Hoe ervaar jij onze site?

Geef ons jouw mening zodat wij onze site
nog verder kunnen verbeteren.

klik hier
Op de hoogte
blijven?

Welke gegevens zijn er nodig voor het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering?

Antwoord

Wanneer je een aansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten, moet je een aantal gegevens invullen. Hiermee wordt namelijk de hoogte van je premie bepaald. De belangrijkste gegevens zijn:

  • Gezinssamenstelling
  • Geboortedatum
  • Verzekerd bedrag
  • Aanvullend: eigen risico
  • Je postcode

Bij een aansprakelijkheidsverzekering is de premie niet voor iedereen standaard hetzelfde. Je gezinssamenstelling heeft invloed op de hoogte van je premie, maar ook het eigen risico en het maximale verzekerde bedrag zijn hiervoor bepalend. Deze factoren kan je bij sommige verzekeraars zelf kiezen of bepalen. Voor het berekenen van de premie hebben sommige verzekeraars nog meer factoren opgenomen die de premie bepalen. Om de verschillende verzekeraars te kunnen vergelijken, zijn bovenstaande gegevens minimaal nodig.

Waarom is je gezinssamenstelling van belang?

Om een aansprakelijkheidsverzekering af te kunnen sluiten is het belangrijk om aan te geven wat jouw gezinssamenstelling is. Als je een alleenstaandenverzekering afsluit terwijl je een gezin hebt, is dit niet handig. Jouw kinderen zijn dan namelijk niet meeverzekerd. Als je alleen woont is het voldoende om een alleenstaandenverzekering af te sluiten. Deze dekking is goedkoper dan een gezinsdekking. Onder deze verzekering worden de volgende persoon verzekerd: jijzelf, eventuele logés en huispersoneel. Als schade die wordt toegebracht door het huispersoneel direct te maken heeft met de uitgevoerde werkzaamheden wordt dat ook gedekt.

Onder de gezinsaansprakelijkheidsverzekering vallen dezelfde personen als bij een alleenstaandendekking, plus nog meer personen. Dat zijn de volgende: echtgenoot of partner, thuiswonende minderjarige kinderen, thuiswonende meerderjarige kinderen en meerderjarige kinderen die niet meer thuis wonen in verband met studie.

Schade veroorzaakt binnen het gezin door een familielid dat onder dezelfde polis valt, wordt niet vergoed. Als bijvoorbeeld een telefoon in je broekzak blijft zitten en in de was,achine belandt, wordt die niet vergoed. Als een telefoon van een logé wordt mee gewassen, wordt die wel vergoed. Letselschade die onderling in het gezin wordt veroorzaakt is wel gedekt.

Waarom moet ik mijn postcode invullen?

Ook de regio waarin je woont heeft invloed op de hoogte van jouw premie. Als je in een regio woont met veel autodiefstallen en inbraken, zal je premie hoger uitvallen omdat het risico op een ongeval groter is dan in een regio met weinig inbraken. Daarom is het invullen van je postcode nodig.

Vergelijk de beste verzekeraars

© copyright