Op de hoogte
blijven?

Ben ik verzekerd als ik een vriend help met verhuizen en schade aanbreng?

Antwoord

Wanneer u het verhuizen doet als vriendendienst bent u niet aansprakelijk voor de schade die u veroorzaakt. Deze eventuele schade is het risico van degene waarvoor u de klus uitvoert. Veel verzekeraars hebben deze vriendendiensten sinds kort in hun polis opgenomen en vergoeden dus ook dit soort schade.

Vergelijk de beste verzekeraars

Overige informatie

© copyright