Op de hoogte
blijven?

Zijn huisdieren meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering?

Antwoord

Uw huisdieren vallen onder uw aansprakelijkheidsverzekering. U bent dus verzekerd tegen de schade die uw dier toebrengt aan eigendommen van anderen. Tenzij u uw dier er toe aanzet. Indien u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft, bent u zelf aansprakelijk voor de schade die uw dier heeft toegebracht. Die schade dient u dan ook zelf te vergoeden.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright