Op de hoogte blijven?
Op de hoogte blijven?

Blog

Declaratie in de zorg te complex

verzekering, verzekeringen, zorgverzekering, declareren, zorg, gezondheidszorg, ziekenhuis, zorguitgaven, transparantie,Het ministerie heeft vorig jaar verzocht om een onderzoek naar de snelheid en transparantie rondom het vaststellen van zorguitgaven in ziekenhuizen en de geestelijke gezondheidszorg. De conclusies van dit onderzoek zijn opgenomen in een rapport, dat dinsdag 12 september is overhandigd aan minister Schippers van volksgezondheid.
Uit dit rapport is gebleken dat het declaratie- en vergoedingssysteem in de zorg te complex zijn.

Transparantie

Door de stijgende zorgkosten, hebben patiënten steeds minder begrip voor de late rekeningen.
Personen die een behandeling hebben ontvangen in het ziekenhuis, weten niet altijd op tijd wat zij daarvoor moeten betalen. Een eenvoudig declaratiesysteem, geeft eerder duidelijkheid over wat zij moeten betalen.
De tweede kamer kan daarnaast de stijgende zorgkosten onder controle houden als deze eerder een beeld krijgt van de uitgaven in een bepaald jaar.

Vaststelling zorguitgaven

De tweede kamer en de algemene rekenkamer hebben al meerdere malen kritiek geleverd op het huidige vergoedingssysteem en bijbehorende administratie. Zo zijn de totale zorguitgaven pas drie jaar na dato vast te stellen.
Zowel de patiënten als de overheid ondervinden hier de gevolgen van. Zo krijgen patiënten soms pas na jaren de rekening binnen en kan de overheid het beleid hier moeizaam op aanpassen.

Onder andere het eigen risico zou eenvoudiger kunnen, door een vaste bijdrage te rekenen per soort zorg. Bijvoorbeeld door een vaste eigen bijdrage toe te kennen aan een dagopname, kan het bedrag direct na de behandeling in rekening gebracht worden.
Dit is transparanter en de patiënt kan direct zien waar er voor wordt betaald.

Dagprestaties

Na het starten van een behandeling kan het 4 maanden tot een jaar duren voordat het ziekenhuis de kosten declareert. Dit kan volgens de Commissie van Transparantie en Tijdigheid, sneller en minder complex.
Volgens de Commissie is afrekenen op basis van dagprestaties een oplossing. De rekening kan dan direct naar de patiënt worden gestuurd, zodra deze een behandeling heeft gehad.
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben zo direct de mogelijkheid om precies te zien welke kosten er zijn gemaakt.

Late declaratie

Ziekenhuizen zijn vaak in november op de hoogte van het budget, maar kunnen pas declareren, zodra er duidelijke afspraken zijn gemaakt over de tarieven van de behandelingen.
Afspraken over de behandelingsprijzen worden vaak laat gemaakt, waardoor de zorg pas veel later kan worden gedeclareerd.

Het vereenvoudigen van het huidige systeem, creëert meer ruimte voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Deze ruimte kunnen zij gebruiken om zich bezig te houden met afspraken over de essentiële zorg en de zorgkwaliteit.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzekeraar Generali stopt in Nederland

generali, verzekering, verzekeringen, asrGenerali, de verzekeraar met haar roots in Italië, wil zich richten op andere landen. Het bedrijf stopt zelf met de dienstverlening in Nederland, maar verzekeraar A.S.R. neemt graag de activiteiten in Nederland over.

Wie is Generali

“Assicurazioni Generali S.p.A.” oftewel Generali, is opgericht in de Italiaanse stad Triëst. Na de oprichting in 1835, kreeg het bedrijf in 1933 een belang in Nederland. Niet lang daarna besloot het bedrijf haar diensten in Nederland aan te bieden.

Dat het bedrijf een wereldspeler is op de verzekeringsmarkt, blijkt uit haar wereldwijde spreiding. Zo heeft het bedrijf meer dan 400 bedrijven in meer dan 60 landen en heeft 1 op de 4 Europeanen, een verzekering bij Generali.

