zeker waard. Wij vertellen u waarom.

Dekking

Als gevolg van een ongeval, dekt een inzittendenverzekering de schade van de bestuurder en de passagiers. Deze verzekering dekt de volgende zaken;

• Materiële en letselschade;
• Schade aan spullen in de auto;
• Medische kosten;
• Inkomstenderving.

De inzittenden- en WA-verzekering kunnen elkaar aanvullen. Hieronder ziet u twee tabellen, waarin u kunt zien welke verzekering dekking biedt, als de bestuurder aansprakelijk is voor een ongeval. Het gaat in deze situaties om een bestuurder met een standaard WA-verzekering.

Als de bestuurder aansprakelijk is voor een botsing tussen twee auto’s, ziet de tabel er als volgt uit;

Eigen schade

(standaard)WA-Verzekering Inzittendenverzekering
Schade aan auto Niet gedekt Niet gedekt
Schade van bestuurder Niet gedekt Wel gedekt
Schade van passagiers Wel gedekt Wel gedekt

Schade aan de tegenpartij

(standaard)WA-Verzekering Inzittendenverzekering
Schade aan auto Wel gedekt Niet gedekt
Schade van bestuurder Wel gedekt Niet gedekt
Schade van passagiers Wel gedekt Niet gedekt

Als de bestuurder niet aansprakelijk is voor een botsing tussen twee auto’s, wordt alle schade gedekt door de WA-verzekering van de tegenpartij. Toch kan een inzittendenverzekering ook in deze gevallen nuttig zijn.

Bij een WA-verzekering moet er namelijk iemand aansprakelijk zijn voor een ongeval. Deze aansprakelijkheid moet worden bewezen en neemt tijd in beslag. Het kan dus even duren voordat de vergoeding van de WA-verzekering wordt uitgekeerd.

Als u een inzittendenverzekering heeft en u of uw passagiers lijden schade als gevolg van een ongeval, zal uw verzekeraar de schade vergoeden. U hoeft dus niet te wachten tot het duidelijk is waar de fout ligt, waardoor u de vergoeding vaak ook eerder ontvangt.

Geen aansprakelijkheid

Soms is er echter geen schuldige. Er is bijvoorbeeld geen aansprakelijke partij als u plotseling uit moet wijken voor een wild dier en daardoor tegen een muur of vangrail botst. U kunt in deze gevallen geen beroep doen op de WA-verzekering, omdat u niemand aansprakelijk kunt stellen voor de door u geleden schade.
Een inzittendenverzekering kan het leed dan verzachten. Uw schade en die van uw passagiers wordt gewoon vergoed. Als u deze verzekering niet heeft, kunnen passagiers hun schade verhalen op de WA-verzekering van de bestuurder.
De schade aan uw voertuig wordt helaas ook in deze gevallen niet vergoed, tenzij u een allrisk WA-verzekering heeft.

Schade- of ongevallenverzekering

Als u een autoverzekering afsluit kunt u twee soorten inzittendenverzekeringen tegenkomen; een schade- en een ongevallen-inzittendenverzekering.

schade-inzittendenverzekering
Bij deze verzekering wordt de werkelijk geleden schade berekend en uitgekeerd.
Een voorbeeld hiervan zijn de medische kosten van de bestuurder of een inzittende. Als deze als gevolg van een ongeval bijvoorbeeld een speciale rolstoel nodig heeft ter waarde van 100 duizend euro, zal de verzekeraar ook 100 duizend euro uitkeren.

ongevallen-inzittendenverzekering
Deze verzekering keert een vooraf afgesproken vast bedrag uit, als een inzittende blijvend invalide wordt of komt te overlijden als gevolg van een ongeval. Eerder niet.

Als u bijvoorbeeld een bedrag van 100 duizend euro heeft afgesproken, maar uw kosten zijn twee maal zo hoog. U moet dan het resterende bedrag alsnog uit eigen zak betalen.
Als u niet komt te overlijden en ook niet blijvend invalide wordt als gevolg van een ongeval, keert uw verzekeraar niets uit.

Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Binnenkort geen verplichte verzekering voor E-bike

verzekering, verzekeringen, e-bike, pedelec, elektrische, fiets, aansprakelijkheid, fietsverzekering

De elektrische fiets, is voor velen niet meer weg te denken uit het dagelijkse verkeer.
Afhankelijk van de constructie van uw fiets, kan een verzekering verplicht zijn. Als het aan de Minister van Consumentenzaken Kris Peeters ligt, wordt deze verplichting versoepeld. “Autonome voertuigen die sneller rijden dan 22,5 km/u moeten verplicht worden verzekerd.”