De verzekeraar biedt diverse verzekeringen aan, waarbij de levensverzekeringen voor een groot deel van de inkomsten zorgen. Zo heeft het bedrijf ruim 25% van haar totale premie-inkomsten te danken aan levensverzekeringen.

Weg uit Nederland

De verzekeraar heeft besloten om de activiteiten in Nederland, geheel over te dragen aan verzekeraar A.S.R. Als de overname definitief wordt goedgekeurd door Nederlandsche Bank en de Autoriteit Consument & Markt, zal de overname uiterlijk in 2020 afgerond moeten worden.

De verzekeraar A.S.R. omvat diverse labels, waaronder de Europeesche Verzekeringen, Ditzo, De Amersfoortse en Ardanta.
De ruim 200 duizend Nederlandse cliënten, zullen in de loop van de komende jaren hun polis ondergebracht zien worden bij een van A.S.R. labels. En met het onderbrengen van de polis, zal het merk Generali, verdwijnen uit Nederland.

Voordeel voor a.s.r.

A.S.R verwerft met de overname een groter marktaandeel van de Nederlandse verzekeringsmarkt. Door de potentie en invloed van Generali als wereldspeler versterkt A.S.R. hiermee haar positie. De Nederlandse cliënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat de service die zij gewend zijn van Generali, gewaarborgd wordt.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Duurdere polis door klimaatverandering

Klimaatverandering, schade, verzekering, verzekeringen, neerslag, regen, hagel, hagelstenen, megahagel

Klimaatverandering zorgt voor veel hogere schades, waardoor verzekeraars zijn genoodzaakt om de premies voor diverse verzekeringen te verhogen. De autoverzekering treft het grootste aantal huishoudens, vanwege het grote aantal autobezitters. Maar ook de inboedel en brandverzekeringen krijgen te maken met hogere premies.

Meer schade door weersomstandigheden

Volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), kan klimaatverandering voor een recordniveau aan neerslag en zelfs voor mega hagelbuien zorgen.
Dit soort extreme scenario’s leiden vaak tot meer schade dan verwacht, waardoor de verzekeraar vaak hogere bedragen uitkeert.
Een gevolg hiervan, is dat verzekerden kunnen rekenen op een hogere premie.

Huidig schadebedrag hoger dan verwacht

Het Verbond van Verzekeraars heeft enkele jaren geleden een verwachting van het jaarlijkse schadebedrag opgesteld. Er is hierbij er gekeken naar de verwachte hoogte van het schadebedrag in de komende jaren.
Het huidige schadebedrag is echter nu al hoger dan verwacht. Het verbond heeft hierdoor besloten om uit te gaan van het ergste scenario. Dit scenario is tot stand gekomen door de vier klimaatscenario’s van het KNMI, te vergelijken en de gevolgen te berekenen.

Stijging schadebedrag in de toekomst

Volgens het rapport van het Verbond van Verzekeraars, kunnen de premies per huishouden rekenen op een stijging van 20 tot 30 euro per jaar.
Het jaarlijkse schadebedrag zou over ongeveer 70 jaar bijna 230 miljoen euro hoger zijn, dan het huidige schadebedrag. Dit betekent dat er elk jaar ruim 3 miljoen euro bovenop het huidige schadebedrag van dat jaar komt.

Een woordvoerder van het verbond geeft aan dat het grootste deel van de schade, het gevolg is van regen. Het is alsnog niet helemaal duidelijk hoe de toename van het schadebedrag precies zal verlopen. “de schade zal hoe dan ook toenemen”, aldus de woordvoerder.

Auto- en inboedelverzekering

Bent u benieuwd of uw huidige auto- of inboedelverzekering nog goed bij u past?
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Klik hier voor de vergelijker voor de autoverzekering.

Klik hier voor de vergelijker voor de inboedelverzekering.

Regen, wind en bliksem bereid u voor op de herfst

Stormschade, herst, auto, verzekering

Het herfstseizoen is gearriveerd. De lange jassen worden weer aangetrokken en de windhozen sparen geen enkele paraplu, fietser of kromlopende voetganger. Maar wat betekent dit voor uw auto? En hoe kunt u zich optimaal indekken tegen het onvoorspelbare herfstweer?

WA-verzekering

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) beschermt de verzekerde als deze schade toebrengt aan een ander. De schade aan de andere auto wordt gedekt, maar de bestuurder die de schade heeft veroorzaakt raakt van de regen in de drup.
Met een WA-verzekering wordt namelijk de schade aan uw eigen auto niet gedekt, door uw verzekeraar. Soms kan de schade aan uw voertuig er zelfs toe leiden dat u er niet langer mee de weg op mag. In dat geval is het verstandig om snel op zoek te gaan naar uw regenpak en stoffige ov-chipkaart of een vervangend voertuig.

WA + beperkt casco en herfst

Voor auto’s die ongeveer 4 jaar oud zijn, wordt over het algemeen een WA + beperkt casco verzekering aangeraden. Uw auto is op dit moment nog teveel waard om te kiezen voor alleen een WA-verzekering. De auto zal inmiddels veel van zijn nieuwwaarde hebben verloren.
Met een volledig casco loopt u echter het risico dat u uw auto oververzekert.
Maar wist u dat u met een beperkt casco ook verzekerd bent tegen stormschade? Zeker nu de stevige Hollandse wind zo nu en dan wat takken losmaakt, is de kans dat uw auto stormschade oploopt hoger.

Rijgedrag in het najaar

Zoals u waarschijnlijk heeft kunnen waarnemen, moet men in de regenachtige weersomstandigheden vaak het rijgedrag aanpassen. Zo kan het voorkomen dat u plots moet uitwijken voor een voetganger of fietser, die zo snel mogelijk beschutting zoekt.
Soms anticipeert een automobilist niet op de gedragingen van andere weggebruikers en kan er schade ontstaan.
Daarom is het belangrijk om nog oplettender te zijn tijdens de windvlagen, regen en onweer. Regel daarom nu uw autoverzekering. Vervolgens kunt u met een gerust gevoel, oplettend oog en hoge verwarming de weg op.

Autoverzekering afsluiten

Op onze website www.verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.
Klik hier in onze vergelijker voor een autoverzekering die bij u past.

Honden eigenaren vangen bot bij HEMA

dierenverzekering
HEMA biedt een scala aan verzekering aan waaronder Dierenverzekeringen. Met deze verzekering is het mogelijk om uw hond of kat te laten verzekeren. Voorheen sloot HEMA drie hondenrassen uit. Dat wil zeggen dat deze drie rassen niet bij HEMA konden worden verzekerd.

Medische afwijkingen

HEMA heeft onlangs bekend gemaakt naast deze drie onverzekerde rassen nu ook andere hondenrassen uit te sluiten. De reden hiervoor is regelmatig voorkomende medische afwijkingen. In totaal sluit HEMA vijftien hondenrassen uit vanwege deze medische afwijkingen.

Dierenverzekeraars
Behalve HEMA bieden verzekeraars zoals bijvoorbeeld Inshared, OHRA, Petplan, Verzekeruzelf en Proteq Dier&Zorg ook dierenverzekeringen aan. In vergelijking tot deze verzekeraars sluit HEMA een aantal hondenrassen uit die deze verzekeraars wel verzekeren. Neem als voorbeeld de Cavalier King Charles Spaniël , dit ras wordt door HEMA uitgesloten omdat er regelmatig medische afwijkingen zouden voorkomen bij dit ras terwijl de andere verzekeraars wel dekking bieden voor dit hondenras.

Een hondenras die door zowel HEMA als de andere verzekeraars niet wordt gedekt is de Amerikaanse Pitbull Terriër. Het is bekend dat dit ras veel te maken krijgt met aandoeningen zoals hartinsufficiëntie, cataract(grauwe staar), heupdysplasie en diverse allergieën.