Koninklijk Besluit

De Minister schept duidelijkheid in een Koninklijk Besluit. Als uw elektrische fiets sneller gaat dan 22,5 km/u zonder dat u meefietst, is een verzekering verplicht.
Dit betekent dus dat u enkel voor de autonome e-bike van 45 km/u een verplichte verzekering nodig zal hebben. Voor de overige fietsen kunt u zich bij een ongeval richten tot uw persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is overigens niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

Elektrische fietsen

Nu bent u waarschijnlijk al op de hoogte van wat een elektrische fiets kan. Maar wist u dat er onderscheid wordt gemaakt tussen 2 soorten elektrische fietsen? Afhankelijk van het soort fiets, wordt deze gecategoriseerd als snorfiets of “gewone” fiets.

Pedelec
Dit is een fiets met een hulpmotor. De Pedelec heeft trapondersteuning tot 25 km per uur. De elektrische motor zet extra kracht bij als de gebruiker trapt. De wet ziet dit als een “gewone” fiets. Er is dus geen verplichte verzekering nodig.

Speed Pedelec
Een snellere versie van de standaard Pedelec. De elektrische motor zet kracht bij tot een snelheid van 45 km per uur. Deze wordt gecategoriseerd als een snorfiets. Er is dus een verplichte verzekering nodig.

E-bike
Dit is een autonome fiets. De E-bike heeft geen trapondersteuning. Je kunt wel gewoon fietsen, maar u hoeft niet mee te fietsen. Er zijn twee varianten: het 25km/u model en het 45km/u model. Momenteel worden beide modellen gezien als snorfiets. U moet deze dus verplicht verzekeren.

Elektrisch voortbewegen

Momenteel is er voor bijvoorbeeld hoverboards ook een verzekering verplicht. De minister stelt voor om hier ook soepeler in te zijn. Enkel de voertuigen die sneller dan 18km/u kunnen, moeten verplicht worden verzekerd. Ditzelfde geld ook voor segways, monowheels en elektrische steppen.

Fietsverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een fietsverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke fietsverzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.

Pittig klantcontact met een robot

Verzekeraar, verzekering, Unive, robot, robotica, pepper, klantcontact

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe het zou zijn om een gesprek te voeren met een robot? Als u woonachtig bent in de omgeving van Heerhugowaard, krijgt u deze mogelijkheid! De komende vijf weken, worden klanten van de Univé-winkel in Heerhugowaard onthaald door robot Pepper.
De robot staat hier als onderdeel van een onderzoek van de Verzekeraar. Er wordt onderzocht hoe klanten de digitale ontwikkelingen en interactie met een robot ervaren.

Pittig onthaal

Pepper zal om de week in de winkel aanwezig zijn. De klanten van de winkel, worden bij binnenkomst begroet door de robot. De robot zal vervolgens proberen een gesprek te voeren over hun afspraak. Klanten kunnen er ook voor kiezen om een quiz te doen met de mechanische gastvrouw.
In de weken dat Pepper niet aanwezig is, wordt ze aangepast op basis van de bevindingen en klantenreacties. De klanten kunnen er dus op rekenen, dat Pepper bij elke ontmoeting steeds iets slimmer wordt.

Spraaktechnologie

Pepper maakt gebruik van een spraaktechnologie. Het onderzoek zal uitwijzen hoe deze technologie presteert. Pepper zal namelijk niet alleen contact hebben met klanten, maar ook met medewerkers. Dit vormt een ideaal moment om te zien of de robot namen herkent.
Volgens Robert de Ruiter van Univé Regio+, zullen robots mensen niet gaan vervangen. Als robots in gebruik worden genomen, dan zullen ze vooral dienen als aanvulling.

Robotisering

Robots zijn een ingrijpend voorbeeld van de veranderende samenleving. Wat dit kan betekenen voor de toekomst weet niemand. Het biedt wel kansen en de dienstverlening van Univé zou hier wellicht haar voordeel mee kunnen doen. Dit is voor de eerste test, waarbij Pepper wordt ingezet. Univé hoopt met deze test meer inzicht te krijgen in de rol van robots in de toekomst.

Robovalley

Univé is sinds kort deelnemer aan Robovalley. Dit is een samenwerking waarbij diverse organisaties onderzoek verrichten naar robotica. Univé heeft hier sinds kort een kantoor, waarbij zij samenwerkt met TU Delft Robotics Institute. Het kantoor heeft ook geleid tot contact met Interactive Robotics.
De organisatie waar Univé de test met Pepper samen mee uitvoert.

Klantcontact

Pepper is natuurlijk niet de enige vorm van klantcontact. Naast de gebruikelijke contactmethoden, maakt Univé sinds februari ook gebruik van videochat. Zo hoopt Univé op meerdere manieren service te bieden aan hun klanten. En daar plukt iedereen de vruchten van.

Verzekering.nl

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopst is en welke het beste bij u past.