Risico
Verzekeraars letten vooral op rassen die duidelijk vaker bepaalde aandoeningen oplopen.
Een aantal hondenrassen hebben een grotere kans op aandoeningen en dragen hierdoor meer risico met zich mee. Wanneer een verzekeraar besluit zo’n ras toch te verzekeren loopt de verzekeraar het risico meer claims binnen te krijgen dan gewoonlijk.

Dierenverzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een dierenverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke dierenverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij uw dier past.

NIP-test moet niet meer worden vergoed uit het basispakket

NIP-test
De NIP-test moet niet meer worden vergoed vanuit de basisverzekering vindt het Zorginstituut. De Niet-invasieve Prenatale Test kan bij een embryo naar voren halen of er sprake is van een aandoening zoals het syndroom van Down. Er kan vanaf elf weken bekend worden hoe groot de kans is dat het kind wordt geboren met het syndroom. De test, die voor velen zekerheid biedt, zal dan in de toekomst zelf bekostigd moeten worden.

Erfgenamen
Zwangere vrouwen hebben recht op een vergoeding vanuit het basispakket wanneer er sprake is van een risico, beweert het Zorginstituut. De NIP-test zal alleen worden vergoed als Down syndroom in de familie van de verzekerde voorkomt. Door de test uit te voeren zouden er grote risico’s uitgesloten kunnen worden.
Elk jaar veranderen de basispakketten van de zorgverzekering. Het kabinet bepaalt welke behandelingen er thuishoren in het basispakket en welke daar buiten vallen. De Minister van Volksgezondheid vroeg het Zorginstituut om advies of de NIP-test in het basispakket thuis hoort of toch als een aanvullende behandeling moet worden gezien.

Ophef
Door het advies van het Zorginstituut ontstond er ophef rondom de onderhandeling. De VVD en D66 zijn namelijk tegen het advies. Zij vinden dat de NIP-test wel thuis hoort in het basispakket en dan ook vergoed zal moeten worden. Terwijl de ChristenUnie en het CDA hier fel op tegen zijn. De NIP-test zal volgens hen niet vergoed moeten worden door de zorgverzekeraar omdat dit de cijfers van het aantal abortussen zal laten stijgen.

Voor 2020 zal er een besluit moeten worden gemaakt. Tot die tijd geldt nog de regeling van Minister van Volksgezondheid dat alle zwangere vrouwen de test kunnen uitvoeren. De test zal niet worden vergoed vanuit het basispakket maar uit een subsidiepot van 26 miljoen euro die beschikbaar is gesteld. Als er sprake is van een hoog risico of medische indicatie zal de test vergoed worden. Is hier geen sprake van, dan zullen ouders 175 euro zelf moeten bekostigen.

Beschikbaarheid
In het verleden werd de NIP-test alleen beschikbaar gesteld aan risicogroepen. Ook werd er eerst een combinatietest gedaan om te bepalen of de NIP-test volledig vergoed wordt. Veel vrouwen zijn hierdoor naar België gegaan voor de test en betaalden de kosten van €500 uit eigen zak.

Zorgverzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een zorgverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke zorgverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Verzeker uw verzameling

Verzameling
Je kunt je het zo gek niet bedenken of mensen verzamelen het. Postzegels, colaflesjes, schilderijen, munten enzovoort. Sommige verzamelingen zijn heel wat geld waard. Bent u ook een verzamelaar? En bent u benieuwd hoe uw verzameling verzekerd is? Lees dan vooral verder.

Hoewel in de meeste gevallen een verzameling veel emotionele waarde heeft, heeft een verzameling soms ook een financiële waarde. Als deze waarde hoog is en uw collectie wordt gestolen of raakt beschadigd, dan hoopt u natuurlijk dat dit verzekerd is.

Wat dekt uw inboedelverzekering?
De meeste verzamelingen vallen gewoon onder uw inboedelverzekering. Uw verzameling is namelijk verzekerd tot een maximaal bedrag. Dit kan uiteraard per verzekeraar verschillen maar dit bedrag ligt vaak tussen de 12.000 en de 15.000 euro in.

Voor verzamelingen met een waarde die boven dat maximale bedrag uitkomen, kunt u ervoor kiezen om een allrisk inboedelverzekering af te sluiten. Als u deze verzekering heeft kunt u het bedrag van uw verzameling verhogen. U gaat hiervoor wel meer premie betalen.

Taxateur
Als u wilt weten hoeveel uw verzameling waard is, kunt u een taxateur inschakelen. Dat is iemand die zich heeft gespecialiseerd in het vaststellen van de waarde van spullen en is aangesloten bij bijvoorbeeld een stichting als het Verenigd Register van Taxateurs.

De taxateur bepaalt de waarde van uw verzameling. Het bedrag kunt u aanhouden als verzekerd bedrag. Dit bedrag dekt uw verzekeraar wanneer uw verzameling bijvoorbeeld wordt gestolen of beschadigd raakt.

Geldig
De taxatie is vijf jaar geldig. Een verzameling kan na vijf jaar meer of minder waard worden, vandaar dat de taxatie na vijf jaar komt te vervallen. U moet er dus rekening mee houden dat u uw verzameling elke vijf jaar opnieuw moet taxeren.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Automobilisten laten geld liggen

autoverzekering
Ongeveer 1 op de 3 Nederlandse automobilisten betaalt een te hoge premie voor zijn of haar autoverzekering. Automobilisten betalen ruim 450 miljoen euro te veel voor de autoverzekering.

Een auto is over verzekerd wanneer de dekking niet meer past bij de leeftijd van de auto. Volgens het onderzoek is dit bij auto’s die ouder zijn dan acht jaar. Bij auto’s die ouder zijn dan acht jaar is een beperkte cascodekking meestal al voldoende. Op dit moment is bijna de helft van de auto’s van acht jaar of ouder allrisk verzekerd.

Waarde
Uw auto verliest al zijn waarde zodra u de auto gekocht heeft. Veel automobilisten sluiten een allrisk autoverzekering af, maar vergeten daarbij dat ze de verzekering na een paar jaar moeten omzetten. Veel mensen denken namelijk dat ze bij een allriskverzekering het aankoopbedrag terugbetaalt krijgen bij een ongeluk. Maar een verzekeraar gaat bij het vergoeden echt uit van de dagwaarde van de auto. En die is een heel stuk lager dan de nieuwwaarde.

Dagwaarde
Als u dus schade heeft opgelopen aan uw auto, wordt er gekeken naar de nieuw- en de dagwaarde van uw auto. Als er op de polis een lage waarde staat terwijl de auto meer waard is, gaat de verzekeraar bij schade uit van de waarde die op de polis staat. Controleer daarom altijd goed of uw auto voor de goede waarde verzekerd is.

Een auto die ouder is dan acht jaar en een dagwaarde heeft van minder dan 1.250 euro, kan niet meer verzekerd worden met een beperkt cascoverzekering. U kunt uw auto dan nog wel verzekeren met een allriskdekking, maar we raden u aan om de auto alleen WA te verzekeren. Er wordt bij bepaling van de schade-uitkering namelijk gekeken naar de dagwaarde van uw auto. U krijgt van de verzekering nooit meer geld terug dan de dagwaarde.

Autoverzekering afsluiten
Wilt u een nieuwe autoverzekering afsluiten? Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een autoverzekering afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke autoverzekering het goedkoopste is en welke het beste bij u past.

Samenwonen en verzekeringen

samenwonen
Ga je samenwonen? Dit is in eerste instantie natuurlijk heel erg spannend en leuk.
Maar daarnaast is het ook een grote stap en zullen er een aantal financiële zaken
geregeld moeten worden, zoals verzekeringen. De kans is natuurlijk groot dat je
dubbele verzekeringen hebt. Maar welke verzekeringen zijn dubbel en welke
verzekeringen ontbreken er nog?

Het is verstandig om vooraf met je partner samen te kijken naar welke verzekeringen
jullie al hebben. Denk bijvoorbeeld aan de zorgverzekering die voor iedere Nederlander
verplicht is. Op het moment dat je gaat samenwonen kan het zijn dat je bepaalde
verzekering moet aanpassen, opzeggen of opnieuw moet aanvragen.

Welke verzekeringen heb je nodig?
– Rechtsbijstandverzekering
Het is goedkoper om deze verzekering samen af te sluiten. De
rechtsbijstandverzekering helpt u uit de brand wanneer u een juridisch conflict
heeft.
– Inboedelverzekering
Samen hebben jullie maar één inboedelverzekering nodig.
– Reisverzekering
Het is goedkoper om een reisverzekering samen af te sluiten. Je kunt ervoor
kiezen voor een doorlopende reisverzekering of voor een kortlopende
reisverzekering.
– Opstalverzekering
Een opstalverzekering is bedoeld voor mensen met een koophuis. Bij een
hypotheek stelt de bank soms de opstalverzekering als een verplichting.
– Autoverzekering
Als je een eigen auto hebt, blijft deze gewoon op jouw naam staan. – Zorgverzekering
Veel mensen maken gebruik van collectiviteit. Hierdoor krijgen ze korting op hun
zorgpremie. Bij de meeste zorgverzekeraars mag je je partner meeverzekeren.
– Overlijdensrisicoverzekering
De bank verplicht je vaak al om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten
zodra je een hypotheek aanvraagt. Bij deze verzekering krijgt je partner een
bedrag uitgekeerd wanneer je komt te overlijden.
– Uitvaartverzekering
Met een uitvaartverzekering verzeker je je tegen kosten van je uitvaart. Je kunt bij
een uitvaartverzekering samen met je partner op één polis komen te staan.

Bijna alle verzekeringen kun je dus samen afsluiten om geld te besparen. Dit is makkelijk
om te regelen door je huidige verzekering te wijzigen en op twee namen te zetten. De
ander kan dan zijn verzekering opzeggen.
Verzekering afsluiten

Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.

Klantenservice van Nederlandse verzekeraars

klantenservice-jpg
Het is voor sommige Nederlandse verzekeraars een uitdaging om hun klanten de
beste service te geven. Maar hoe ziet een goede klantenservice eruit? En hoe
denken de bedrijven en de klanten zelf over de klantenservice?
De band en het contact met de klanten is erg belangrijk. Als verzekeraar moet je zorgen
dat jouw klanten snel iets kunnen afsluiten of wijzigen aan hun verzekering. Help de
klanten daar ook bij als ze dit nodig hebben d.m.v. een telefoongesprek of via
verschillende social media.

Social media
Voor een goede klantenservice is het belangrijk om alle digitale ontwikkelingen te blijven
volgen. Met verschillende social mediakanalen kun je als verzekeraar je klanten goed op
de hoogte houden. Verzekeraars zullen zich moeten inzetten op full service via social
media.

Wees bereikbaar
Wees bereikbaar voor uw klanten. Of uw klant nu telefonische, per e-mail, via social
media of een ander kanaal contact met u opneemt. Zorg ervoor dat iemand de telefoon
kan aannemen als er een klant belt. Een antwoordapparaat is niet genoeg, want een
klant belt niet voor niets.

Klantenervaring
Veel bedrijven denken een stuk positiever over de klantervaring die zij bieden dan hun
klanten zelf. Ruim 75% van de bedrijven zegt de klant centraal te stellen en slechts 30%
van die klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet.
Betalen voor betere service
Omdat maar 30% van de klanten vindt dat de service aan hun verwachtingen voldoet, is
er een onderzoek gedaan met als hoofdvraag of klanten extra geld over hebben voor
een betere klantenservice. Uit dit onderzoek is gebleken dat veel klanten inderdaad extra
geld over hebben voor een betere service. Ongeveer 4 van de 5 klanten zijn bereid meer
geld te betalen voor hetzelfde product bij een bedrijf dat een betere klantenervaring
biedt. Bijna 1 op de 10 wil daarvoor zelfs de helft meer betalen.

Verzekering afsluiten
Op onze website Verzekering.nl kunt u heel snel en gemakkelijk een verzekering
afsluiten. U kunt op onze website ook precies zien welke verzekering het goedkoopste is
en welke het beste bij u past.